Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Grau en Comptabilitat i Finances


Memòria vigent:
Memòria (2018)
Documentació Procés Any
Informe AQU Catalunya Modificació 2018
Memòria Modificació 2018
Informe Consejo de Universidades Acreditació 2017
Informe AQU Catalunya Acreditació 2017
Autoinforme Acreditació 2016
Informe de seguiment de titulació. Curs 12-13 Seguiment 2014
Informe de seguiment de titulació. Curs 11-12 Seguiment 2012
Informe de seguiment de titulació. Curs 10-11 Seguiment 2012
Informe Consejo de Universidades Verificació 2009
Informe ANECA Verificació 2009
Memòria Verificació 2009

Informació General

Consulta
Pla d'estudis   /   Pla de millora
Indicadors