Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Estudiants de postgrau

Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial

(En preparació la informació pel curs 2018-2019)

ESTUDIANTS NOUS

Procés de matrícula

La matrícula del Màster en Emprenedoria i Desenvolupament Empresarial es podrà fer a partir del 21 de juliol de 2017 telemàticament a través de l’automatrícula. Un cop s’iniciïn les classes se us reclamarà la documentació d’accés.

  • Assignatures: El mínim de matrícula es fixa en 30 crèdits el primer any i en 24 els successius, el màxim en 60 crèdits.

Pagament de la matrícula

Cal la domiciliació bancària, d’altra manera el programa no us deixarà continuar. Es pot optar per diverses modalitats de pagament:

En un sol termini o fraccionat sempre que l'import mínim de preus acadèmics superi 400 euros. L'import final és el mateix que en un sol pagament (no hi ha interessos) i es pot fraccionar en 2 o 3 terminis o pagament mensual (els càrrecs es fan el dia 5 de cada mes i l'últim es farà el 5 de maig).

Podeu consultar els terminis de cobrament dels rebuts per part de la Universitat.

També es pot optar a un crèdit AGAUR.

Els estudiants hauran d’aportar la documentació declarada en el procés de preinscripció, degudament acreditada. Cas que la documentació sigui incompleta, contempli defectes de forma o no s’ajusti a la declarada en el seu moment per a l’obtenció de la plaça, no es podrà procedir a la formalització definitiva de la matrícula.

Es important que consulteu les normes especifiques per a estudis de màster que trobareu al web de la Universitat de Girona. 

Un cop matriculats, si no heu estat estudiants de la UdG, aneu a la Secretaria Acadèmica on us faran una fotografia pel carnet d’estudiant i us lliuraran usuari i contrasenya per accedir a la intranet de la UdG i al vostre expedient. Per no desplaçar-vos innecessàriament podeu fer-ho quan s’iniciïn les classes del màster.

ESTUDIANTS MATRICULATS EL CURS ANTERIOR

Els estudiants matriculats anteriorment al màster us podreu automatricular del 4 al 8 de setembre de 2017:

  • des de qualsevol ordinador amb connexió a internet (de 8h del matí a 1h de la matinada)
  • a les aules informàtiques de la Facultat sempre que no s’estigui fent la matrícula dels estudiants nous

El personal de secretaria us atendrà, si és necessari, per correu electrònic a secretaria.dretieconomiques@udg.edu 

Entreu al programa d’automatrícula des de La Meva UdG i matriculeu-vos seguint les instruccions de la pantalla. La guia de matrícula i els horaris de classe els podeu consultar per internet des del vostre expedient o al web de la Facultat de Dret www.udg.edu/fd 

Recordeu que una vegada gravada la matrícula, la podeu modificar vosaltres mateixos per l’automatrícula fins a la una de la matinada del mateix dia. Després no serà possible cap canvi.

Els supòsits que donen dret a exempció o bonificació en l’import de la matrícula els trobareu a Matrícula – Bonificacions i préstecs  , així com la documentació acreditativa que cal aportar en el moment de formalitzar-la.  Aquesta documentació l’heu de lliurar abans d’iniciar tot el procés de matrícula a la Secretaria Acadèmica, podeu enviar-ho escanejat a secretaria.dretieconomiques@udg.edu  i una vegada iniciades les classes presentar els originals a la secretaria.

Modalitats de pagament:

  1. En un sol termini. El rebut es carregarà al vostre compte, uns dies després d’haver formalitzat la matrícula.
  2. Pagament fraccionat. El primer pagament serà immediat i la resta de l’import se us carregarà al compte en els terminis que marqui el web UdG, al calendari de cobraments. 

Per al cobrament dels imports acadèmics haureu de proporcionar un número de compte bancari internacional IBAN (es necessiten els 24 dígits). Per defecte us sortirà el compte habilitat al curs passat, si l’heu de modificar i no sou titulars del nou compte, haureu de presentar a la Secretaria Acadèmica l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries  degudament emplenat i adjuntar-hi una fotocòpia del DNI de la persona titular.

Si voleu demanar una beca consulteu el web de la Secció de Beques de la UdG  i feu tots els tràmits per internet abans de matricular-vos. Heu de tenir en compte que, si us matriculeu sense haver fet aquests tràmits, haureu de fer efectiu l’import de la matrícula.

Es important que consulteu les normes especifiques per a estudis de màster que trobareu al web de la Universitat de Girona. 

La carpeta del curs la podeu passar a recollir a la Consergeria del vostre centre a partir de l’inici de les classes.