Facultat de Lletres

Estudiants de postgrau

Màsters i doctorats

1

Períodes de matrícula 2017-18

Us podreu matricular del 21 de juliol al 29 de setembre

Recordeu que abans de matricular-vos heu de passar tutoria amb el coordinador del vostre màster:

Màster en Comunicació i Estudis Culturals    coord.mcomucultural@udg.edu  margarida.casacuberta@udg.edu

Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)   
joan.vicente@udg.edu

Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües 
coord.msegonesllengues@udg.edubeatriz.blecua@udg.edu

Màster en Patrimoni (Especialitats en Patrimoni Cultural i en Patrimoni Natural)  
coord.mpatrimoni@udg.edu   

Màster en Recerca en Humanitats 
coord.mhumanitats@udg.edurosa.congost@udg.edu

2

Lloc de matrícula

Des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet (de dilluns a divendres de 8h del matí a 1h de la matinada)

3

Documentació a presentar a la secretaria acadèmica a l’inici del curs

Original i fotocòpia de tota la documentació aportada en el moment de la preinscripció. Recordeu que:

  • tot document que no estigui expedit en català, castellà o anglès ha de venir acompanyat d’una traducció jurada.
  • tot document expedit fora de la CEE ha d’estar degudament legalitzat

Una fotocòpia del DNI o del passaport vigents. En el cas d’estudiants estrangers, NIE o passaport i permís de residència, si escau.

En cas de domiciliar el pagament de la matrícula i no ser el titular del compte, la comunicació/actualització de dades bancàries, degudament omplert. Cal adjuntar una fotocòpia del DNI del titular. Ens ho podeu portar a la Secretaria Acadèmica o bé enviar-ho escanejat a infoacademica.eps@udg.edu

4

Com contactar amb la secretaria acadèmica

E-mail: secacad.aellt@udg.edu
Horari: juliol i setembre de 9:30 a 13:15h
agost tancat