Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Crèdits de reconeixement acadèmic

en estudis de grau

Els plans d’estudis de grau inclouen fins a 6 crèdits de reconeixement acadèmic. Aquests crèdits es poden cobrir de diferents maneres:

 1. Fer optatives de més del propi pla d'estudis.
 2. Participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació organitzades per la UdG (àmbit general).
 3. Participar en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries o de cooperació organitzades per la seva Facultat (àmbit específic).

 

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, per al curs 2019-2020, es proposa reconèixer crèdits a les activitats pròpies que es descriuen a continuació. Aquestes activitats van encaminades únicament als estudiant propis de la Facultat.

Per a cada activitat es proposa un nom, una descripció, la durada, els crèdits i unes observacions importants. A mesura que les activitats es vagin programant, s'anunciarà a Novetats de "La meva UdG" l'obertura d'inscripcions.

Un cop realitzada i assolit el reconeixement de l’activitat, la Secretaria, seguint el calendari administratiu entrarà el reconeixement a l’expedient de l’estudiant per si aquest el vol fer servir per a cobrir els 6 crèdits que té per aquest concepte.

Les activitats que finalitzen el primer semestre s’entraran durant la segona quinzena de març i les que finalitzen el segon semestre s’entraran durant la segona quinzena de juny.

Si al sol·licitar el reconeixement, l’estudiant rep un missatge d’error que no el pertoca, la Secretaria, a finals de cada mes revisa totes aquestes incidències per arreglar-les si és el cas.

ACOMPANYANT INTERNACIONAL – “BUDDY-SCHEME”

Descripció: Acolliment dels estudiants internacionals a la Facultat. Es pot fer cada curs acadèmic fins a un màxim de tres edicions amb dret a reconeixement si és necessari.

Codi assignatura: 3100RA0148 - 3100RA337 i 3100RA338.       Durada: Anual.           Crèdits: 2 ECTS cada edició a la que es participa.

Observacions: Es dissenyarà un procediment per a seguir l’activitat d’acompanyament que realitza l’estudiant durant el curs. Cada estudiant internacional respondrà una enquesta de satisfacció en finalitzar el període, que servirà per avaluar la concessió o no del reconeixement de crèdits.

XARXES INTERNACIONALS PER A ECONOMISTES: EUROWEEK, ETAP, FÒRUM MULTIDISCIPLINAR O ALTRES XARXES EQUIVALENTS

Descripció: Organització i participació en xarxes internacionals per a economistes. Es pot participar a dos edicions amb dret a reconeixement si és necessari.

Codi assignatura: 3100RA348 i 3100RA349.          Durada: Anual.      Crèdits: 3 ECTS cada edició a la que es participa.

Observacions: Els estudiants, en grups, participaran en aquestes xarxes realitzant un estudi inèdit o projecte de millora empresarial, sempre d’acord amb la temàtica que determina la xarxa i sota la direcció d’un professor. S’hauran d’ocupar també de l’organització.

ECONOMISTES SENSE FRONTERES

Descripció: Economistes sense fronteres és el conjunt d'activitats dutes a terme pels estudiants de la FCEE orientades a accions que afavoreixin la transformació econòmica als països més desfavorits, en pro de la pau, l'equitat, el desenvolupament humà i la sostenibilitat mediambiental.

Codi assignatura: 3100RA150 i 3100RA342.         

Crèdits: 1,5 ECTS cada edició a la que es participa.

CONFERÈNCIES DE LA FACULTAT, JORNADES PROFESSIONALITZADORES

Descripció: Organització i participació en cicles de conferències sobre temes d’economia i empresa.

Durada: Temporal.   Crèdits: fins a 3 ECTS que s'especificarà en cada activitat que se’n faci publicitat.

Jornades i conferències 

 • Autumn Seminars on Economics and Business (3107RA0401). Dirigit a estudiants de tercer i quart. Si ja s'ha fet l'activitat en cursos anteriors no es pot tornar a fer amb dret a reconeixement. Dóna dret a 3cr de reconeixement si s’ha assistit a set de les vuit sessions que es programaran i s’han realitzat les tasques encomanades a casa. Es una activitat del primer semestre. Tindrà un cost de 10€.   PROGRAMA 19-20
 • Spring Seminars on Economics and Business (3107RA0480). Si ja s'ha fet l'activitat en cursos anteriors no es pot tornar a fer amb dret a reconeixement. Es realitzaran al segon semestre. Es una activitat del segon semestre.. Dóna dret a 3cr de reconeixement. Tindrà un cost de 10€.
 • Conferències de la Facultat d'Econòmiques (PAT) (3107RA0622). L’assistència a conferències donarà dret a 3cr de reconeixement (el nombre de conferències a assistir varia segons any d'entrada als estudis, per saber quantes cal consultar la normativa de la PAT que hi ha a la pestanya de la FCEE de la intranet) .
 • Jornades de la Facultat d'Econòmiques (3107RA0623). L’assistència a tres jornades, que la Facultat consideri interessants i que es comunicaran oportunament donarà dret a 3cr de reconeixement.

JORNADES PROPOSADES:  Jornada dels economistes a Girona - Jornada dels economistes a Barcelona

CLUB DE BORSA O ALTRES JOCS DE SIMULACIÓ EMPRESARIAL (JOC DE FUTURES, CONCURS DE BORSA, SIMULACIÓ EMPRESARIAL)

Descripció: Participació en joc de simulació de borsa o altres de simulació empresarial.

Durada: 1 semestre.         Crèdits: fins a 2 ECTS que s'especificarà en cada activitat que es publiciti.

Observacions: Complir amb totes les condicions de participació i normes que s’estipulin en les bases del joc.

Activitats de borsa

 • Curs i concurs de borsa (3107RA0626) a càrrec de Renta 4 i Anna Panosa. Joc de borsa virtual dissenyat per Renta 4 per aprendre a invertir a borsa d’una manera senzilla i divertida. Si ja s'ha fet l'activitat en cursos anteriors no es pot tornar a fer amb dret a reconeixement. Es una activitat del primer semestre. Es valorarà també la possibilitat de fer una edició al segon semestre. Dóna dret a 2cr de reconeixement. Tindrà un cost de 40€    PROGRAMA 19-20 2n SEM
 • Curs i concurs de futurs (3107RA0627) a càrrec de Renta 4 i Anna Panosa. Aquest curs consta d’una part teòrica i una altra de pràctica amb un simulador de futurs. Es tracta d’un curs introductori al mercat de futurs amb un enfocament totalment pràctic, que té per objectiu familiaritzar els participants amb els instruments i mercats financers derivats per aprendre, de manera pràctica, com s’inverteix en futurs i conscienciar de la seva utilitat i risc. Si ja s'ha fet l'activitat en cursos anteriors no es pot tornar a fer amb dret a reconeixement. Es portarà a terme el segon semestre. Dóna dret a 2cr de reconeixement. Tindrà un cost de 40€. PROGRAMA 19-20

Activitats de jocs de simulació empresarial 

 • Joc de simulació ONService (3100RA0625). Per estudiants de 2n i 3r del grau de CIF. S’ofereix la possibilitat de participar en un joc de simulació de negocis. La participació es fa mitjançant equips i es treballa a través d’una plataforma web. Es portarà a terme el segon semestre. Dóna dret a 3cr de reconeixement. Activitat gratuïta.  PROGRAMA 2019-2020
 • Joc de simulació Global CHALLENGE (3100RA0624). Per estudiants de 4t dels graus de ADE, CiF i ECO. S’ofereix la possibilitat de participar en un joc de simulació de negocis. La participació es fa mitjançant equips i es treballa a través d’una plataforma web. Dóna dret a 3cr de reconeixement. Activitat gratuïta. PROGRAMA 2019-2020

ACTIVITATS DE SUPORT A LA FACULTAT

Descripció: Es pot demanar el suport d'estudiants per a congressos i altres activitats que organitzi la Facultat si es dona el cas.

Durada: depèn de l'activitat.   Crèdits: fins a 3 ECTS que s'especificarà en cada activitat que es publiciti.

Observacions: Acomplir amb tots els requeriments de l'activitat.

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL (PAT)

Descripció: El PAT és un conjunt d’actuacions amb l’objectiu principal d’orientar els estudiants en el seu procés d’aprenentatge i millorar les seves habilitats en algunes competències generals.

 • Conjunt d’activitats del PAT de 1r curs, superades positivament.

Durada: Anual    Crèdits:3      Codi assignatura: 3100RA0655

 • Conjunt d’activitats del PAT de 2n a 4t curs, superades positivament.

Durada: 3 cursos   Crèdits:3     Codi assignatura: 3100RA0767