Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Dret

Calendaris

Informació acadèmica

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... Es pot consultar el calendari acadèmic pels graus i per cadascun dels màsters.

El calendari administratiu marca els tempus per fer els diferents tràmits administratius.

Calendari acadèmic graus Dret 2020-2021 PDF

Calendari acadèmic GRAUS - curs 2020-2021

Inici/final classes del 1r semestre
1r curs, del 28/09/2020 al 23/12/2020. Altres cursos, del 14/09/2020 al 23/12/2020
Exàmens convocatòria gener/febrer  
Del 07/01/2021 al 03/02/2021
Defensa del TFG (prèvia sol·licitud d'avançar convocatòria)
28, 29 de gener i 2 de febrer de 2021
Inici/final classes del 2n semestre
Del 04/02/2021 al 19/05/2021 
Exàmens convocatòria maig/juny  
Del 20/05/2021 al 23/06/2021  
Defensa del TFG
26, 27, 28 de maig; 3, 8,16 i 22 de juny de 2021

Calendari acadèmic Màster en Advocacia - curs 2020-2021

Inici/final classes
Primer curs: 05/10/2020 al 03/03/2021
Segon curs: 05/10/2020 al 28/10/2020
Inici/final pràctiques
Primer curs: 08/03/2021 al 07/07/2021
Segons curs: 02/11/2020 al 26/02/2021
Defensa TFM
Del 22/02/2021 al 24/02/20201

CALENDARI ACADÈMIC MÀSTER EN DRET DE DANYS - CURS 2019-2020

Inici/final classes
Del 07/01/2020 al 03/04/2020
Defenses TFM
2a quinzena juliol - 1a quinzena setembre

Vacances i dies no lectius

 • 12 d'octubre de 2020
 • 29 d'octubre de 2020
 • 08 de desembre de 2020
 • Nadal: del 24/12/2020 al 06/01/2021 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 29/03/2021 al 05/04/2021 (ambdós inclosos)
 • 23 d'abril de 2021 (Festa Major de la UdG)
 • 24 de juny de 2021

Calendari administratiu

Preinscripció universitària: Informació

Sol·licitud plaça per trasllat amb 30 crèdits reconeguts: Inicialment del 16 al 30 d'abril de 2020 però atesa la situació actual s'ha modificat el termini, el nou període és de l' 1 al 15 de maig de 2020

Sol·licitud de canvi d'estudis entre els estudis de grau de la facultat: (comparteixen a primer un mínim de 30 crèdits) Del 15 al 26 de juny de 2020

Sol·licitud de canvi de doble grau a un grau únic: (per a estudiants de doble grau i que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble, presentant la sol·licitud es farà efectiu.) Del 15 al 26 de juny de 2020

EXPLICACIÓ DETALLADA D'AQUESTS TRÀMITS

Sol·licitud de convalidacions, adaptacions i reconeixement acadèmic a tots els estudis: Del 15.07.2020 fins al 26.10.2020

Reconeixements de crèdits: El reconeixement de crèdits es demana telemàticament, les diferents àrees organitzadores (Facultat, Servei d'Esports, Oficina de cooperació...) ho entren a l’expedient de l’estudiant per tal que en demani el reconeixement electrònicament a través de l'apartat de Tràmits.

 • Per a les activitats que es realitzen a la Facultat, les que finalitzen el primer semestre s’entraran durant la segona quinzena de març i les que finalitzen el segon semestre s’entraran durant la segona quinzena de juny.
 • Si en sol·licitar el reconeixement l’estudiant rep un missatge d’error que no el pertoca, la Secretaria a finals de cada mes revisa totes aquestes incidències per solucionar-les, si és el cas.

Sol·licitud d'avaluació curricular: Un estudiant de grau o màster, al qual li falti una sola assignatura per a l’obtenció del títol, i si compleix els requisits establerts a la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, pot sol·licitar l’avaluació curricular o compensació per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Cal fer la sol·licitud un cop estiguin tancades les actes.

Tramitació del títol: La Secretaria Acadèmica, periòdicament, treu un llistat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis i revisa l'expedient per comprovar que tot està correcte i si és així es tanca l’expedient per finalització d’estudis. A l’estudiant li arribarà una notificació electrònica del tancament de l’expedient per finalització d’estudis. A partir d’aquí pot tramitar el títol telemàticament.

Els expedients finalitzats des de mitjans de juny en endavant no es revisaran fins a finals de setembre.

Sol·licitud de canvi de grup per estudiants ja matriculats en cursos anteriors al mateix grau: Es podrà demanar canvi de grup fins a 7 dies hàbils a partir de l'endemà d'iniciar-se el curs acadèmic (14 de setembre).

Sol·licitud de canvi de grup per estudiants de nou ingrés al grau: Es podrà demanar canvi de grup fins a 7 dies hàbils a partir de l'endemà d'iniciar-se el curs acadèmic (28 de setembre). Si un estudiant inicia el curs posteriorment atès que li han donat plaça per preinscripció més tard, tindrà 7 dies hàbils a partir de l'endemà de fer-se efectiva la seva matrícula.

Per a canvis de grup s'aplica el Reglament de la Facultat de Dret de canvi de grup de les assignatures matriculades , aprovat per Comissió de Govern 4/2019 de 13.06.2019. 

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula global: Fins al 19.11.2020

Ampliació de matrícula: Del 28.01.2021 al 09.02.2021

Sol·licitud d'anul·lació de convocatòria:

 • Per assignatures obligatòries del primer i segon semestre: Fins a 10 dies naturals abans que finalitzi la docència del semestre
 • Per assignatures TFG / TFM: Fins a 4 dies naturals abans de la data màxima d'entrega del treball
 • Per assignatures optatives la data límit d'anul·lació de convocatòria serà en funció de quan es fa la docència de les assignatures
  • PRIMER SEMESTRE
   • Optatives que inicien la docència el 15 de setembre: Fins al 17.10.2020
   • Optatives que inicien la docència el 17 de setembre: Fins al 26.10.2020
   • Optatives que inicien la docència el 03 de novembre: Fins al 12.12.2020
   • Optatives que inicien la docència el 12 de novembre: Fins al 28.12.2020
  • SEGON SEMESTRE
   • Optatives que inicien la docència el 04 de febrer: Fins al 08.03.2021
   • Optatives que inicien la docència el 09 de febrer: Fins al 13.03.2021
   • Optatives que inicien la docència el 25 de març: Fins al 03.05.2021
   • Optatives que inicien la docència el 06 d'abril: Fins al 08.05.2021

Sol·licitud de convocatòries extraordinàries d'exàmens finals: Avançar convocatòria per finalització d'estudis, fins i tot del Treball Final i sol·licituds d'exàmens que l'estudiant vulgui fer amb tribunal:

Sol·licitud de convocatòria de gràcia (4a): Un estudiant de grau amb tercera convocatòria esgotada o un estudiant de màster amb segona convocatòria esgotada abans de matricular-se ha d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol·licitud.

S'acceptaran sol·licituds fins al 14.09.2020

Generació i tancament de les actes de qualificacions: 

CURS 2019-2020

 • Convocatòria de juny, del 28.05.2020 al 29.06.2020
 • Convocatòria de setembre, del 02.09.2020 al 07.09.2020 (TFM el 14.09.2020 a les 15h)

Els graus i màsters tenen una única convocatòria d'exàmens que pot ser febrer o juny.

La convocatòria de setembre només és per Pràctiques en empresa i Treball final de màster.

CURS 2020-2021

 • Convocatòria de gener/febrer: del 08.01.2021 al 17.02.2021
 • Convocatòria de juny: del 28.05.2021 al 29.06.2021 (15h)
 • Convocatòria de setembre: del 02.09.2021 al 07.09.2021

Els graus i màsters tenen una única convocatòria d'exàmens que pot ser febrer o juny.

La convocatòria de setembre només és per Pràctiques en empresa i Treball final de màster.

Sol·licitud per superar requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers: La presentació de sol·licituds es podrà realitzar al llarg del curs acadèmic a la secretaria. El procediment de matrícula s'efectuarà dins els calendaris previstos pel curs següent a la presentació de la sol·licitud.

Sol·licitud d'estudiant visitant per assistir a les classes: Del 02.09.20 fins al 14.09.20.