Facultat de Ciències

Horaris de Grau

Grau en Biologia

  Horaris de teoria Calendaris de Pràctiques
Primer

Grup 1 (T1)   
Grup 2 (T2)   
Matemàtiques  (A.Informàtica)

Tèc. científiques integrades 1 (TCI-1)

Tèc. científiques integrades 2 (TCI-2)

Tèc. científiques integrades 3 (TCI-3BL)

Segon

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre

2n Semestre

Tercer

1r semestre

OB 2s + M.OP: Organismes i sistemes

OB 2s + M.OP: Biologia fonamental 1

1r semestre

Obligatòries 2n semestre / M.OP: Organismes i sistemes

Obligatòries 2n semestre/M.OP: Biologia fonamental 1

Quart


Mòduls optatius 1r bimestre

Mòduls optatius 2n bimestre

Mòduls optatius 3r bimestre


Projectes

M.OP: Biotecnologia fonamental (1r bimestre)

M.OP: Gestió de la biodiversitat (1r bimestre)

M.OP: Biologia fonamental 2 (2n bimestre)

M.OP: Conservació dels recursos naturals(2n. bim.)

M.OP: Biologia sanitària (3r bimestre)

M.OP: Ecosistemes aquàtics (3r bimestre)

 

OP. Introducció a la professionalització


 Grau en Biotecnologia

  Horaris de teoria Calendaris de Pràctiques
Primer

Teoria 1r  
  
Matemàtiques  (A.Informàtica)

Tèc. científiques integrades 1 (TCI-1)

Tèc. científiques integrades 2 (TCI-2)

Tèc. científiques integrades 3 (TCI-3 BT)

Segon

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre

2n Semestre

Tercer

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre

2n Semestre

Quart

Mòduls optatius 1r i 2n bimestre

Mòduls optatius 3r bimestre


Projectes

M.OP: Biotecnologia fonamental (1r bimestre)

M.OP: Biotecnologia Cel.lular i Molecular (2n bimestre)

M.OP: Fisiologia molecular (3r bimestre)

OP. Introducció a la professionalització

Grau en Ciències Ambientals

  Horaris de teoria Calendaris de Pràctiques
Primer

Teoria 1r
  
Matemàtiques  (A.Informàtica)

Tèc. científiques integrades 1 (TCI-1)

Tèc. científiques integrades 2 (TCI-2)

Tèc. científiques integrades 3 (TCI-3 CA)

Segon

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre

2n Semestre

Tercer

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre

2n Semestre

Quart


Mòduls optatius 1r i 2n bimestre

Mòduls optatius 3r bimestre


Projectes

M.OP: Gestió de la biodiversitat (1r bimestre)

M.OP: Gestió ambiental avançada (1r bimestre)

M.OP: Conservació dels recursos naturals (2n bimestre)

M.OP: Tecnologia ambiental avançada (3r bimestre)

M.OP: Ecosistemes aquàtics (3r bimestre)

OP: Introducció a la professionalització

Grau en Química

  Horaris de teoria Calendaris de Pràctiques
Primer

Teoria 1r
  
Matemàtiques  (A.Informàtica)

Tèc. científiques integrades 1 (TCI-1)

Tèc. científiques integrades 2 (TCI-2)

Tèc. científiques integrades 3 (TCI-3 QM)

Segon

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre

2n Semestre

Tercer

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre

2n Semestre

Quart

Mòduls 1r i 2n bimestre + Obligatòries

Mòduls 3r bimestre

Projectes

 

 

Doble titulació Biologia-Biotecnologia
  Horaris de teoria Calendaris de Pràctiques
Primer

Teoria 1r (T1)  
  
Matemàtiques  (A.Informàtica)

Tèc. científiques integrades 1 (TCI-1)

Tèc. científiques integrades 2 (TCI-2)

Tèc. científiques integrades 3 (TCI-3 BB)

Segon

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre (c.pràctiques-2n BL) (c.pràctiques-2n BT)

2n Semestre (c.pràctiques-2n BL)

Tercer

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre (c.pràctiques-2n BL) (c.pràctiques-3r BL)

2n Semestre (c.pr.-3r BL) (M.OP: Biologia fonamental 1)

Quart

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre (c.pràctiques-3r BL) (c.pràctiques-3r BT)

2n Semestre (c.pràctiques-3r BT) (M.Op.Biologia Sanitària)

Cinquè

1r Semestre

2n Semestre

Projectes

1r semestre (c.pr.-3 BT) (c.pr. Biotecnologia Fonamental)

2n semestre (Introducció a la professionalització)

  

Doble titulació Biologia-Ciències Ambientals
  Horaris de teoria Calendaris de Pràctiques
Primer

Teoria 1r (T2)
  
Matemàtiques  (A.Informàtica)

Tèc. científiques integrades 1 (TCI-1)

Tèc. científiques integrades 2 (TCI-2)

Tèc. científiques integrades 3 (TCI-3 BC)

Segon

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre (c.pràctiques-2n BL) (c.pràctiques-2n BT)

2n Semestre (c.pràctiques-2n BL)

Tercer

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre (c.pràctiques-2n BL) (c.pràctiques-3r BL) (c.pràctiques-3r CA)

2n Semestre (c.pràctiques-3r BL) (c.pràctiques-3r CA) (c.pràctiques-2n CA)

Quart

1r Semestre

2n Semestre

1r Semestre (c.pràctiques-3r BL) (c.pràctiques-3r CA)

2n Semestre (c.pràctiques-3r BL) (c.pràctiques-3r CA) (M.Op.Organismes i Sistemes)

Cinquè

1r Semestre

2n Semestre

Projectes

1r semestre (c.pr. Gestió de la biodiversitat) (c.pr. Conservació dels Recursos Naturals)

2n semestre (c.pràctiques-3r CA) (M.Op.Ecosistemes Aquàtics)                                           (Introducció a la Professionalització)