Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Treball final de grau

(TFG)

El treball de final de grau (TFG) és una monografia o assaig amb sentit complet (plantejament, argumentació i conclusions) sobre algun aspecte d'una disciplina científica.

El TFG té per objectiu comunicar, d'una manera organitzada, formal, clara i precisa, els resultats o conclusions a què s'ha arribat en l'estudi d'un tema, així com la metodologia que s'ha utilitzat, el procés seguit, els documents consultats, etc.

L’assignatura de Treball final de grau la poden matricular tots els estudiants que matriculin totes les assignatures que tenen pendents per finalitzar l’estudi.

S’ha de matricular juntament amb la matrícula de juliol. No s’acceptaran ampliacions de matrícula si el que es vol matricular és el Treball final de grau.

Hi ha un sol grup de matrícula, el grup A, amb convocatòria final a maig/juny.

Si un estudiant té la possibilitat d’acabar al febrer, o sigui, que totes les assignatures que matricula són del primer semestre o demanarà convocatòria extraordinària i, també vol presentar el TFG al febrer, ho haurà de sol·licitar en el període que marca el calendari administratiu per demanar convocatòria extraordinària (vegeu el tràmit corresponent). Heu de tenir en compte que, igual que qualsevol assignatura en que es demana convocatòria extraordinària, no es pot tirar endarrere un cop demanada. COMPTE: la matrícula, en tots els casos, s'ha de fer al juliol.

Assignació de tema/tutor:

Acords de tutorització directes: De l'u al 19 de setembre (el professor s'encarrega de materialitzar l'acord en aquesta aplicació).

Estudiants sense acord: Del 24 al 27 de setembre elecció de tema/tutor lliure (es poden escollir fins a 6 preferències).

Adjudicació definitiva tema/tutor per part de l'Administració: La primera setmana d'octubre (els estudiants que han arribat a un acord la seva adjudicació des del primer moment ja és definitiva).

Grup CE GENER 2020 (convocatòria extraordinària demanada per l'estudiant i  acceptada. S'ha de demanar a Secretaria entre el 18 i el 22 de novembre)

ENTREGA TFG- Dia 23 gener : Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG i el pòster per a l'avaluació. 

NOTES TUTOR- Dia 28 gener: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

OPTAR A MATRÍCULA D'HONOR (MH)- Dia 31 gener: Data màxima perquè l'estudiant demani optar a MH.

AVALUACIÓ PER PÒSTER- Dia 06 febrer: Data d'avaluació de pòsters i defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. 

AVALUACIÓ PER MH- Dia 20 febrer: Dates de defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ PÒSTER- Dia 20 febrer: Data màxima, pels estudiants que s'avaluen per pòster, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀCTICS AVALUACIÓ MH- Dia 5 març: Data màxima,, pels estudiants que s'avaluen per tribunal dfe MH, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

Grup A MAIG/JUNY 2020

ENTREGA TFG- Dia 06 maig : Data màxima perquè l'estudiant entregui digitalment el TFG i el pòster per a l'avaluació. 

NOTES TUTOR- Dia 11 maig: Data màxima perquè el tutor entri les notes a la rúbrica.

OPTAR A MATRÍCULA D'HONOR (MH)- Dia 14 maig: Data màxima perquè l'estudiant demani optar a MH.

AVALUACIÓ PER PÒSTER- Dies 19, 20, 21 de maig: Data d'avaluació de pòsters i defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. 

AVALUACIÓ PER MH- Dia 11 juny: Dates de defensa dels TFGs que optin a MH davant del tribunal. S'assignarà hora a cadascun.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀTICS AVALUACIÓ PÒSTER- Dia 03 juny: Data màxima, pels estudiants que s'avalúen per pòster, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

NOU TREBALL PER ERRORS SINTÀTICS AVALUACIÓ MH- Dia 25 juny: Data màxima,, pels estudiants que s'avalúen per tribunal dfe MH, per penjar el treball de nou si calen, segons el tribunal, correccions gramaticals o sintàctiques.

La gestió del TFG/TFM es fa majoritàriament des d'una aplicació creada per a tal efecte.

En aquest es gestionarà des de l'elecció de tutor, passant per la presentació del TFG en paper fins a l'avaluació per part del tutor i del tribunal.

El TFG s'ha de realitzar amb el màxim rigor, ha de tenir una estructura i una argumentació adequades al tema que s'hi desenvolupa i s'ha de fer una presentació correcta. La memòria tindrà una extensió màxima de text de 8.000 paraules sense considerar taules, gràfics o imatges. Com a annexos només es podran incloure materials que es corresponguin a una elaboració pròpia de l’alumne.

Aquesta memòria inclourà al final de tot una reproducció del pòster de TFG.

Els pòsters són un mitjà molt eficaç per transmetre informació i valorar la capacitat de síntesi de l’editor. El pòster haurà de recollir el  títol del TFG, una descripció del TFG realitzat i les principals conclusions. La comunicació gràfica ha de facilitar la comprensió del contingut. No oblideu de posar el vostre nom i cognoms i l’estudi de Grau que esteu cursant (CIF, ADE.....). Podeu consultar “templates poster ppxt” a internet, que us poden ajudar en imatge. El pòster ha de ser de mida A2, en paper/cartolina normal i no cal plastificar-lo.

Des de la Facultat s'ha elaborat una guia d'ajuda per a una bona elaboració del TFG.