Facultat de Dret

El pla d'acció tutorial i mentoratge

El PATuM és el Pla d'acció tutorial i mentoratge de la Facultat de Dret. És un pla per a què els i les estudiants dels primers cursos tinguin un acompanyament en els seus estudis per part d'estudiants de cursos superiors (anomenats "mentors").

Presentació