Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Matrícula 2018-2019

Estudiants nous de graus provinents de preinscripció universitària

INFORMACIÓ GENERAL  PER A LA MATRÍCULA