Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Informació per als estudiants

Pràctiques d'empresa

Les pràctiques en empreses són una assignatura optativa dins els plans d’estudis de totes les  titulacions i estan regulades per una normativa específica que en garanteix la seva qualitat. En síntesi, aquesta normativa estableix: la tipologia de les pràctiques, les funcions dels tutors de la Facultat i de l’empresa (seguiment de l’estudiant i emissió d’informes) i les condicions que han de complir les memòries i treballs que han d’elaborar els estudiants.

L’assignatura de pràctiques en empreses i institucions està adreçada als estudiants del darrer curs del Grau en Comptabilitat i Finances, Grau en Administració i Direcció d’empreses,  Grau en Economía, doble titulació en Administració i Direcció d'empreses i Economía i Màster en emprenedoria i desenvolupament empresarial.

 • Ser estudiant del darrer curs i estar finalitzant el Grau. És a dir, has d’estar matriculat del Treball Final de Grau per poder matricular les Pràctiques d’empresa.
 • Has de matricular les Pràctiques d’empresa, 12 crèdits optatius o de reconeixement.
 • Si no ho has fet en període ordinari de matrícula del curs, llavors cal contactar amb l’Oficina de Pràctiques perquè cal estar matriculat de “Pràctiques d’empresa” abans d’iniciar les pràctiques.
 • El termini per finalitzar les pràctiques és el 4 de setembre del 2020.

ABANS DE TENIR UNA PLAÇA DE PRÀCTIQUES ASSIGNADA:

 1. Assistir a la Sessió informativa del principi del curs.
 2. Fer una tutoria Individual amb el Tècnic de Pràctiques per validar la teva candidatura i currículum.
 3. Penjar el teu currículum (CV) a la plataforma web de pràctiques. (Consultar instruccions per fer el cv i entrevistes de treball a la Guia d'habilitats comunicatives).
 4. Apuntar-te a les ofertes que siguin del teu interès professional, i que trobaràs a la plataforma web de pràctiques: https://practiques.udg.edu/prem/Recorda el teu compromís a respondre les trucades i correus electrònics de les empreses on t’has apuntat.
 5. També pots aportar una oferta que no està dins el web, en aquest cas, has de contactar directament amb l’Oficina de pràctiques per validar l’oferta, i fer la resta de la gestió.

QUAN TINGUIS UNA PLAÇA DE PRÀCTIQUES ASSIGNADA:

 1. Recollir el conveni a l’empresa i portar-lo a la Universitat per completar les signatures. (s’envia per correu electrònic a l’empresa amb còpia a l’estudiant). Signatura Digital !.
 2. Anar a la Secretaria Acadèmica per fer la matrícula d’acord amb el període d’avaluació de les teves pràctiques, que la determina  la data de finalització del teu conveni:
  • Grup A: Febrer
  • Grup B: Juny
  • Grup C: Setembre
 3. Començar les pràctiques d’acord amb les dates del conveni.
 4. Posar-te en contacte amb el teu tutor de la Facultat.

Art. 6. Part del text de la Normativa de pràctiques de la FCEE: La tutorització esmentada en l’apartat anterior és obligatòria per a l'estudiant.

L'estudiant s’haurà de reunir un mínim de tres vegades amb el professor tutor.

 • La primera reunió la marca el termini de presentació del projecte.
 • La segona es farà un mes més tard i servirà per informar al tutor de la marxa de la pràctica. D’aquesta reunió, el tutor n’emetrà l’informe corresponent.
 • La darrera, la marca la presentació de la memòria, resum executiu i pòster. En aquest moment el tutor emetrà l’informe final,que es tindrà en compte en l’avaluació final.

 1. Presentar el Projecte de pràctiques. Al web i d’acord amb les dates que s’indiquen al calendari del curs (Al final d'aquest apartat teniu un document de pautes).
 2. Presentar la Memòria, Resum executiu i Pòster de Pràctiques. Al web i d’acord amb les  dates que s’indiquen al calendari del curs (Al final d'aquest apartat teniu un document d'orientacions).
 3. Fer l’exposició del Pòster. Aquesta exposició és presencial i obligatòria. La data la determina el grup de matrícula de pràctiques (A, B o C), i que apareix al calendari del curs 2018-2019.

 

Pel seu caràcter acadèmic, les pràctiques s’avaluen d’acord amb el que defineix la Normativa de pràctiques, en el seu article 8, amb la ponderació següent:

 • Informes del tutor de l’empresa, valorant globalment l’estada a l’empresa: 40 % (al final d'aquest apartat hi tens els models d'informe).
 • Informe del tutor de la Facultat, valorant la memòria i el resum executiu: 40 % (al final d'aquest apartat hi tens el model d'informe).
 • Valoració del pòster i l’exposició pública : 20 %

No anar a fer les Pràctiques, no presentar el treball o no assistir a l’exposició pública significa No presentat. Per assolir l’assignatura l’estudiant ha d’haver superat cada una de les tres valoracions.