Facultat de Turisme

Grau en Turisme


Memòria vigent:
Memòria (2017)
Documentació Procés Any
Informe Consejo de Universidades Acreditació 2017
Segell acreditacio Acreditació 2017
Informe AQU Acreditació 2017
Informe AQU Modificació 2017
Memòria Modificació 2017
Informe Acreditació 2016
Informe de seguiment de titulació. Curs 2012-13 Seguiment 2014
Informe de seguiment de titulació. Curs 2012-13 Seguiment 2014
Informe de seguiment de titulació. Curs 2011-12 Seguiment 2012
Informe de seguiment de titulació. Curs 2011-12 Seguiment 2012
Informe de seguiment de titulació. Curs 2010-11 Seguiment 2012
Informe de seguiment de titulació. Curs 2010-11 Seguiment 2012
Informe AQU Modificació 2011
Memòria Modificació 2011
Informe ANECA Verificació 2009
Informe Consejo de Universidades Verificació 2009
Memòria Verificació 2009

Informació General

Consulta
Pla d'estudis   /   Pla de millora
Indicadors