Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Matrícula 2020-2021

Estudiants ja matriculats en cursos anteriors a l'estudi

1

Calendari de matrícula

El programa d'automatrícula s'obrirà esglaonadament segons l’estudi, el nombre de crèdits pendents d'aprovar i la nota de l'expedient.

Estarà obert, per a tothom, fins el dia 30 de juliol inclòs.

S'obrirà d'acord amb l'estat de l'expedient de l'estudiant. Quan un estudiant tingui totes les actes tancades, al seu expedient, a l'apartat de matrícula, li sortirà a partir de quan es pot matricular seguint aquestes pautes:

Administració i Direcció d'Empreses i Economia

 1. Per a estudiants que els restin 75 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 165 crèdits o més aprovats) el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 15 de juliol a les 12 del matí i continuarà obert fins el 30 de juliol.
 2. Per a estudiants que els restin 150 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 90 crèdits o més aprovats) el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 21 de juliol a les 8 del matí i continuarà obert fins el 30 de juliol.
 3. Per a la resta d’estudiants el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 24 de juliol a les 10 del matí i continuarà obert fins el 30 de juliol.

Comptabilitat i Finances

 1. Per a estudiants que els restin 75 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 165 crèdits o més aprovats) el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 14 de juliol a les 8 del matí i continuarà obert fins el 30 de juliol.
 2. Per a estudiants que els restin 150 o menys crèdits per completar el seu estudi (que tinguin 90 crèdits o més aprovats) el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 17 de juliol a les 8 del matí i continuarà obert fins el 30 de juliol.
 3. Per a la resta d’estudiants el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 23 de juliol a les 12 del matí i continuarà obert fins el 30 de juliol.

Dobles titulacions (Administració i Direcció d'Empreses/Dret  - Economia/Administració i Direcció d'Empreses - Economia/Filosofia)

Pels estudis de les dobles, el programa d'automatrícula s'obrirà a partir del dia 14 de juliol a les 8 del matí i continuarà obert fins el 30 de juliol.

2

Lloc de matrícula

Els estudiants matriculats anteriorment en el mateix estudi de la UdG us podreu automatricular:

 • Des de qualsevol ordinador amb connexió a internet (de 8h del matí a 1h de la matinada).

Els caps de setmana i dies festius no es pot realitzar la matrícula.

Les aules informàtiques de la Facultat, ateses les mesures que s'han de prendre pel COVID, aquest any NO estaran obertes.

El personal de secretaria us atendrà, si és necessari, per correu electrònic a secretaria.dretieconomiques@udg.edu.

També us podem atendre telefònicament al 972 41 80 02 de 9.30 a 13.30 h.

 

3

Documentació necessària per la matrícula

 • Tota la informació necessària per a la vostra matrícula la podreu trobar o bé al web, o a la guia de l’estudiant. Trobareu els horaris, els calendaris acadèmics i administratius, calendari d'exàmens, guia de les assignatures en oferta i el seu programa...
 • Es recomana que abans d'accedir al programa d'automatrícula, consulteu els horaris i  tingueu omplert un esborrany de les assignatures que voleu i el grup per tal d'estalviar-vos temps a vosaltres mateixos. Prepareu també algunes alternatives per si els grups sol·licitats estan plens.
 • Per matricular-vos entreu al programa d'automatrícula des de La Meva UdG i seguiu les instruccions de les diferents pantalles. 
 • Recordeu que la matrícula mínima són 24 crèdits i la màxima 75 crèdits (llevat de les excepcions previstes a la normativa).
 • Al final de la matrícula és important la comprovació i la verificació que esteu matriculats d'allò que volíeu. Teniu fins a la 1h de la matinada per fer canvis, després la matrícula esdevé definitiva i no es poden fer modificacions fora del període establert en el calendari administratiu i per motius justificats.
4

Informació rellevant entorn de la matrícula

Com funciona el programa d’automatrícula? Teniu la Guia d’automatrícula al vostre abast. Resumint-la l’automatrícula és una aplicació molt senzilla que es basa en diferents passos:

 • Identificació.
 • Inici de la matrícula.
 • Pantalla de dades personals (omplir dades naixement i confirmar si s’autoritza o no la difusió de l’adreça i altres dades).
 • Seleccionar les assignatures del pla d’estudis a matricular marcant-les i comprovant que es posen a la franja inferior, si es volen suprimir s’han de marcar de la franja inferior i desapareixen.
 • Fer els canvis pertinents de grup (el grup l’escull l’estudiant mentre hi hagi places)
 • Marcar les condicions de matrícula, serveis opcionals, posar compte IBAN i el nombre de pagaments. Si canvieu el número de compte bancari (IBAN) i no sou el titular o cotitular caldrà que feu el tràmit on-line de Comunicació o modificació de dades bancàries i que hi adjunteu el DNI de la persona titular. Per accedir-hi heu d'anar a l'expedient, pestanya Tràmits i seguir les indicacions de l'aplicació.
 • Comprovar la liquidació i confirmar la matrícula.
 • Imprimir, si es vol el comprovant de matrícula.
 • Demanar sortir.

Places en els grups de les assignatures

Pel que fa a les assignatures optatives quan estan plenes no hi ha possibilitat d'ampliació del grup, haureu d’escollir altres optatives.

Pel que fa a les assignatures obligatòries l'adjudicació de les places als grups es realitzarà segons l'ordre de matrícula dels estudiants. Quan s'hagin cobert les places ofertes es tancarà la matrícula d'aquell grup de l'assignatura i se n’haurà d’escollir un altre. Els estudiants heu d' assistir a classe en el grup matriculat.

En casos justificats com treball, es pot demanar canvi de grup per a les assignatures obligatòries. Les sol·licituds de canvi de grup es poden presentar fins el dia 18 de setembre de 2020. Consulteu el tràmit canvi de grup.

Pagament de la matrícula

Cal la domiciliació bancària, d’altra manera el programa no us deixarà continuar. Es pot optar per diverses modalitats de pagament:

En un sol termini o fraccionat (sempre que l'import mínim de preus acadèmics superi 200 euros. L'import final és el mateix que en un sol pagament (no hi ha interessos) i es pot fraccionar en 2 o 3 terminis o pagament mensual (els càrrecs es fan el dia 5 de cada mes i l'últim es farà el 5 de maig).

Podeu consultar els terminis de cobrament, per part de la Universitat, dels rebuts

També es pot optar  un crèdit AGAUR

5

Informació rellevant entorn a les assignatures

Assignatures suspeses

He de matricular totes les assignatures bàsiques i obligatòries suspeses?

Les Normes de matrícula marquen: "Per progressar en l’ensenyament, l’estudiant cada curs s’haurà de matricular obligatòriament de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors”.

No obstant, per acord de Consell de Govern, es permetrà no matricular obligatòriament tots els crèdits no superats el curs anterior. Per tant, no cal matricular totes les assignatures obligatòries suspeses, no presentades o anul·lades però si no es matriculen totes no es podran agafar assignatures obligatòries noves.

Puc canviar una assignatura optativa suspesa?

“Segons l’acord de la Comissió Delegada de Docència i Estudiants del Consell de Govern, en la sessió 1/2013, els estudiants podran canviar les assignatures optatives. Es consideren optatives totes aquelles assignatures que estan dins d’un bloc on no les han de cursar totes obligatòriament. La nova assignatura arrossegarà els ordinals de matrícula i convocatòria que corresponguin a l’assignatura substituïda.”

Aquest acord significa que una assignatura optativa suspesa, no presentada o anul·lada no cal tornar a matricular-la, es pot canviar. Però si es canvia sí que es mantenen els efectes acadèmics i econòmics. O sigui, la nova assignatura comptarà que és la segona vegada que es matricula i la segona convocatòria (en cas de no haver anul·lat convocatòria).

Com es canvia una optativa per una altra a la matrícula?

S'agafa l’optativa nova que es vol s'ha de dir que es vol cursar enlloc de la suspesa. En el pas 3 del programa de matrícula s'agafa l’optativa que es vol cursar juntament amb les altres assignatures que es vol matricular. I en el pas 4, allà on es demana el grup de les assignatures també pots demanar que aquesta assignatura nova substitueixi la que es té suspesa. A sota l’assignatura nova hi ha un desplegable per dir per quina es canvia.

6

Pràctiques en empreses

Instruccions a tenir en compte per matricular Pràctiques en empreses

L’assignatura de Pràctiques en empresa és una assignatura optativa de 12 crèdits que es realitza el primer o segon semestre prioritàriament del darrer curs de grau. Per poder fer pràctiques us han de quedar pendents crèdits optatius o de reconeixement acadèmic. No cal que siguin exactament 12 crèdits i es poden combinar optatius (OP) i reconeixement acadèmic (RA). Si a un estudiant, per exemple, només li queden 2 crèdits de RA pot matricular les pràctiques, també aquell que tingui pendents només 6 crèdits OP, o un que tingui 6 OP i 4 de RA....qualsevol combinació és vàlida sempre que quedin crèdits OP i/o de RA pendents; però de totes maneres l’assignatura la matriculem amb un valor acadèmic i econòmic de 12 crèdits.

Matricula.  Hi ha tres possibilitats de matricular les pràctiques:

1. Amb l'autorització prèvia que és el que ara us proposem. Aquesta serà la via principal de matrícula. Els estudiants que ara us preinscriviu ja podreu matricular les pràctiques al juliol.

2. La resta d’estudiants matricularan les pràctiques quan obtinguin una plaça. En aquest cas, si cal fer modificacions d’assignatures, es podran fer sempre que les assignatures que haguem de donar de baixa no estiguin amb actes generades.

3. Els estudiants que per completar els crèdits per acabar el grau vulguin demanar el reconeixement de l’activitat professional han de presentar la sol·licitud i la documentació requerida abans del 18 de desembre de 2020. Prèviament cal que es posin en contacte amb l’oficina de Pràctiques en empresa (practiquesempresa.economiques@udg.edu).

Aquells estudiants que acabin el grau i que necessitin matricular tots els crèdits per poder realitzar el Treball final de grau (TFG) i els crèdits per obtenir el Grau o beca, cal que matriculin al juliol tots els crèdits optatius necessaris que podran ser substituïts quan s’obtingui plaça de Pràctiques en empresa i sempre que no estiguin les actes generades d’aquestes optatives.

El canvi de crèdits optatius per Pràctiques en empresa es farà un cop finalitzat el període de selecció d’estudiants i s’hagi obtingut una plaça de pràctiques.

Per últim esmentar que si es fa Pràctiques en empresa a l’estiu els crèdits no computen en el màxim de 75 crèdits que es poden matricular segons les Normes de permanència. En aquest cas es pot excedir aquest màxim però si les voleu fer a l'estiu les podrem matricular sense problema un cop aquestes estiguin concedides. 

Més informació

7

Treball final de Grau

L’assignatura de Treball final de grau la poden matricular tots els estudiants que matriculin totes les assignatures que tenen pendents per finalitzar l’estudi.

S’ha de matricular juntament amb la matrícula de juliol. No s’acceptaran ampliacions de matrícula si el que es vol matricular és el Treball final de grau.

Hi ha un sol grup de matrícula, el grup A, amb convocatòria final a maig/juny.

Si un estudiant té la possibilitat d’acabar al febrer, o sigui, que totes les assignatures que matricula són del primer semestre o demanarà convocatòria extraordinària i, també vol presentar el TFG al febrer, ho haurà de sol·licitar en el període que marca el calendari administratiu per demanar convocatòria extraordinària (vegeu el tràmit corresponent). Heu de tenir en compte que, igual que qualsevol assignatura en que es demana convocatòria extraordinària, no es pot tirar endarrere un cop demanada. COMPTE: la matrícula, en tots els casos, s'ha de fer al juliol.

8

Inici de les classes i recollida carpeta

COMENÇAMENT DE CLASSES: El dijous 14 de setembre de 2020.