Facultat d'Educació i Psicologia

Nucli Paulo Freire

Facultat d'Educació i Psicologia

Ordinàriament, el Nucli es reuneix mensualment a l’Espai P. Freire (aula 27) alternant un Cercle de lectura i una Reunió ordinària. Les reunions i activitats del Nucli són obertes a tothom.