Facultat d'Infermeria

Instituts i Càtedres

Càtedra de Promoció de la Salut

L'objectiu de la Càtedra de Promoció de la Salut és crear una estructura que fomenti la transferència del coneixement i la recerca en relació amb la Promoció de la Salut per les comarques gironines.

Pàgina web:
Càtedra de Promoció de la Salut
Direcció:
Dra. Dolors Juvinyà i Canal