Facultat de Medicina

Estudiar fora

Programa Erasmus

L'estudiant pot suggerir facultats d'interès, tenint en compte els següents factors:

2.a. L'ABP és una de les metodologies implementades a la facultat de destinació, i és la que s’usa en els mòduls que l'estudiant intenta cursar en l'estada Erasmus.

2.b. Els mòduls que intentes cursar han de ser compatibles amb els de Medicina a la UdG perquè els crèdits puguin ser reconeguts.

2.c. Si la intenció és realitzar el Treball Fi de Grau amb el programa Erasmus, l'única exigència és l' ús de la llengua anglesa.

 

Quan hagis triat possibles facultats de destinació i els mòduls que t'interessen, hauràs de comunicar-te amb la coordinadora acadèmica del programa Erasmus, la Dra. Teresa Puig, per tal d’explorar la factibilitat de les teves eleccions. Si les teves eleccions són factibles, la coordinadora es comunicarà amb la  facultat de destinació per iniciar el procés de negociació. No és possible garantir l'èxit de les negociacions.

 

D'altra banda, s'ha de tenir en compte que l'Oficina de Relacions Exteriors (ORE) de la UdG exigeix ​​un curs d'anticipació per signar els convenis, és a dir, si és per sortir en el curs 2016-2017, el conveni s'ha de signar abans del novembre de 2015.

Hi ha 3 tipus de criteris diferents per a la selecció d'estudiants, s’han de complir tots 3.

a. UE

  • Ser resident europeu
  • Tenir superats 60 ECTS
  • Estar matriculat a la universitat d'origen (UdG)

 

b. UdG

La UdG estableix dos tipus de criteris: un sobre el nivell mínim de llengües i l'altre sobre el nombre de crèdits / període d'estada. Els detalls s'anunciaran pròximament. De moment, es pot fer servir com a guia els següents nivells:

  • Anglès     B2.1
  • Alemany  A2
  • Francès    A2

 

c. Facultat de Medicina

 

1. Expedient

més de 9 = 3 punts

entre 8 i9 = 2 punts

entre 6 i 8 = 1 punt

 

2. Nivell d'idioma

C = 3 punts

B2 = 2 punts

B2.1 = 1 punt

Segon idioma estranger es considera un +


 

3. Entrevista oral (o escrita si el nombre de sol·licituds és elevada)

L'entrevista serà avaluada de manera oral o escrita per un comitè de selecció format per:

Dr. Francisco Reina- Cap de Estudis

Dr. Xavier Castells-Responsable de la Comissió de Qualitat del Centre i Director de la UEM

Dra. Teresa Puig- Coordinadora del Programa de Mobilitat i Intercanvi de la Fac. De Medicina.

La convocatòria s'anunciarà a la pàgina web de l'ORE, normalment sol ser a finals de gener, principis de febrer.

Els estudiants que tenen el pla de sol·licitar places Erasmus pel curs 2016-2017 ho han de sol·licitar en la convocatòria de l'any 2016

En tot moment durant la teva comunicació amb la facultat de destinació, abans de sortir, en arribar i durant l'estada, actues com a representant de la Facultat de Medicina de la UdG. La renovació dels convenis depèn també de la satisfacció de les facultats de destinació amb vosaltres. Exigim sempre un comportament responsable i llenguatge adequat durant l’estada dins del programa Erasmus.

Posa't en contacte amb la persona responsable del suport administratiu de pràctiques i mobilitat, la Susanna Barquero , si tens preguntes específiques que no han estat cobertes en aquest document o si necessites ajuda addicional.

Programa Erasmus for traineeship

La mobilitat d'estudiants per pràctiques Erasmus+ for Traineeships és una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir a que els estudiants s'adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds especifiques i millorin la seva comprensió de l'entorn econòmic i social del país de destí, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic en empreses o organitzacions d’altres països europeus. Com a novetat des del curs  2014-2015, també permet als recent titulats realitzar pràctiques voluntàries durant l'any següent d'haver obtingut el títol. 

Per a més informació, consulteu la pàgina de la ORE.