Facultat de Ciències

Treball final de grau

(TFG)

Assignació de places

Memòria i defensa del TFG

Convocatòria TFG curs 2018-2019 Dipòsit de la memòria Defensa de la memòria
Febrer (Grup F) Del 11 al 19 de febrer* Del 28 de febrer al 6 de març
Juny (Grup J) Del 27 de maig al 4 de juny* Del 17 al 27 de juny
Setembre (Grup S) Del 22 al 23 de juliol* De 2 al 10 de setembre

L'hora límit de presentació a la plataforma de TFG és les 23.00 h - El treball en format paper es podrà dipositar a coordinació d'estudis fins a les 13h del següent dia hàbil

Presentació memòria

Satisfacció

  • Posteriorment al dipòsit del TFG, tant l'estudiant com el tutor rebreu un mail per fer un qüestionari de satisfacció.