Facultat de Dret

Calendaris

Informació acadèmica

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... Es pot consultar el calendari acadèmic pels graus i per cadascun dels màsters.

El calendari administratiu marca els tempus per fer els diferents tràmits administratius.

Calendari acadèmic graus 2019-2020 PDF

Calendari acadèmic GRAUS - curs 2019-2020

Inici/final classes del 1r semestre
Del 12/09/2019 al 23/12/2019
Exàmens convocatòria gener/febrer  
Del 07/01/2020 al 31/01/2020
Defensa del TFG (prèvia sol.licitud)
30 o 31 de gener del 2020
Inici/final classes del 2n semestre
Del 03/02/2020 al 15/05/2020 
Exàmens convocatòria maig/juny  
Del 18/05/2020 al 19/06/2020  
Defensa del TFG
26, 27, 28 de maig, 3, 9,17 de juny

Calendari acadèmic Màster en Advocacia - curs 2019-2020

Inici/final classes
Primer curs: 30/09/2019 al 25/02/2020
Segon curs: 09/09/2019 al 08/10/2019
Inici/final pràctiques
Primer curs: 02/03/2020 al 02/07/2020
Segons curs: 09/10/2019 al 31/01/2020
Defensa TFM
Entre 03/02/2020 al 15/02/2020

CALENDARI ACADÈMIC MÀSTER EN DRET DE DANYS - CURS 2019-2020

Inici/final classes
Del 07/01/2020 al 03/04/2020
Defenses TFM
2a quinzena juliol - 1a quinzena setembre

Vacances i dies no lectius

 • 12 d'octubre de 2019
 • 29 d'octubre de 2019
 • 1 de novembre de 2019
 • 6 de desembre de 2019
 • Nadal: del 24/12/2019 al 06/01/2020 (ambdós inclosos)
 • Setmana Santa: del 06/04/2020 al 13/04/2020 (ambdós inclosos)
 • Festa Major de la UdG: 24 d'abril de 2020
 • 1 de maig de 2020

Calendari administratiu

Sol·licitud plaça per trasllat amb 30 crèdits reconeguts: Del 23 al 30 d'abril de 2019

Sol·licitud de canvi d'estudis entre els estudis de grau de la facultat: (comparteixen a primer un mínim de 30 crèdits) Del 17 al 28 de juny de 2019

Sol·licitud de canvi de doble grau a un grau únic: (per a estudiants de doble grau i que volen canviar a un únic estudi de la mateixa doble, presentant la sol.licitud es farà efectiu.) Del 17 al 28 de juny de 2019

EXPLICACIÓ DETALLADA D'AQUESTS TRÀMITS

Sol·licitud de convalidacions, adaptacions i reconeixement acadèmic a tots els estudis: Del 15.07.2019 fins al 25.10.2019

Reconeixements de crèdits: El reconeixement de crèdits es demana telemàticament, les diferents àrees organitzadores (Facultat, Servei d'Esports, Oficina de cooperació...) ho entren a l’expedient de l’estudiant per tal que en demani el reconeixement electrònicament a través de l'apartat de Tràmits.

 • Per a les activitats que es realitzen a la Facultat, les que finalitzen el primer semestre s’entraran durant la segona quinzena de març i les que finalitzen el segon semestre s’entraran durant la segona quinzena de juny.
 • Si en sol·licitar el reconeixement l’estudiant rep un missatge d’error que no el pertoca, la Secretaria a finals de cada mes revisa totes aquestes incidències per solucionar-les, si és el cas.

Sol·licitud d'avaluació curricular: Un estudiant de grau o màster, al qual li falti una sola assignatura per a l’obtenció del títol, i si compleix els requisits establerts a la Normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, pot sol·licitar l’avaluació curricular o compensació per tal que aquesta assignatura quedi aprovada en el seu expedient.

Cal fer la sol·licitud un cop estiguin tancades les actes.

Tramitació del títol: La Secretaria Acadèmica, periòdicament, treu un llistat dels estudiants que han finalitzat els seus estudis i revisa l'expedient per comprovar que tot està correcte i si és així es tanca l’expedient per finalització d’estudis. A l’estudiant li arribarà una notificació electrònica del tancament de l’expedient per finalització d’estudis. A partir d’aquí pot tramitar el títol telemàticament.

Els expedients finalitzats des de mitjans de juny en endavant no es revisaran fins a finals de setembre.

Sol·licitud d'anul·lació de convocatòria:

 • Per assignatures obligatòries del primer semestre: Pendent
 • Per assignatures obligatòries del segon semestre: Pendent
 • Per assignatures optatives la data límit d'anul·lació de convocatòria serà en funció de quan es fa la docència de les assignatures. DATES ANUL·LACIÓ CONVOCATÒRIA OPTATIVES

Sol·licitud de convocatòries extraordinàries d'exàmens finals: Avançar convocatòria per finalització d'estudis, fins i tot del Treball Final i sol·licituds d'exàmens que l'estudiant vulgui fer amb tribunal:

Sol·licitud de convocatòria de gràcia (4a): Un estudiant de grau amb tercera convocatòria esgotada o un estudiant de màster amb segona convocatòria esgotada abans de matricular-se ha d’obtenir la concessió d’una darrera convocatòria de gràcia.

Per aquest motiu un cop tancades les actes de cada convocatòria, s’enviarà un correu a tots els estudiants afectats amb la sol.licitud.

S'acceptaran sol.licituds fins al 13.09.2019

Generació i tancament de les actes de qualificacions: 

CURS 2018-2019

 • Convocatòria de juny, del 28.05.2019 al 27.06.2019
 • Convocatòria de setembre, del 02.09.2019 al 06.09.2019

CURS 2019-2020

 • Convocatòria de febrer, del 08.01.2020 al 17.02.2020 (TFG el 09.03.2020)
 • Convocatòria de juny, del 28.05.2020 al 29.06.2020
 • Convocatòria de setembre, del 02.09.2020 al 07.09.2020

Els graus i màsters tenen una única convocatòria d'exàmens que pot ser febrer o juny.

La convocatòria de setembre només és per Pràctiques en empresa i Treball final de màster.

Sol·licitud per superar requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers: La presentació de sol.licituds es podrà realitzar al llarg del curs acadèmic a la secretaria. El procediment de matrícula s'efectuarà dins els calendaris previstos pel curs següent a la presentació de la sol.licitud.

Sol·licitud d'estudiant visitant per assistir a les classes: Del 02.09.19 fins al 13.09.19