Facultat de Ciències

La truita comuna, Salmo trutta, és una espècie emblemàtica a Europa, on presenta una enorme variabilitat des del punt de vista ecològic, morfològic i genètic, i una gran capacitat d’adaptació al medi. Alhora, és considerada de gran interès en la pesca esportiva, fet que ha comportat la seva introducció arreu del món i que ha creat una gran paradoxa: mentre que és considerada l'espècie més preuada pels pescadors d’aigües continentals i la sobrepesca amenaça la conservació de les poblacions natives en moltes regions, la introducció de l’espècie fora del seu rang de distribució natural està causant greus problemes ambientals.

“Brown Trout: Biology, Ecology and Management” ofereix una revisió exhaustiva i multidisciplinària sobre la informació científica disponible per la truita comuna i sobre la recerca que es duu a terme actualment. Els més de 70 autors, científics i investigadors internacionals reconeguts amb una àmplia i important trajectòria en l’àmbit de la recerca amb aquesta espècie, resumeixen els aspectes més importants de la seva investigació a través de sis seccions dedicades a la filogeografia i la diversitat genètica, les característiques reproductives i la ontogènia, la història biològica al llarg de la vida, la dinàmica poblacional, la problemàtica de les espècies introduïdes i la gestió i conservació de les poblacions.

El llibre “Brown Trout: Biology, Ecology and Management” ha estat publicat per la prestigiosa editorial internacional Wiley (John Wiley & Sons Ltd), sortirà a la venda el desembre de 2017, i ha estat coeditat per la investigadora del Laboratori d’Ictiologia Genètica (LIG) Dra. Núria Sanz i l'investigador del Museu Nacional de Ciències Naturals (CSIC), Dr. Javier Lobón-Cerviá.

La Dra. Núria Sanz va començar la seva recerca al LIG amb estudis genètics en truita comuna. També és professora agregada de l’Àrea de coneixement de Genètica (Departament de Biologia). A més d’editora, és l’autora del 2n capítol del llibre i coautora del 4t, juntament amb els Drs. J.L. García Marín i Manuel Vera i la Dra. R.M. Araguas del LIG.

Notícies relacionades