Facultat de Ciències

Lifelong Learning Programme

Estudiar fora

Descripció

Programa adreçat als estudiants de grau i aplicable també als crèdits de docència del tercer cicle.

El programa facilita la possibilitat de cursar, durant un període màxim d’un curs acadèmic, part dels estudis en què l’estudiant està matriculat, sense haver de traslladar l’expedient sinó a través del reconeixement de les assignatures cursades.

Es preveu un funcionament de tipus bilateral, a través de convenis amb cada institució, acollint d’aquesta forma a la nostra Universitat un nombre d’estudiants similar als que marxen.

Per a cada flux de mobilitat, el centre d’origen o el d’acollida hauran de pertànyer a un Estat membre de la Unió Europea, als països integrants de l’Espai Econòmic Europeu o a un país associat del Centre i Est d’Europa o Turquia.

Requisits

 • Estar matriculat a la UdG d'un estudi reglat en fer la sol·licitud i la mobilitat i tenir superats més de 60 crèdits.
 • Ser ciutadà d’un Estat membre de la Comunitat Europea o de qualsevol altre Estat que participi en el programa Sócrates o bé ser una persona reconeguda per l’Estat espanyol com a refugiat, apàtrida o resident permanent.

A més cal que prèviament a la mobilitat hi hagi signat un conveni bilateral amb la universitat de destí, sota el marc del programa, que contempli el nombre d’estudiants que s’intercanviaran i en quina àrea d’estudis

Tràmits específics per a la Facultat de Ciències

1

Convocatòria

S’envia la informació via e-mail i web.

2

Informació

Buscar informació a la web de cada universitat o sol·licitar informació al tutor de la plaça. 

 

3

Sol·licitud

S’omple via web (es poden demanar fins a 6 places).

4

Plaça

S'assignen les places en funció de l'expedient de l'estudiant i del vistiplau del professor responsable, finalment s’informa a l’estudiant de la plaça atorgada.

5

Abans de marxar

Informar-se a la web de la universitat de destí de la informació que demanen abans de marxar (poden haver-hi terminis).

Fer la proposta d'acord d'estudis (amb el coordinador de l’estudi).

Subscriure l'assegurança d'accidents.

Informar-se a la web de l'ORE de les possibles beques que complementin l’ajut Erasmus.

6

Estada Erasmus

Marxar a la universitat de destí amb la còpia de l’acord d’estudis, assegurança d'accidents i credencial Erasmus (informar-se de si us demanen més documentació).

Informar a la UdG dels canvis d'assignatures que hàgiu de fer.

7

Quan tornis

Portar el certificat de notes a la secretaria acadèmica i penjar el certificat d'estada al MOBOUT.

 

8

Qualificacions

S'introdueixen les notes a l'expedient.

 

Detall dels passos acadèmics i administratius a seguir per fer mobilitat a Europa

Abans de marxar a alguna Universitat Europea

 1. Assistir a les sessions informatives que es convoquen el mes de gener/febrer (es publica la informació a la WEB i s’envia un mail).
 2. Abans de fer la sol·licitud dels destins us heu d'informar a través de la web de cada universitat i/o parlar amb el tutor de plaça per saber si realment hi podeu cursar les assignatures/projecte que voleu.
 3. La sol·licitud es fa de forma telemàtica a les dates que es fixen anualment el mes de gener/febrer, per marxar el curs acadèmic següent. Cal fer-la dins del termini que ha fixat l’ORE per aquell curs.
 4. El mes de març l’ORE anuncia la resolució de les places i penja al MOBOUT la credencial de becari que necessitareu quan arribeu a la universitat de destí.
 5. Cal posar-se en contacte amb la universitat. En algunes universitats haureu d’omplir una “application form” a la seva web amb dades personals i acadèmiques i en alguns casos també podeu demanar que us ajudin a trobar allotjament (cal informar-se de si necessiteu alguna altra documentació i fer-ho amb prou temps!).
 6. Heu d'omplir la proposta d'acord d'estudis FC per les convalidacions.
  Amb aquest imprès us poseu en contacte amb el coordinador del vostre estudi i l’ompliu (ell us dirà el que es pot convalidar). Presentar l’acord d’estudis a la secretaria acadèmica que s’encarregarà de fer-lo signar pel responsable de relacions internacionals del centre i de la secretaria acadèmica per tal d'incloure les convalidacions a la vostra matrícula.
 7. Subscriure l'assegurança d'accidents internacional.

Canvis a l'acord d'estudis

Si quan sou fora heu de fer canvis d'assignatures matriculades heu d'enviar un mail al coordinador de l'estudi i/o secretaria per comunicar els canvis i que us informin de com queden les convalidacions.

Quan torneu

 1. Heu de portar a la secretaria acadèmica de la Facultat les qualificacions obtingudes.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb: