Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Facultat de Ciències

Estudiants de grau

Què entenem per pràctiques en empreses?

Informació

Per a consultes específiques - HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dilluns, dimecres i divendres
de 10 a 13 h
Per a consultes (Estudiants i Empreses)
Tel. 972 41 95 75
practiques.fc@udg.edu

Com sol·licitar una plaça

A través de la plataforma web de pràctiques en empresa (consultar guia de l'estudiant).

Dates de presentació de la memòria de pràctiques en empresa

 • GRUP F
  La convocatòria d'avaluació és al febrer
  (data límit de presentació de memòria - 7 de gener de 2021).
 • GRUP J
  La convocatòria d'avaluació és al juny
  (data límit de presentació de la memòria - 10 de juny de 2021).
 • GRUP S
  La convocatòria d'avaluació és al setembre
  (data límit de presentació de la memòria - 1 de setembre de 2021).
 • GRUP D (L'avaluació del grup D forma part del curs 2019-20. Només per pràctiques en empresa matriculades en el curs 2019-20
  La convocatòria d'avaluació és al desembre 
  (data límit de presentació de la memòria - 1 de desembre de 2020)

Com presentar la memòria (abans de la data límit de presentació per cada convocatòria)

S’entén per pràctiques en empreses l’acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball i suposaran la superació com a requeriments per a obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Les pràctiques han de servir per a:

 • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.
 • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.
 • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles.
 • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
 • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

En els estudis de graus impartits a la Facultat de Ciències de la UdG (Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química) les pràctiques externes curriculars es matriculen dins l'assignatura optativa de 6 crèdits 'Pràctiques en empreses' i tindran una durada de 150h.

 • Els estudiants de grau que tinguin aprovats com a mínim el 50% dels crèdits de la titulació i estiguin matriculats de tercer o posteriors cursos. 
 • Els estudiants de doble grau que estiguin matriculats a 3r o posteriors cursos i que tinguin aprovats com a mínim el 43% de l’itinerari del Doble Grau. 

Cal estar matriculat/ada el curs vigent.
Només es poden fer unes pràctiques en empresa durant la titulació.

 1. L'estudiant contacta amb una empresa/institució/departament/Universitat/Centre de Recerca
  1. Pràctiques en empreses a Catalunya i Estat Espanyol
  2. Pràctiques en empreses internacionals (Possibilitat de fer Student Mobility for Tranineeships)

   L'empresa/institució/grup de recerca publica a la plataforma web de pràctiques en empresa la plaça pactada indicant l'estudiant amb qui l'ha pactat (cal que l'estudiant prèviament hagi validat e currículum) - Al cap d'uns dies l'oferta serà validada per la Vicedegana de Relacions amb l'Exterior i l'estudiant podrà recollir el conveni.

2. L'estudiant s'acull a l'oferta de la facultat apuntant-se a les places publicades a la platafoma web de pràctiques en empreses prioritzant les seves preferències.

 1. L'empresa que vulgui acollir estudiants s'haurà de donar d'alta a la plataforma web de pràctiques en empreses
 2. La facultat avisarà a les empreses de les noves convocatòries per tal que puguin oferir places per a realitzar pràctiques.
 3. Les noves ofertes de places, prèvia verificació de la FC es publicaran en l'ÀREA D'ESTUDIANTS, on els estudiants podran consultar-les i apuntar-s'hi com a candidats.
 4. L'empresa valida per ordre de preferència els estudiants que vol que la facultat tingui en consideració per assignar les places.

 1. Per a presentar una proposta només cal accedir a la següent adreça web: https://apps.udg.edu/prem. 

  Per accedir als serveis del web cal disposar d'un nom d'usuari i d'una clau d'accés. la primera vegada que s'hi accedeix cal donar-se d'alta complimentant un formulari electrònic.

 2. Una vegada us identifiqueu cal anar a la pestanya OFERTA DE PLACES i afegir una nova oferta.

  L'empresa/institució omple la informació de la seva proposta de places. Per a properes convocatòries es podrà optar per a renovar la plaça sense haver d'introduir novament la informació.

 3. El Vicedeganat de Relacions amb l'Exterior valida les propostes i es publica la llista definitiva de places.

 4. Els estudiants s'inscriuen com a candidats.

 5. L'empresa/institució selecciona els candidats.

 6. La Facultat vailda els estudiants seleccionats per l'empresa/institució. 

Una vegada acordades les pràctiques s'inicien els tràmits per a formalitzar el conveni de cooperació educativa individual.

 1. S'inicien els tràmits per a formalitzar el conveni de cooperació educativa:
  1. L'estudiant es posa en contacte amb el tutor de l'empresa i el tutor acadèmic per a concretar els detalls de la plaça assignada. En cas de modificar alguna dada respecte a la informació publicada a la proposta (p. ex. dates d'inici i finalització de l'estada), l'estudiant ho comunicarà per correu electrònic a practiques.fc@udg.edu
  2. La facultat imprimirà 3 còpies del conveni de cooperació educativa i avisarà a l'estudiant per què el signi i el porti a l'empresa per a ser signat.
  3. Es procedeix a la signatura i registre dels conveni per part de la Facultat. (Cada part es quedar una còpia del conveni)

   L'estudiant queda cobert per l'assegurança escolar. L'àmbit de cobertura de l'assegurança escolar és només dins el territori nacional. En cas de realitzar l'estada a l'estranger caldrà posar-se en contacte amb la Secretaria acadèmica de la Facultat.
 2. L'estudiant es matricula de l'assignatura Pràctiques en Empresa.

  S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria.

  1. El Grup F té la convocatòria d'avaluació al febrer

  2. El Grup J té la convocatòria d'avaluació al juny

  3. El Grup S té la convocatòria d'avaluació al setembre. 

 3. S'inicien les estades a les empreses/institucions.

  Cal remarcar que per a poder realitzar les pràctiques PRÈVIAMENT s'ha d'haver signat el Conveni de Cooperació Educativa i s'ha d'estar matriculat de l'assignatura Pràctiques en Empresa del grau corresponent.

 4. En finalitzar l'estada el tutor fa la valoració de l'estudiant a través de la plataforma de pràctiques en empresa

 5. En finalitzar l'estada l'estudiant penja la memòria a la plataforma web de pràctiques en empresa.

Seran responsabilitats del tutor acadèmic

 • Dur a terme el seguiment de la pràctica i l'aprofitament per a l'estudiant i per a l'entitat.
 • Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
 • Avaluar i atorgar la qualificació que correspongui a la vista del desenvolupament de la pràctica i dels continguts de la memòria elaborada per l'estudiant. 

Què entenem per PRÀCTIQUES EN EMPRESES

S’entén per pràctiques en empreses l’acció formativa desenvolupada per un estudiant en qualsevol entitat pública o privada, nacional o estrangera, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida, apropar l’estudiant a la realitat de l’àmbit professional en què exercirà la seva activitat professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball i suposaran la superació com a requeriments per a obtenir la titulació, d’acord amb les previsions establertes en el pla d’estudis corresponent.

Les pràctiques han de servir per a:

 • Desenvolupar les competències específiques de la professió, descrites en les titulacions.
 • Aproximar els estudiants als escenaris professionals reals i incrementar les possibilitats d’accés al mercat laboral.
 • Reconèixer les pròpies aptituds, actituds i competències personals, les necessitats de formació, analitzar els seus punts forts i febles.
 • Contrastar l’aprenentatge acadèmic adquirit i les situacions reals presents en el món professional, de tal manera que l’estudiant sigui capaç de comprendre el sentit de les diverses disciplines que integren els estudis.
 • Reflexionar sobre allò que cadascú ha fet i après durant l’estada de pràctiques.

En els estudis de graus impartits a la Facultat de Ciències de la UdG (Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química) les pràctiques externes curriculars es matriculen dins l’assignatura optativa de 6 crèdits “Pràctiques en empreses” i tindran una durada de 150h.

Qui les pot realitzar?

Estudiants de la Facultat de Ciències que tinguin aprovats el 50% dels crèdits de la titulació i no haver finalitzat el total de crèdits de la seva titulació. Cal estar matriculat/ada el curs vigent.

Només es poden fer unes pràctiques en empresa curriculars durant la titulació.

Opcions:

1. L'estudiant contacta amb una empresa/institució/departament/Universitat/Centre de Recerca

1.1. Pràctiques en empreses a Catalunya i Estat Espanyol

1.2. Pràctiques en empreses internacionals (Possibilitat de fer Student Mobility for Tranineeships)

L'empresa publica a la plataforma web de pràctiques en empresa la plaça pactada indicant l'estudiant amb qui l'ha pactat (cal que l'estudiant prèviament hagi validat e currículum) - Al cap d'uns dies l'oferta serà validada per la Vicedegana de Relacions amb l'Exterior i l'estudiant podrà recollir el conveni.

2. L'estudiant s'acull a l'oferta de la facultat apuntant-se a les places publicades a la platafoma web de pràctiques en empreses prioritzant les seves preferències.

PROCEDIMENTS

Què ha de fer una empresa/institució per acollir estudiants de la FC en pràctiques:​

1. L'empresa que vulgui acollir estudiants s'haurà de donar d'alta a la plataforma web de pràctiques en empreses

2. La facultat avisarà a les empreses de les noves convocatòries per tal que puguin oferir places per a realitzar pràctiques.

3. Les noves ofertes de places, prèvia verificació de la FC es publicaran en l'ÀREA D'ESTUDIANTS, on els estudiants podran consultar-les i apuntar-s'hi com a candidats.

4. L'empresa valida per ordre de preferència els estudiants que vol que la facultat tingui en consideració per assignar les places.

Passos a seguir per a proposar una plaça per acollir estudiants en pràctiques:

1. Per a presentar una proposta només cal accedir a la següent adreça web: https://apps.udg.edu/prem/ 

Per accedir als serveis del web cal disposar d'un nom d'usuari i d'una clau d'accés. la primera vegada que s'hi accedeix cal donar-se d'alta complimentant un formulari electrònic.

2.Una vegada us identifiqueu cal anar a la pestanya OFERTA DE PLACES i afegir una nova oferta.

L'empresa/institució omple la informació de la seva proposta de places. Per a properes convocatòries es podrà optar per a renovar la plaça sense haver d'introduir novament la informació.

3. El Vicedeganat de Relacions amb l'Exterior es validen les propostes i es publica la llista definitiva de places.

4. Els estudiants s'inscriuen com a candidats.

5. L'empresa/institució selecciona els candidats.

6. La Facultat valida els estudiants selecciona per l'empresa/institució.

Passos a seguir quan s'ha assignat una plaça:

Una vegada acordades les pràctiques s'inicien els tràmits per a formalitzar el conveni de cooperació educativa individual.

7. S'inicien els tràmits per a formalitzar el conveni de cooperació educativa:

7.1. L'estudiant es posa en contacte amb el tutor de l'empresa i el tutor acadèmic per a concretar els detalls de la plaça assignada. En cas de modificar alguna dada respecte a la informació publicada a la proposta (p. ex. dates d'inici i finalització de l'estada), l'estudiant ho comunicarà per correu electrònic a practiques.fc@udg.edu

7.2. La facultat imprimirà 3 còpies del conveni de cooperació educativa i avisarà a l'estudiant per què el signi i el porti a l'empresa per a ser signat.

7.3. Es procedeix a la signatura i registre dels conveni per part de la Facultat. (Cada part es quedar una còpia del conveni)

L'estudiant queda cobert per l'assegurança escolar. L'àmbit de cobertura de l'assegurança escolar és només dins el territori nacional. En cas de realitzar l'estada a l'estranger caldrà posar-se en contacte amb la Secretaria acadèmica de la Facultat.

8. L'estudiant es matricula de l'assignatura Pràctiques en Empresa.

S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria.

GRUP F la convocatòria d'avaluació és al febrer

GRUP J la convocatòria d'avaluació és al juny

GRUP S la convocatòria d'avaluació és al setembre

9. S'inicien les estades a les empreses/institucions.

Cal remarcar que per a poder realitzar les pràctiques PRÈVIAMENT s'ha d'haver signat el Conveni de Cooperació Educativa i s'ha d'estar matriculat de l'assignatura Pràctiques en Empresa del grau corresponent.

10. En finalitzar l'estada el tutor fa la valoració de l'estudiant a través de la plataforma de pràctiques en empresa.

11. En finalitzar l'estada l'estudiant penja la memòria a la plataforma web de pràctiques en empresa.

Què ha de fer el tutor acadèmic:

Seran responsabilitats del tutor acadèmic:

 • Dur a terme el seguiment de la pràctica i l'aprofitament per a l'estudiant i per a l'entitat.
 • Donar suport i assessorar l'estudiant en els aspectes relacionats amb les pràctiques.
 • Avaluar i atorgar la qualificació que correspongui a la vista del desenvolupament de la pràctica i dels continguts de la memòria elaborada per l'estudiant. 

 

PASSOS A SEGUIR PER A LA PRESENTACIÓ I AVALUACIÓ DE LA MEMÒRIA

Format orientatiu de la memòria:

 • Introducció al tema de les pràctiques realitzades, descripció de l'empresa/institució (tipus d'activitat, organització, dinàmica de treball, agents implicats, ...)
 • Recull de les activitats realitzades (mètodes, metodologia, instrumentació, disseny de campanyes, protocols d'anàlisi, tècniques apreses i practicades, ...), utilitat de cada una de les tècniques.
 • S'hi poden afegir, en cas que sigui possible, alguns exemples de presa de resultats (fitxers de laboratori, fitxes de camp, diari de pràctiques), i resultats.
 • Recerca d'informació (base de dades, directives marc...), bibliografia.

Presentació de la memòria

L'estudiant ha de penjar la memòria abans de la data límit de presentació per a cada convocatòria en format COGNOMS.NOM.PDF

S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria.

GRUP F la convocatòria d'avaluació és al febrer (veure dates del curs acadèmic actual)

GRUP J la convocatòria d'avaluació és al juny (veure dates del curs acadèmic actual)

GRUP S la convocatòria d'avaluació és al setembre (veure dates del curs acadèmic actual)

Com presentar la memòria

S'ha de penjar la memòria a la plataforma web de pràctiques en empresa

El tutor de l'empresa i el tutor acadèmic han de fer la valoració a través de la plataforma de pràctiques en empresa.

 

AVALUACIÓ:

La qualificació serà numèrica (1 a 10) i es valorarà:

 • (50%) Informe del tutor de l'empresa on es valorarà qualitativament l'adaptació de l'estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat en funció dels coneixements necessaris i les dificultats trobades.
 • (50%) Informe del tutor acadèmic on es valorarà la memòria i la valoració final de les pràctiques realitzades i competències assolides per l'estudiant durant l'estada a l'empresa a partir de la memòria presentada.

FORMAT ORIENTATIU DE LA MEMÒRIA:

La memòria ha de tenir un mínim de 5 pàgines i no ha de superar les 15 pàgines (inclosos els annexes, si n'hi ha) i inclourà:

 • Introducció al tema de les pràctiques realitzades, descripció de l'empresa/institució (tipus d'activitat, organització, dinàmica de treball, agents implicats, ...)
 • Recull de les activitats realitzades (mètodes, metodologia, instrumentació, disseny de campanyes, protocols d'anàlisi, tècniques apreses i practicades, ...), utilitat de cada una de les tècniques.
 • S'hi poden afegir, en cas que sigui possible, alguns exemples de presa de resultats (fitxers de laboratori, fitxes de camp, diari de pràctiques), i resultats.
 • Recerca d'informació (base de dades, directives marc...), bibliografia.

PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA

L'estudiant ha de penjar la memòria abans de la data límit de presentació per a cada convocatòria en format COGNOMS.NOM.PDF

S'ha de tenir en compte que segons el grup de matrícula de l'assignatura varia la convocatòria de presentació de la memòria.

 • GRUP F la convocatòria d'avaluació és al febrer 
 • GRUP J la convocatòria d'avaluació és al juny 
 • GRUP S la convocatòria d'avaluació és al setembre 

La qualificació serà numèrica (1 a 10) i es valorarà:

 • (50%) Informe del tutor de l'empresa on es valorarà qualitativament l'adaptació de l'estudiant (hàbits de treball) i el treball realitzat en funció dels coneixements necessaris i les dificultats trobades.
 • (50%) Informe del tutor acadèmic on es valorarà la memòria i la valoració final de les pràctiques realitzades i competències assolides per l'estudiant durant l'estada a l'empresa a partir de la memòria presentada.