Facultat de Turisme

Grau en Publicitat i Relacions Públiques


Memòria vigent:
Memòria (2015)
Documentació Procés Any
Informe de seguiment. Curs 16-17 Seguiment 2017
Informe Consejo de Universidades Verificació 2016
Informe AQU Verificació 2016
Memòria Verificació 2015

Informació General

Consulta
Pla d'estudis   /   Pla de millora
Indicadors