Facultat d'Infermeria

Estudiar fora

Dins el programa de mobilitat de llarga estada (a partir de 3 mesos) existeixen 3 tipus de possibilitats:

Dins el programa de mobilitat de curta estada (fins a 15 dies) existeixen en aquests moments:

  • IP: Erasmus Intensive Programme - Life long learning

Altres:

Informació d'interès: