Facultat de Medicina

Unitat d'Educació Mèdica

Proporciona suport curricular i fa propostes educatives a la Facultat de Medicina i al seu òrgan de Govern, la Comissió d’impuls per a l’àmbit de medicina.