XV Seminari internacional de cultura escrita i visual “Josepa Arnall Juan”

XV Seminari internacional de cultura escrita i visual “Josepa Arnall Juan”: Les ciències humanes i les noves categories de la complexitat.

Dates: 13 i 14 de desembre de 2018

Lloc: Sala de Graus / Aula Música, Facultat de Lletres

Hora: de 9 a 20 h

Breu resum: Volem qüestionar si en el canvi de civilització que s’està produïnt, i que en alguns camps de la vida i del saber ja s’han produït, podem seguir utilitzant les tradicionals categories d’anàlisi i estudi sense qüestionar-les i veure si ens serveixen pel present i per a veure amb altres ulls, amb altra llum, el passat.