Facultat d'Educació i Psicologia

Política i compromís de qualitat

Facultat d'Educació i Psicologia

Qualitat a nivell de centre

La Facultat d’Educació i Psicologia assumeix la qualitat com un valor essencial per acomplir amb un dels seus principals objectius:  la millora continuada. La FEP té el compromís d’oferir programes formatius de qualitat que permetin el desenvolupament de les competències necessàries dels seus estudiants, no només a nivell professional, sinó també personal i social.  L’avaluació constant, l’establiment d’objectius de millora i la transparència en els procediments emprats, guien l’actuació de tots els agents implicats de la Facultat.

Òrgans de gestió de qualitat i reglament

Composició de la Comissió de Qualitat de la Facultat d'Educació i Psicologia