Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat d'Infermeria

Qualitat

La Facultat

Procés d'acreditació

La Facultat d’Infermeria va iniciar el procés d'acreditació del Grau en Infermeria i del Màster en Promoció de la Salut durant el curs acadèmic 2015-2016, procés de control de la qualitat que s’ha realitzat d'acord amb el que estableix l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) .

L'acreditació és un requisit indispensable per a poder seguir oferint aquestes titulacions i té com a finalitat assegurar la qualitat dels programes formatius. Es fonamenta en l’elaboració d’un autoinforme per part del Comitè d’Avaluació Interna (CAI) del centre, l’anàlisi del mateix per part del Comitè d’Avaluació Externa (CAE) i una visita a la Facultat per tal d’elaborar l’Informe d’Avaluació Externa que el mateix CAE elevarà a la Comissió corresponent encarregada d’acreditar les titulacions.

El dia 23 de novembre de 2015 es va constituir el Comitè d'Avaluació Interna (CAI), òrgan que va redactar l’autoinforme durant el primer semestre d’aquest curs passat, el qual va ser objecte de consideració i aprovació per la Comissió de Qualitat del Centre (CQC) i per la Junta de Facultat d’Infermeria el 22 de febrer de 2016. Després de passar per un període d’exposició pública va ser també aprovat per la Comissió de Qualitat de la UdG el 5 de maig de 2016 i avaluat per l'AQU que va demanar a la Facultat l’aportació d’algunes evidències.

El dia 11 d’octubre de 2016 var tenir lloc la segona fase del procés d’acreditació que va consistir en la visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE), per portar a terme un seguit d’entrevistes amb els actors implicats amb les titulacions que s’acrediten, com són: l’equip directiu i els responsables de les titulacions, els membres del Comitè d’Avaluació Intern, els estudiants de grau i màster, el professorat de grau i màster, els titulats de grau i màster i els ocupadors. També es va realitzar una audiència oberta per a tota la comunitat, una visita a les instal·lacions docents del centre i la presentació d’un informe preliminar elaborat pels membres del Comitè d’Avaluació Extern.

El programa de visita del Comitè d'Avaluació Externa (CAE) del dia 11 d'octubre de 2016 va ser

Horario

Actividad

8.30-8.45

Trabajo previo CEE

8.45-10.00

Entrevista con el Equipo directivo y responsables de titulaciones

10.00-10.30

Entrevista con el CAI

10.30-11.00

Pausa

11.00-12.00

Entrevista con los estudiantes de grado y máster

12.00-13.00

Entrevista con el profesorado de grado y máster

13.00-13.45

Visita a las instalaciones

13.45-15.00

COMIDA

15.00-15.45

Entrevista con los titulados de grado y máster

15.45-16.30

Entrevista con ocupadores

16.30-17.00

Audiencia abierta

17.00-18.00

Trabajo interno del CEE

18.00-18.30

Presentación de Informe preliminar

Comitè d'Avaluació Interna (CAI)

El CAI estava format pels membres de l'equip de deganat del moment en que es va dur a terme la primera fase de l’acreditació, professors, membres del personal d'administració i serveis, estudiants i agents externs.

Nom i cognoms

Càrrec

Responsabilitat

Josefina Patiño Masó

Degana de la Facultat d’Infermeria

Presidenta CAI

Lourdes Soldevila Fernández

Administradora de la Facultat d’Infermeria

Secretària CAI

Alícia Baltasar Bagué

Vicedegana de la Facultat d’Infermeria

CAI

Neus Brugada Motjé

Secretària acadèmica i responsable dels processos de qualitat de la Facultat d’Infermeria

CAI

Rosa Suñer Soler

Coordinadora d’estudis del Grau en Infermeria

CAI

Dolors Juvinyà Canal

Coordinadora d’estudis del Màster en Promoció de la Salut

CAI

Carme Bertran Noguer

Professora del Departament d’Infermeria

Representant del professorat

Míriam Ferrer Avellí

Professora del Departament d’Infermeria

Representant del Professorat

Carlota Alaman Valero

Estudiant del Grau en Infermeria

Representant dels estudiants de Grau

Zaira Amargant Reyes

Estudiant del Grau en Infermeria

Representant dels estudiants de Grau

Irene Floristan Juan

Estudiant del Grau en Infermeria

Representant dels estudiants de Grau

Marina Badia Celma

Estudiant del Màster en Promoció de la Salut

Representant dels estudiants de Màster

Josep Brito Sayago

Cap secretaria acadèmica i econòmica

Representant del PAS de la Facultat

M. Dolors Buch Mas

Secretària de deganat

Representant del PAS de la Facultat

David Campos Saus

Secretari d’estudis

Representant del PAS de la Facultat

Pilar Soler Turon

Directora d’Infermeria de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

Representant d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster de la Facultat d’Infermeria

Núria Batlle Joher

Directora d’Infermeria de l’IAS. Hospital Sta. Caterina

Representant d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster de la Facultat d’Infermeria

M. Àngels Pérez Garcia

Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona

Representant d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster de la Facultat d’Infermeria

Pilar del Acebo Peña

Tècnic del Gabinet de Planificació

i Avaluació

Representant del Gabinet de Planificació i Avaluació

Comitè d'Avaluació Externa (CAE)

Rol

Nom

Institució

Àrea de coneixement

Presidenta

Loreto Maciá Soler

Universitat d’Alacant

Infermeria

Vocal acadèmica

Inés Aguinaga

Universidad Pública de Navarra

Medicina Preventiva y Salud Pública

Vocal professional

Magda Bertran Ribera

Cap de Secció Salut Pública

Salut Pública

Vocal estudiant

Francisca Camacho Morell

Universidad de Valencia

Doctoranda en Infermeria Clínica i Comunitària

Secretari

Jacinto Fernández

Universidad de Jaén

Metodologia d’Avaluació

El dia 23 de desembre de 2016 es va rebre l’informe del Comitè d’Avaluació Externa i el dia 9 de gener del 2017 els informes de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) que han estat FAVORABLES per a les dues titulacions. Així la Facultat d’Infermeria ha superat amb èxit el procés d'acreditació de les titulacions del Grau en Infermeria i del Màster Universitari en Promoció de la Salut.

L’acreditació favorable, tanmateix, ve acompanyada del compromís de fer algunes millores puntuals en alguns aspectes dels estudis i d’executar un pla de millora que s’haurà de desenvolupar amb la implicació de tots i totes, amb l’objectiu d’aconseguir que la Facultat d’Infermeria segueixi avançant cap a l’excel·lència en tots els aspectes relacionats amb la seva tasca docent. A partir d’ara, serà la Comissió de Qualitat de la Facultat la que tindrà la responsabilitat de fer-ne el seguiment.

La qualitat a la UdG

La Universitat de Girona té la qualitat com a línia estratègica i visualitza en una plana web específica la informació relacionada amb la qualitat dels estudis que s’imparteixen així com els informes de seguiment, els autoinformes i els informes d’acreditació de les titulacions que ja han estat acreditades. En els informes de seguiment es pot veure l’evolució dels indicadors principals de la titulació. Per a més informació es pot consultar la pàgina de l'AQU i per a qualsevol dubte o aclariment sobre el procés d’acreditació dels estudis de Grau en Infermeria i del Màster Universitari en Promoció de la Salut, també us podeu adreçar a la responsable dels processos de qualitat de la Facultat, Dra. Rosa Suñer Soler (Tel. 972 419657. rosa.sunyer@udg.edu ).

Autoinforme
Informes d'acreditació estudis Facultat d'Infermeria
Informe de seguiment i Pla de millora

Comissió de qualitat

Membres comissió de qualitat de la Facultat d'Infermeria. Composició:

Degà/na de la Facultat d’Infermeria (president/a)
Carme Bertran Noguer

Responsable dels processos de qualitat de la Facultat d’Infermeria
Rosa Suñer Soler

Coordinador/a d’estudis del Grau en Infermeria
Anna Bonmatí Tomàs

Coordinador/a d’estudis del Màster en Promoció de la Salut
Dolors Juvinyà Canal

Un/a professor/a del Departament d’Infermeria
Míriam Ferrer Avellí

3 Estudiants del Grau en Infermeria
Jonathan Fernández Gomes
Patrícia Manzano Luna
Sara Vives Álvarez

1 Estudiant del Màster en Promoció de la Salut
Alba Berenguer Simon

1 PAS relacionat amb l’organització i la gestió de la docència de la Facultat d’Infermeria
Carme Amer Camps

3 representants d’organitzacions externes relacionades amb els estudis de grau i de màster de la Facultat d’Infermeria
Pilar Solé Turon, directora d’Infermeria de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta
Núria Batlle Joher, directora d’Infermeria de l’IAS. Hospital Sta. Caterina
Pere Roura Martí, Col·legi Oficial d’Infermers/eres de Girona

Administrador/a de la Facultat d’Infermeria (secretari/a)
Berta Nadal Giralt

Un membre del GPA (Gabinet de Planificació i Avaluació) (amb veu però sense vot)
Pilar del Acebo Peña