Tràmits

Informació sobre tràmits acadèmics i administratius

Els tràmits electrònics estan disponibles a la intranet de la UdG. Cal disposar d'identitat digital com a estudiant de la UdG, entrar a La meva UdG amb el nom d’usuari i la contrasenya personals, i accedir a la Secretaria en Xarxa fent clic sobre "Personal" i triant "Expedient".

Els tràmits presencials es realitzen a través de la secretaria acadèmica del centre corresponent o de la Secció de Gestió Acadèmica, segons el cas.

Tràmits electrònics

A la intranet La meva UdG podeu formalitzar els tràmits electrònics següents:

  • Adaptació de pla d'estudis
  • Anul·lació de convocatòria
  • Anul·lació de matrícula
  • Certificat acadèmic personal (CAP)
  • Reconeixement de crèdits
  • Sol·licitud de títol acadèmic i suplement europeu al títol (SET)
  • Sol·licitud d'enviament de títol oficial