Espai Paulo Freire

Nucli Paulo Freire

Justificació

Entenem que no cal justificar aquí la importància de Paulo Freire i la seva herència pedagògica ni l’actualitat del seu missatge. Però si que potser cal recordar els esforços que des de la Facultat en general i els Estudis d’Educació Social en particular hem esmerçat per tal que Freire fos present a les terres gironines: des del suport de l’antiga delegació a Girona de l’ICE de la UAB, quan encara no s’havia creat la UdG, als cursos de divulgació del seu mètode d’alfabetització, fins a la creació d’un Nucli P. Freire a la FEP i la col·laboració amb l’Institut Paulo Freire d’Espanya o la creació d’un mòdul d’aproximació a P. Freire dins l’assignatura Educació Permanent dels Estudis d’Educació Social passant pel suport a les experiències educatives gironines inspirades en P. Freire més emblemàtiques arreu les comarques gironines... Es podrien aportar alguns exemples més que són coneguts de tothom.

L’Espai Paulo Freire pot ser una manera de no dilapidar aquests esforços, aquest bagatge acumulat al llarg de més de tres dècades, i de continuar treballant en la difusió de l’obra d’aquest educador i pedagog, un dels més rellevants del segle XX en l’àmbit de la Pedagogia Crítica. I, alhora, es podrien incorporar a la memòria pedagògica de la comunitat universitària algunes experiències significatives inspirades en P. Freire arreu les comarques gironines avui passades a millor vida: per exemple, l’Escola d’Adults de Salt, l’Escola d’Adults de Les Pedreres-Torre Alfons XII/Font de la Pólvora de Girona, l’Escola Samba Kubally de Santa Coloma de Farners o l’UPA, Universitat Popular Alternativa de Girona...

Finalment l’Espai Paulo Freire pot ser un recurs educatiu i alhora un dispositiu generador d’activitats pedagògiques, socials i culturals a la Facultat i al territori des d’una perspectiva progressista i transformadora.

objectius

  • Mostrar d’una manera senzilla i sintètica aspectes rellevants de l’herència i actualitat de P. Freire que puguin fomentar el seu coneixement i influència.
  • Rescatar algunes bones pràctiques inspirades en P. Freire localitzades a les terres gironines.
  • Generar activitats pedagògiques, socials i culturals a la Facultat i a la Ciutat des d’una perspectiva progressista.
  • Oferir un recurs educatiu nou a organismes i persones interessades.

localització

L’Espai P. Freire de la FEP - UdG es localitza en l’Aula 27 (planta baixa, davant l’entrada principal)

Continguts-materials

L’Espai P. Freire de la FEP - UdG té la voluntat de reunir al voltant de l’Espai P. Freire:

  • un fons bibliogràfic i documental, dipositat a la Biblioteca del Barri Vell.
  • una selecció d’objectes i materials didàctics: per exemple, fons de cartells, cartilla i guia didàctica Para ser un poco más libres , materials didàctics de l’EA Salt i el SEPT, codis d’alfabetització de les escoles de Font de la Pólvora, Salt, Samba Kubally,..., vídeos i llibres (EA Salt i Samba Kubally, UPA), etc. 
  • una guia didàctica de l’Espai P. Freire, presentant els elements anteriors i facilitant una aproximació a la vida, l’obra, les idees i l’herència política i pedagògica de P. Freire així com tot tipus d’activitats de recerca i formació al voltant d’aquests temes.