Facultat de Dret

Matrícula 2019-2020

Estudiants nous de grau provinents de trasllat o canvi d'estudi

1

Calendari de matrícula

Els estudiants admesos en algun estudi per la via de canvi d’estudis amb un tronc comú entre els estudis de la Facultat tenen prevista la seva matricula el 19 de juliol.

Els estudiants admesos en algun estudi per la via de 30 crèdits reconeguts (trasllat) tenen prevista la seva matricula el  22 i 23 de juliol.

2

Lloc de matrícula

La matrícula és presencial i es realitzarà de 10 a 12.30 h a la Secretaria de la Facultat.

3

Documentació necessària per a la matrícula

La documentació que cal portar és:

  • Original i fotocòpia del DNI
  • Resguard conforme s'han pagat les taxes de trasllat a l'estudi d'origen si es prové d'una universitat espanyola.
  • Número de compte bancari (IBAN). Si no sou titular o cotitular del compte caldrà que presenteu l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament omplert i signat, juntament amb una fotocòpia del DNI de la persona titular.
  • Si a l'expedient figuren més assignatures aprovades respecte al que es va portar en fer la sol·licitud:
    • Certificat de notes o expedient on-line, actualitzat (si els estudis d'origen són a la UdG no cal).
    • Programes de les noves assignatures aprovades, degudament segellats (si els estudis d'origen són a la nostra facultat no cal).
4

Informació rellevant entorn de la matrícula

La informació necessària per a la vostra matrícula la podreu trobar o bé al web, o a la guia de l’estudiant. Trobareu els horaris, els calendaris acadèmics i administratius, calendari d'exàmens, guia de les assignatures en oferta i el seu programa.

Es recomana que abans de venir a matricular-vos, consulteu els horaris i  tingueu omplert un esborrany de les assignatures que voleu i el grup, per tal d'estalviar-vos temps a vosaltres mateixos. Prepareu també algunes alternatives per si els grups sol·licitats estan plens.

Per a qualsevol dubte anterior a la matrícula el personal de secretaria us atendrà, si és necessari, per correu electrònic a secretaria.dretieconomiques@udg.edu.

També us podem atendre telefònicament al 972 41 81 20 de 9.30 a 13.30 h. (el mes de juliol el telèfon no estarà operatiu), o personalment si veniu a la Facultat.

Places en els grups de les assignatures

Pel que fa a les assignatures optatives quan estan plenes no hi ha possibilitat d'ampliació del grup, haureu d’escollir altres optatives.

Pel que fa a les assignatures obligatòries l'adjudicació de les places als grups es realitzarà segons l'ordre de matrícula dels estudiants. Quan s'hagin cobert les places ofertes es tancarà la matrícula d'aquell grup de l'assignatura i se n’haurà d’escollir un altre. Els estudiants heu d'assistir a classe en el grup matriculat.

Per a les assignatures obligatòries hi ha possibilitat de demanar un canvi de grup. Es pot demanar fins el 20.09.2019 i s'aplica el Reglament de la Facultat de Dret de canvi de grup de les assignatures matriculades aprovat per Comissió de Govern 4/2019 de 13.06.2019.

Pagament de la matrícula

Cal la domiciliació bancària, d’altra manera el programa no us deixarà continuar. Es pot optar per diverses modalitats de pagament:

En un sol termini o fraccionat sempre que l'import mínim de preus acadèmics superi 200 euros. L'import final és el mateix que en un sol pagament (no hi ha interessos) i es pot fraccionar en 2 o 3 terminis o pagament mensual (els càrrecs es fan el dia 5 de cada mes i l'últim es farà el 5 de maig).

Podeu consultar els terminis de cobrament dels rebuts per part de la Universitat.

També es pot optar a un crèdit AGAUR.

5

Inici de les classes

El dijous 12 de setembre de 2019