Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Tràmits

La UdG posa a disposició dels estudiants un seguit de tràmits electrònics. S'hi pot accedir a través de la intranet "La meva UdG".

El catàleg de tràmits electrònics, que es realitzen íntegrament en línia, es va ampliant progressivament per cobrir el màxim possible de gestions academicoadministratives. Actualment des de l'apartat de tràmits de l'expedient personal de cada estudiant es pot optar a demanar: Anul.lació de convocatòria d'una assignatura, anul.lació global de matrícula, Certificat de notes (CAP), Certificat substitutori del títol, Comunicació i/o modificació de dades bancàries, preparació de documantació per a la legalització, reconeixement de crèdits, demanar el títol i SET i/o còpia electrònica, demanar la tramesa del títol a un consulat o ambaixada.

Per als tràmits que encara no estan disponibles telemàticament cal consultar com es realitza el tràmit  a la Facultat i seguir les pautes que s'expliquen.

Més informació sobre tràmits electrònics

TRÀMITS ESPECÍFICS DE L’ÀREA D’ESTUDIS DE DRET I D’ECONÒMIQUES

Ets estudiant d'una altra Universitat, Facultat, o fins i tot de la nostra Facultat, i vols canviar d'estudis? Preveus que entre el teu estudi i el que vols accedir hi poden haver un mínim de 30 crèdits convalidats, en el moment de presentar la sol·licitud?

Si és així, pots demanar trasllat directe. Per al curs 2019/2020 oferim:

Places: Tres a cadascun dels graus de la Facultat (Administració i Direcció d'Empreses, Comptabilitat i Finances i Economia) per a estudiants provinents d'estudis espanyols i tres places per a estudiants d'estudis estrangers.

Termini de sol·licitud:  Del 23 al 30 d'abril.

Documentació a  presentar: Es detalla a la sol·licitud

Taxa: DECRET 131/2018, de 26 de juny de la Generalitat de Catalunya (una vegada presentada la sol·licitud en cap cas es retornarà l'import de la taxa).

La resolució de les sol·licituds admeses i excloses serà conjunta i no es faran notificacions personals, havent de consultar-ho directament les persones interessades. La resolució es farà pública el 31 de maig en el web de la Facultat.