Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Estudiants de postgrau

Màster en Economia de l'Empresa (Busines Economics)

La matrícula del Màster en Economia de l'Empresa (Busines Economics) es podrà fer a partir del 22 de juliol telemàticament a través de l’automatrícula. Un cop s’iniciïn les classes se us reclamarà la documentació original.

 • Horaris del màster
  Els trobareu al web de la Facultat a Informació acadèmica/Horaris i exàmens.
 • Assignatures
  El mínim de matrícula es fixa en 30 crèdits el primer any i en 24 els successius, el màxim en 60 crèdits.

Pagament

el sistema d’automatrícula comporta la domiciliació bancària dels rebuts tant si es fa un sol pagament com si aquest es fa fraccionat.

Per al cobrament dels imports acadèmics haureu de proporcionar un número de compte bancari internacional IBAN (es necessiten els 24 dígits).

 • Si sou titulars del compte, només haureu d’omplir la casella corresponent a la pantalla de dades econòmiques de l’automatrícula.
 • Si no sou titulars del compte, haureu de presentar a la Secretaria Acadèmica l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i signat, juntament amb una fotocòpia del DNI de la persona titular.

Modalitats de pagament

 1. En un sol termini. El rebut es carregarà al vostre compte, uns dies després d’haver formalitzat la matrícula.
 2. Pagament fraccionat. El primer pagament serà immediat i la resta de l’import se us carregarà al compte en els terminis que marqui el web UdG, al calendari de cobraments .

Els supòsits que donen dret a exempció o bonificació en l’import de la matrícula els trobareu a Matrícula – Bonificacions i préstecs, així com la documentació acreditativa que cal aportar en el moment de formalitzar-la.

Aquesta documentació l’heu de lliurar abans d’iniciar tot el procés de matrícula a la Secretaria Acadèmica, podeu enviar-ho escanejat a l’adreça secretaria.dretieconomiques@udg.edu i una vegada iniciades les classes presentar els originals a la secretaria.

Si voleu demanar una beca consulteu el web de la Secció de Beques de la UdG i feu tots els tràmits per internet abans de matricular-vos. Heu de tenir en compte que, si us matriculeu sense haver fet aquests tràmits, haureu de fer efectiu l’import de la matrícula.

Els estudiants hauran d’aportar la documentació declarada en el procés de preinscripció, degudament acreditada. Cas que la documentació sigui incompleta, contempli defectes de forma o no s’ajusti a la declarada en el seu moment per a l’obtenció de la plaça, no es podrà procedir a la formalització definitiva de la matrícula.

Es important que consulteu les normes especifiques per a estudis de màster que trobareu al web de la Universitat de Girona  .

Un cop matriculats, si no heu estat estudiants de la UdG, aneu a la Secretaria Acadèmica on us faran una fotografia pel carnet d’estudiant i us lliuraran usuari i contrasenya per accedir a la intranet de la UdG i al vostre expedient. Per no desplaçar-vos innecessàriament podeu fer-ho quan s’iniciïn les classes del màster.

Inici de les classes i recollida de carpeta

 • COMENÇAMENT DE CLASSES: El divendres 20 de setembre de 2019.
 • La carpeta es repartirà a partir del dia 16 de setembre seguint aquest ordre:
 • 16 de setembre estudiants que la lletra del seu primer cognom està entre l'A i la F
 • 17 de setembre estudiants que la lletra del seu primer cognom està entre la G i la M
 • 18 de setembre estudiants que la lletra del seu primer cognom està entre la N i la R
 • 19 de setembre estudiants que la lletra del seu primer cognom està entre la S i la Z
 • Els estudiants que no l'hagin recollit el dia que els hi tocava la poden recollir a partir del 20 de setembre.

ESTUDIANTS NOUS

Procés de matrícula

La matrícula del Màster en Economia de l'Empresa (Busines Economics) es podrà fer a partir del 22 de juliol  telemàticament a través de l’automatrícula. Un cop s’iniciïn les classes se us reclamarà la documentació original.

 • Assignatures: El mínim de matrícula es fixa en 30 crèdits el primer any i en 24 els successius, el màxim en 60 crèdits per saber els horaris d'aquestes Els trobareu al web de la Facultat a Informació acadèmica/Horaris i exàmens.

Pagament de la matrícula

Cal la domiciliació bancària, d’altra manera el programa no us deixarà continuar. Es pot optar per diverses modalitats de pagament:

En un sol termini o fraccionat sempre que l'import mínim de preus acadèmics superi 200 euros. L'import final és el mateix que en un sol pagament (no hi ha interessos) i es pot fraccionar en 2 o 3 terminis o pagament mensual (els càrrecs es fan el dia 5 de cada mes i l'últim es farà el 5 de maig).

Podeu consultar els terminis de cobrament  dels rebuts per part de la Universitat.

També es pot optar a un crèdit AGAUR  

Els estudiants hauran d’aportar la documentació declarada en el procés de preinscripció, degudament acreditada. Cas que la documentació sigui incompleta, contempli defectes de forma o no s’ajusti a la declarada en el seu moment per a l’obtenció de la plaça, no es podrà procedir a la formalització definitiva de la matrícula.

Es important que consulteu les normes especifiques per a estudis de màster que trobareu al web de la Universitat de Girona  .

Un cop matriculats, si no heu estat estudiants de la UdG, aneu a la Secretaria Acadèmica on us faran una fotografia pel carnet d’estudiant i us lliuraran usuari i contrasenya per accedir a la intranet de la UdG i al vostre expedient. Per no desplaçar-vos innecessàriament podeu fer-ho quan s’iniciïn les classes del màster.

ESTUDIANTS MATRICULATS EL CURS ANTERIOR

No hi ha estudiants en aquesta modalitat