Facultat de Ciències

ENQUESTES DE DOCÈNCIA

FINS AL 24 DE JUNY PODEU VALORAR LA DOCÈNCIA DE LES ASSIGNATURES D'AQUEST SEGON SEMESTRE

Estudis transversals

Facultat de Ciències

Facultat de Ciències

És un centre divers i dinàmic, on hi conflueixen i interactuen professors i investigadors d'un ampli ventall de disciplines científiques, amb l'objectiu d'oferir unes titulacions amb una docència de qualitat i amb la transversalitat que requereixen els estudis científics moderns.