Facultat de Ciències

Estudiants de postgrau

Matricula del curs acadèmic 2017/18

Preinscripció
Unitat Tècnica de Màsters UdG (UTMUdG)
Matricula 1a assignació
Del 21 al 28 de juliol de 2017 de 10:00h a 12:00h (consultar el calendari de la matrícula a cada Màster)
Matricula 2a assignació
Del 26 al 30 de setembre de 2017 de 12:00h 13:00h (consultar el calendari de la matrícula a cada Màster)
Estudiants de cursos anteriors

Del 10 al 21 de juliol de 2017 (automatrícula prèvia tutoria)

Del 15 al 20 de setembre de 2017 (automatrícula prèvia tutoria)

  • La matrícula s'ha de realitzar a les aules informàtiques de la Facultat de Ciències.
  • Abans de matricular-vos us haureu d'identificar a la persona d'administració que hi haurà a l'entrada de l'aula d'automatrícula.
  • Per a matricular-vos és necessari que porteu l'imprès de la matrícula signat pel director/tutor del Màster.
  • El pagament serà per domiciliació bancària (codi internacional de compte bancari IBAN 24 dígits) 
  • Haureu d'imprimir dues còpies de la matrícula, una serà per vosaltres i l'altra per a l'administració.
  • Signareu la matrícula i haureu d'entregar , fotocòpia DNI, matrícula i imprès signat pel tutor .  Aquesta documentació s'arxivarà al vostre expedient.
  • Si gaudiu d'alguna exempció/bonificació haureu d'entregar la documentació abans d'entrar a l'aula d'automatrícula (beques, família nombrosa, personal/familiar de la UdG, etc...).
  • Amb la còpia de la matrícula podreu anar a consergeria i allà us entregaran la carpeta de la UdG.
  • Us recomanem, que una vegada matriculats,  consulteu el vostre expedient per a comprovar que tot sigui correcte.

 

CALENDARI ACADÈMIC CURS 2017/18 MÀSTERS OFICIALS A LA FACULTAT DE CIÈNCIES

Màster en Biologia Molecular i Biomedicina

Matrícula juliol:

Tutoritzacions i matrícula (Que es farà a la Secretaria Acadèmica,després de la tutorització) dies 21 i 28 de juliol de 10 a 12h despatx L111 Edifici LEAR del Dept Biologia amb Dra. Elisabet Kadar . En cas de no poder assistir en els dies proposats, enviar un mail al coordinador

Matrícula setembre:

Tutoritzacions i matrícula (Que es farà a la Secretaria Acadèmica,després de la tutorització) dies 27 i 28 de setembre de 10 a 12h despatx L111 Edifici LEAR del Dept Biologia amb Dra. Elisabet Kadar .

En cas de no poder assistir en els dies proposats, enviar un mail a la coordinadora Dra. Elisabet Kadar a coord.mbiomolecular@udg.edu

Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular

Matrícula juliol:

Tutoritzacions i matrícula (Que es farà a la Secretaria Acadèmica,després de la tutorització) dies 21 i 22 de juliol de 10 a 12h despatx C3 166 Edifici Facultat de Ciències amb Dr. Pedro Salvador . En cas de no poder assistir en els dies proposats, enviar un mail al coordinador

Matrícula setembre:

Tutoritzacions i matrícula (Que es farà a la Secretaria Acadèmica,després de la tutorització) dies 26 i 27 de setembre de 10 a 12h despatx C3 166 Edifici Facultat de Ciències amb Dr. Pedro Salvador . En cas de no poder assistir en els dies proposats, enviar un mail al coordinador

En cas de no poder assistir en els dies proposats, enviar un mail al coordinador pedro.salvador@udg.edu

Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Matrícula juliol:

Tutoritzacions i matrícula (Que es farà a la Secretaria Acadèmica,després de la tutorització) dies 21 i 22 de juliol de 10 a 12h despatx 236 Edifici Facultat de Ciències amb Dra. Nela Hidalgo . En cas de no poder assistir en els dies proposats, enviar un mail a al coordinadora

Matrícula setembre:

Tutoritzacions i matrícula (Que es farà a la Secretaria Acadèmica,després de la tutorització) consultar-ho a la coordinadora de 10 a 12h despatx 236 Edifici Facultat de Ciències amb Dra. Nela Hidalgo . En cas de no poder assistir en els dies proposats, enviar un mail a al coordinadora

En cas de no poder assistir en els dies proposats, enviar un mail a la coordinadora manuela.hidalgo@udg.edu

Dates d'inici i finalització de l'activitat acadèmica

Inici de les activitats acadèmiques
2 d'octubre de 2017
Finalització de les activitats acadèmiques
1 d'octubre de 2018
Generació d'actes (1r semestre)
9 de gener de 2018
Tancament d'actes (1r semestre)

16 de febrer de 2018 (convocatòria única)

Generació d'actes (2n semestre)
29 de maig de 2018 (convocatòria única)
Tancament d'actes (2n semestre)
3 de juliol de 2017 (convocatòria única)
Generació d'actes (setembre)
2 de setembre de 2018 (convocatòria única)
Tancament d'actes (setembre)
13 de setembre de 2018 (convocatòria única)