Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Dret

Crèdits de reconeixement acadèmic

en estudis de grau

Els plans d’estudis de grau inclouen fins a 6 crèdits de reconeixement acadèmic. Aquests crèdits es poden cobrir de diferents maneres:

  1. Fer optatives de més del propi pla d'estudis.
  2. Participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació organitzades per la UdG (àmbit general).
  3. Participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació organitzades per la seva Facultat (àmbit específic).

La Facultat de Dret té com activitats pròpies que es descriuen a continuació. Aquestes activitats van encaminades únicament als estudiant propis de la Facultat.

Per a cada activitat es proposa un nom, una descripció, la durada, els crèdits i unes observacions importants. S'anunciarà a Novetats de "La meva UdG" l'obertura d'inscripcions a cada activitat.

Un cop realitzada i assolit el reconeixement de l’activitat, la Secretaria, seguint el calendari administratiu entrarà el reconeixement a l’expedient de l’estudiant per si aquest el vol fer servir per a cobrir els 6 crèdits que té per aquest concepte.

Les activitats que finalitzen el primer semestre s’entraran durant la segona quinzena de març i les que finalitzen el segon semestre s’entraran durant la segona quinzena de juny.

Si al sol·licitar el reconeixement, l’estudiant rep un missatge d’error que no el pertoca, la Secretaria, a finals de cada mes revisa totes aquestes incidències per arreglar-les si és el cas.

Estudiant mentor dins el programa “PATUM”

Descripció: L’activitat de mentoria es planteja com una activitat formativa específica i de caràcter voluntari. El pla es compon d’una part de formació en habilitats d’orientació i assessorament, l’aplicació d’un programa de mentoria als estudiants assignats, l’autoavaluació de l’activitat desenvolupada, i l’avaluació per part del tutor responsable. El pla de mentoria es desenvolupa al llarg del curs acadèmic: l’estudiant mentor (que cursa tercer o quart curs) rep una formació a l’inici de curs, i tutoritza l’evolució del procés l’aprenentatge dels estudiants de primer curs fins al final del curs. En el segon curs, es replica l’esquema.

Codi assignatura: 3100RA0445 - 3100RA0595.     

Durada: Anual.           

Crèdits: 3 ECTS cada edició a la que es participa.

Observacions: Veure el reglament complert