Facultat de Dret

Calendaris

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... Es pot consultar el calendari acadèmic pels graus i per cadascun dels màsters.

El calendari administratiu marca els tempus per fer els diferents tràmits administratius.

Calendari acadèmic graus PDF

Calendari acadèmic GRAUS - curs 2018-2019

Inici/final classes del 1r semestre
Del 12/09/2018 al 21/12/2018
Exàmens convocatòria gener/febrer  
Del 07/01/2019 al 01/02/2019
Defensa del TFG (prèvia sol.licitud)
30 o 31 de gener del 2019
Inici/final classes del 2n semestre
Del 04/02/2019 al 17/05/2019
Exàmens convocatòria maig/juny  
Del 20/05/2019 al 21/06/2019
Defensa del TFG
22, 24 de maig, 4, 11 o 20 de juny

Calendari acadèmic Màster en Advocacia - curs 2018-2019

Inici/final classes
Primer curs: 01/10/2018 al 15/02/2019
Segon curs: 12/09/2018 al 02/10/2018
Inici/final pràctiques
Primer curs: 18/02/2019 al 21/06/2019
Segons curs: 03/10/2018 al 29/01/2019
Defensa TFM
Entre 01/02/2019 al 08/02/2019

CALENDARI ACADÈMIC MÀSTER EN DRET DE DANYS - CURS 2018-2019

Inici/final classes
Del 07/01/2019 al 11/04/2019
Defenses TFM
2a quinzena juliol - 1a quinzena setembre

Vacances i dies no lectius

 • 12 d'octubre de 2018
 • 29 d'octubre de 2018
 • 1 de novembre de 2018
 • 2 de novembre de 2018
 • 6 de desembre de 2018
 • Nadal: del 24/12/2018 al 04/01/2019 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 15/04/2019 al 22/04/2019 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG: 12 d'abril de 2019
 • 1 de maig de 2019

Calendari administratiu

Sol·licitud plaça per trasllat amb 30 crèdits reconeguts: Del 16 al 30 d'abril de 2018

Sol·licitud de canvi d'estudis entre els estudis de grau de la facultat: (comparteixen a primer un mínim de 30 crèdits) Del 15 al 29 de juny de 2018

Sol·licitud de canvi de doble grau a un grau únic: (per a estudiants de doble grau i que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble, presentant la sol.licitud es farà efectiu.) Del 15 al 29 de juny de 2018

Sol·licitud de convalidacions, adaptacions i reconeixement acadèmic a tots els estudis: Del 10.07.2018 fins al 26.10.2018

Reconeixements de crèdits: El reconeixement de crèdits es demana telemàticament, les diferents àrees organitzadores (Facultat, Servei d'Esports, Oficina de cooperació...) ho entren a l’expedient de l’estudiant per tal que en demani el reconeixement electrònicament a través de l'apartat de Tràmits.

 • Per a les activitats que es realitzen a la Facultat, les que finalitzen el primer semestre s’entraran durant la segona quinzena de març i les que finalitzen el segon semestre s’entraran durant la segona quinzena de juny.
 • Si en sol·licitar el reconeixement l’estudiant rep un missatge d’error que no el pertoca, la Secretaria a finals de cada mes revisa totes aquestes incidències per solucionar-les, si és el cas.

Sol·licitud d'avaluació curricular: Un estudiant de grau o màster, al qual li falti una sola assignatura per a l’obtenció del títol, i si compleix els requisits establerts a la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, pot sol·licitar l’avaluació curricular o compensació per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Cal fer la sol·licitud un cop estiguin tancades les actes.

Tramitació del títol: La Secretaria Acadèmica, periòdicament, treu un llistat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis i revisa l'expedient per comprovar que tot està correcte i si és així es tanca l’expedient per finalització d’estudis. A l’estudiant li arribarà una notificació electrònica del tancament de l’expedient per finalització d’estudis. A partir d’aquí pot tramitar el títol telemàticament.

Els expedients finalitzats des de mitjans de juny en endavant no es revisaran fins a finals de setembre.

Sol·licitud de canvi de grup: Fins al 20.09.2018

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula global: Fins al 19.11.2018

Ampliació de matrícula: Del 21.01.2019 fins al  01.02.2019

 

Sol·licitud d'anul·lació de convocatòria:

 • Per assignatures obligatòries del primer semestre: Fins al 14.12.2018
 • Per assignatures obligatòries del segon semestre:  Fins al 10.05.2019
 • Per assignatures optatives la data límit d'anul.lació de convocatòria serà en funció de quan es fa la docència de les assignatures. DATES ANUL.LACIÓ CONVOCATÒRIA OPTATIVES

Sol·licitud de convocatòries extraordinàries d'exàmens finals: Avançar convocatòria per finalització d'estudis, fins i tot del Treball Final i sol·licituds d'exàmens que l'estudiant vulgui fer amb tribunal:

Sol·licitud de convocatòria de gràcia (4a): Un estudiant de grau amb tercera convocatòria esgotada o un estudiant de màster amb segona convocatòria esgotada abans de matricular-se ha d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol.licitud.

S'acceptaran sol.licituds fins al 14.09.2018.

Generació i tancament de les actes de qualificacions: 

 • Convocatòria de febrer, del 08.01.2019 al 15.02.2019 (TFG el 08.03.2019)
 • Convocatòria de juny, del 28.05.2019 al 27.06.2019
 • Convocatòria de setembre, del 02.09.2019 al 06.09.2019

Els graus i màsters tenen una única convocatòria d'exàmens que pot ser febrer o juny.

La convocatòria de setembre només és per Pràctiques en empresa i Treball final de màster.

 

Sol·licitud per superar requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers: La presentació de sol.licituds es podrà realitzar al llarg del curs acadèmic a la secretaria. El procediment de matrícula s'efectuarà dins els calendaris previstos pel curs següent a la presentació de la sol.licitud.

Sol·licitud d'estudiant visitant per assistir a les classes: Del 03.09.18 fins al 14.09.18