Facultat de Medicina

Eleccions de membres de la Junta de Facultat de Medicina

S’han convocat eleccions per a la renovació dels representants dels membres a la Junta de Facultat de Medicina (Sector Estudiants, Sector Altre Personal Docent, Sector Personal d’Administració i Serveis).

El nombre de representants a elegir serà:

  • Estudiants: 7 llocs representants
  • Altre Personal acadèmic: 3 llocs representants
  • Personal d’Administració i Serveis: 3 llocs representants

 

El període de votació electrònica serà: DEL DIA 20 DE NOVEMBRE A LES 10:00H AL DIA 21 DE NOVEMBRE A LES 12:00H.

Cal insistir en la importància de prendre part en aquest procés electoral. A través d'aquestes eleccions teniu l'oportunitat d'escollir democràticament els vostres representants als òrgans de govern de la Facultat.

Al llarg de tot el procés electoral podreu accedir a la informació a l’espai corresponent a les Eleccions de la Seu electrònica de la UdG, o des de la Meva UdG prèvia identificació d’usuari i password (la que tingueu per a accedir a la Meva), dins el menú de l’esquerra Govern/Eleccions vigents

Podeu consultar el calendari i fer el seguiment de tot el procés en la Seu electrònica de la UdG dins l'apartat d’Eleccions.

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés electoral podeu adreçar-vos al deganat de la Facultat de Medicina.

Esperem la vostra participació!!