Facultat de Medicina

Metodologia Docent

Aprenentatge basat en problemes

1a sessió - Estudi de l'estructura i funció del cos humà

2a sessió - Estudi de l'estructura i funció del cos humà

3a sessió - Estudi de l'estructura i funció del cos humà