Facultat de Medicina

Equip de Direcció

Càrrec Titular
vicedegà de la Facultat de Medicina Doctor RAMON ORRIOLS MARTINEZ
secretària de la Facultat de Medicina Doctora MARIA TERESA PUIG MIQUEL
coordinador d'estudi del Grau en Medicina Doctor XAVIER CASTELLS CERVELLO
director del Centre d'Habilitats Clíniques de la Facultat de Medicina Senyor FERRAN CORDON I GRANADOS
Responsable de la Unitat d'Educació Mèdica (UEM) Doctor LLUÍS RAMIÓ TORRENTA
Assessor de Qualitat Docent Doctor OSCAR CAMPUZANO LARREA
Coordinador de Pràctiques Hospitalàries Doctor EDUARDO ESTEVE LAFUENTE