Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Pràctiques d'empresa

A la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials les pràctiques curriculars estan definides com una assignatura optativa dins els plans d'estudis de totes les titulacions de Grau i Màster de la Facultat.

Accés aplicatiu

Aquesta assignatura optativa, a més de tenir objectius acadèmics, facilita la inserció dels estudiants en el món laboral mitjançant l'experiència adquirida en pràctiques i projectes específics. Per aquest motiu, és voluntat del centre prioritzar les sol.licituds dels estudiants que encara no han treballat en àmbits propis de l'economia i l'empresa. Aquesta assignatura promou, també, la cooperació universitat-empresa.

L'oferta de places, selecció dels estudiants, gestió i avaluació de les pràctiques es duu a terme a través de l'Oficina de pràctiques de la Facultat mitjançant el seu propi aplicatiu (a dalt hi ha accés directe).