Facultat de Ciències

Horaris de teoria, pràctiques i exàmens

SEGON CURS .  DT. BIOLOGIA/BIOTECNOLGIA
Horaris de l'assignatura ANÀLISI AVANÇADA DE DADES durant la setmana del 12 al 16 de novembre i el 19 de novembre
PRIMER CURS (tots els graus)
Segons el calendari acadèmic de 1r curs (2018/19) les classes del divendres 7 de desembre, seguiran l'horari que correspondria al dijous 6 (GM), que no és lectiu, amb alguna excepció. Reviseu horaris. Màsters