Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2018-2019

Grau en Enginyeria Informàtica

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àlgebra (3105G07001)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Càlcul (3105G07002)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Física i electrònica (3105G07006)

Electromagnetisme i matèria. Circuits elèctrics en règim permanent i transitori. Suport físic de les comunicacions. Components electrònics. Amplificador operacional. Instrumentació electrònica. Tractament digital del senyal.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i tecnologia de computadors II (3105G07016)

Arquitectura d'una CPU comercial, llenguatge assemblador, i introducció als sistemes operatius

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Càlcul (3105G07002)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Estructures de dades i algorítmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Sistemes digitals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Enginyeria del software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i tecnologia de computadors II (3105G07016)

Arquitectura d'una CPU comercial, llenguatge assemblador, i introducció als sistemes operatius

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits fonaments de computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Paradigmes i llenguatges de programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Intel·ligència artificial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Optimització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àlgebra (3105G07001)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Computació numèrica i simulació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àlgebra (3105G07001)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Càlcul (3105G07002)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G07007)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i administració d'empreses (3105G07008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes digitals (3105G07017)

Sistemes de detecció i correcció d'errors. Dispositius MSI/LSI per la implementació de funcions lògiques. Lògica programable: arquitectures clàssiques, FPGAs i CPLDs. Llenguatges de programació hardware. Disseny , verificació i testabilitat de SD

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Computadors (3105G07018)

Programació de sistemes basats en microordinadors. Projecte de sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors. El processador i la memòria. Tipus de memòria i interconnexió. Jerarquia de memòria. Memòria caché, memòria virtual, unitat de gestió de memòria, TLB. Dispositius d'entrada / sortida. El processador i la E / S, controladors, conexió al bus, interrupcions, DMA, processadors especialitzats en E / S. Processadors aritmètics. Representacions numèriques, aritmètica entera i coma flotant, implementació de ALUs i FPUs. Mesures de rendiment. Benchmarking, CISC-RISC, rendiment de la CPU i unitats de rendiment. Simulació de caixets, optimització a nivell programari, métodes d'avaluació de rendiment.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes d'informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria del software I (3105G07022)

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Sistemes operatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes operatius (3105G07025)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria del software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria de computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes digitals (3105G07017)

Sistemes de detecció i correcció d'errors. Dispositius MSI/LSI per la implementació de funcions lògiques. Lògica programable: arquitectures clàssiques, FPGAs i CPLDs. Llenguatges de programació hardware. Disseny , verificació i testabilitat de SD

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologia Computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Enginyeria del sofware II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software I (3105G07022)

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Arquitectura de computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Computadors (3105G07018)

Programació de sistemes basats en microordinadors. Projecte de sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors. El processador i la memòria. Tipus de memòria i interconnexió. Jerarquia de memòria. Memòria caché, memòria virtual, unitat de gestió de memòria, TLB. Dispositius d'entrada / sortida. El processador i la E / S, controladors, conexió al bus, interrupcions, DMA, processadors especialitzats en E / S. Processadors aritmètics. Representacions numèriques, aritmètica entera i coma flotant, implementació de ALUs i FPUs. Mesures de rendiment. Benchmarking, CISC-RISC, rendiment de la CPU i unitats de rendiment. Simulació de caixets, optimització a nivell programari, métodes d'avaluació de rendiment.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Projecte de sistemes operatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes operatius (3105G07025)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Paradigmes i llenguatges de programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Projecte de desenvolupament de software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software I (3105G07022)

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Informàtica industrial i robòtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Computadors (3105G07018)

Programació de sistemes basats en microordinadors. Projecte de sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors. El processador i la memòria. Tipus de memòria i interconnexió. Jerarquia de memòria. Memòria caché, memòria virtual, unitat de gestió de memòria, TLB. Dispositius d'entrada / sortida. El processador i la E / S, controladors, conexió al bus, interrupcions, DMA, processadors especialitzats en E / S. Processadors aritmètics. Representacions numèriques, aritmètica entera i coma flotant, implementació de ALUs i FPUs. Mesures de rendiment. Benchmarking, CISC-RISC, rendiment de la CPU i unitats de rendiment. Simulació de caixets, optimització a nivell programari, métodes d'avaluació de rendiment.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Intel·ligència artificial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Sistemes de gestió de bases de dades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Bussines intelligence

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Sistemes d'ajuda a la presa de decissions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G07007)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Optimització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Tècniques avançades d'intel·ligència artificial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G07007)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Fonaments de computació (3105G07013)

Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'autòmats. Introducció a la Teoria de la Computabilitat i Teoria de la Complexitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

S'estudiaran conceptes generals dels llenguatges de programació com són la seva evolució històrica i diferents classificacions, conceptes de processament lèxic, sintàctic i semàntic, i diferents paradigmes de programació com el lògic, el funcional, el de restriccions i el concurrent.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Intel·ligència artificial (3105G07015)

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Arquitectura de computadors (3105G07019)

Interconnexió de processadors . Topologies de xarxes de medi compartit , xarxes directes i xarxes indirectes . Disseny de Multicomputadoras ( memòria distribuïda ) . Mètodes de commutació , control de bloqueig , algoritmes d'encaminament . Disseny de Multiprocessadors ( memòria compartida ) . Coherència en caché , algoritmes de coherència en xarxes de medi compartit i algoritmes de coherència basats en directori . Processadors segmentats . Dependències de dades ( RAW , WAW , WAR ) , conflictes estructurals , de dades i de control i finalització en desordre . Processadors supersegmentados . Conflictes estructurals , de dades i de control , predicció de la condició , anticipació de la direcció destí ( BTB ) . Processadors superescalars . Paral · lelisme , execució en desordre , assignació dinàmica de registres , interrupcions i ruptures de seqüència. History buffer , reorder buffer , etc . Accés a memòria. Coherència entre memòria cau i memòria principal , sincronització . Una arquitectura. Arquitectures especulatives , TLP i ILP , processadors especulatius . Clústers , grids i cloud computing . Programació per pas de missatges, entorn de clúster MOSIX , rendiment .

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant en les disciplines de la Informàtica Industrial i la Robòtica. S'estudiaran els components informàtics bàsics en l'entorn industrial i els principis fonamentals dels robots industrials incloent l'estructura dels braços robotitzats, la cinemàtica i la programació de robots. També s'estudiaran els sensors òptics, i una introducció a les tècniques de visió artificial encarades a l’àmbit de la indústria.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes d'informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes operatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de sistemes operatius (3105G07026)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Xarxes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xarxes (3105G07027)

Arquitectura de les aplicacions en xarxa. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Legislació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació i ètica professional (3105G07029)

Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria del software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria de computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Arquitectura de computadors (3105G07019)

Interconnexió de processadors . Topologies de xarxes de medi compartit , xarxes directes i xarxes indirectes . Disseny de Multicomputadoras ( memòria distribuïda ) . Mètodes de commutació , control de bloqueig , algoritmes d'encaminament . Disseny de Multiprocessadors ( memòria compartida ) . Coherència en caché , algoritmes de coherència en xarxes de medi compartit i algoritmes de coherència basats en directori . Processadors segmentats . Dependències de dades ( RAW , WAW , WAR ) , conflictes estructurals , de dades i de control i finalització en desordre . Processadors supersegmentados . Conflictes estructurals , de dades i de control , predicció de la condició , anticipació de la direcció destí ( BTB ) . Processadors superescalars . Paral · lelisme , execució en desordre , assignació dinàmica de registres , interrupcions i ruptures de seqüència. History buffer , reorder buffer , etc . Accés a memòria. Coherència entre memòria cau i memòria principal , sincronització . Una arquitectura. Arquitectures especulatives , TLP i ILP , processadors especulatius . Clústers , grids i cloud computing . Programació per pas de missatges, entorn de clúster MOSIX , rendiment .

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant en les disciplines de la Informàtica Industrial i la Robòtica. S'estudiaran els components informàtics bàsics en l'entorn industrial i els principis fonamentals dels robots industrials incloent l'estructura dels braços robotitzats, la cinemàtica i la programació de robots. També s'estudiaran els sensors òptics, i una introducció a les tècniques de visió artificial encarades a l’àmbit de la indústria.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de computació (3105G07013)

Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'autòmats. Introducció a la Teoria de la Computabilitat i Teoria de la Complexitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

S'estudiaran conceptes generals dels llenguatges de programació com són la seva evolució històrica i diferents classificacions, conceptes de processament lèxic, sintàctic i semàntic, i diferents paradigmes de programació com el lògic, el funcional, el de restriccions i el concurrent.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia de la Informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Arquitectura de computadors (3105G07019)

Interconnexió de processadors . Topologies de xarxes de medi compartit , xarxes directes i xarxes indirectes . Disseny de Multicomputadoras ( memòria distribuïda ) . Mètodes de commutació , control de bloqueig , algoritmes d'encaminament . Disseny de Multiprocessadors ( memòria compartida ) . Coherència en caché , algoritmes de coherència en xarxes de medi compartit i algoritmes de coherència basats en directori . Processadors segmentats . Dependències de dades ( RAW , WAW , WAR ) , conflictes estructurals , de dades i de control i finalització en desordre . Processadors supersegmentados . Conflictes estructurals , de dades i de control , predicció de la condició , anticipació de la direcció destí ( BTB ) . Processadors superescalars . Paral · lelisme , execució en desordre , assignació dinàmica de registres , interrupcions i ruptures de seqüència. History buffer , reorder buffer , etc . Accés a memòria. Coherència entre memòria cau i memòria principal , sincronització . Una arquitectura. Arquitectures especulatives , TLP i ILP , processadors especulatius . Clústers , grids i cloud computing . Programació per pas de missatges, entorn de clúster MOSIX , rendiment .

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Programació d'entorns web

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Bussines intelligence

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Programació declarativa. Aplicacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

S'estudiaran conceptes generals dels llenguatges de programació com són la seva evolució històrica i diferents classificacions, conceptes de processament lèxic, sintàctic i semàntic, i diferents paradigmes de programació com el lògic, el funcional, el de restriccions i el concurrent.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Compiladors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de computació (3105G07013)

Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'autòmats. Introducció a la Teoria de la Computabilitat i Teoria de la Complexitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

S'estudiaran conceptes generals dels llenguatges de programació com són la seva evolució històrica i diferents classificacions, conceptes de processament lèxic, sintàctic i semàntic, i diferents paradigmes de programació com el lògic, el funcional, el de restriccions i el concurrent.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Tècniques avançades d'intel·ligència artificial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Intel·ligència artificial (3105G07015)

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Administració de sistemes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de sistemes operatius (3105G07026)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Xarxes troncals i serveis públics de dades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xarxes (3105G07027)

Arquitectura de les aplicacions en xarxa. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Visió per computadora

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant en les disciplines de la Informàtica Industrial i la Robòtica. S'estudiaran els components informàtics bàsics en l'entorn industrial i els principis fonamentals dels robots industrials incloent l'estructura dels braços robotitzats, la cinemàtica i la programació de robots. També s'estudiaran els sensors òptics, i una introducció a les tècniques de visió artificial encarades a l’àmbit de la indústria.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Robòtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant en les disciplines de la Informàtica Industrial i la Robòtica. S'estudiaran els components informàtics bàsics en l'entorn industrial i els principis fonamentals dels robots industrials incloent l'estructura dels braços robotitzats, la cinemàtica i la programació de robots. També s'estudiaran els sensors òptics, i una introducció a les tècniques de visió artificial encarades a l’àmbit de la indústria.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Sistemes empotrats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant en les disciplines de la Informàtica Industrial i la Robòtica. S'estudiaran els components informàtics bàsics en l'entorn industrial i els principis fonamentals dels robots industrials incloent l'estructura dels braços robotitzats, la cinemàtica i la programació de robots. També s'estudiaran els sensors òptics, i una introducció a les tècniques de visió artificial encarades a l’àmbit de la indústria.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Configuració i manteniments de xarxes i serveis internet

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xarxes (3105G07027)

Arquitectura de les aplicacions en xarxa. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Automàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Aquesta assignatura introdueix a l'estudiant en les disciplines de la Informàtica Industrial i la Robòtica. S'estudiaran els components informàtics bàsics en l'entorn industrial i els principis fonamentals dels robots industrials incloent l'estructura dels braços robotitzats, la cinemàtica i la programació de robots. També s'estudiaran els sensors òptics, i una introducció a les tècniques de visió artificial encarades a l’àmbit de la indústria.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estades en entorn laboral (3105G07055)

Pràctiques en entorn laboral. El contingut s'adapta segons l'entorn laboral sota la supervisió del tutor

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i gestió de sistemes d'informació (3105G07030)

Introducció dels Sistemes d’informació a l’empresa. Presentació dels estàndards i marcs de referència. Estratègies de gestió de riscos. Estimació de costos. Aplicació dels conceptes a un cas pràctic Gestió de projectes informàtics utilitzant PMBOK

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes de gestió de bases de dades (3105G07031)

Configuració, Administració i Manteniment de SGBD. Disseny Físic. Eines CASE. Arquitectures dels SGBD relacionals i d'objectes. Processament de les consultes. Gestió de concurrència. Altres arquitectures i models. SQL3. Bases de dades i XML.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Conceptes avançats d'enginyeria del software (3105G07032)

Qualitat del programari. Tests unitaris. Desenvolupament guiat per tests. Integració continua.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Business intelligence (3105G07036)

El curs pretén introduir l'estudiant alc conceptes bàsics de la intel·ligència de negoci i la mineria de dades amb el propòsit de que pugui aplicar aquests coneixements en l'entorn empresarial

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Habilitats directives i de comunicació (3105G07039)

L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a la presa de decisions relatives a la direcció d’organitzacions i de persones, des de l’òptica del lideratge i de la comunicació efectius, i a la generació de models de negoci, des de l’òptica de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió de la producció i logística (3105G07040)

Direcció d'operacions i logística. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Visió per computador (3105G07048)

Mètodes per la percepció visual: calibració de càmares, primitives d'imatge, transformacions planars, reconstrucció, projecció de patrons, escànners làser tridimensionals.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Robòtica (3105G07049)

Manipuladors industrials. Mecanismes i actuadors. Sensorització. Cinemàtica i simulació. Programació. Planificació i seguiment de trajectòries. Treball de robòtica amb manipuladors industrials. L'assignatura aprofundeix en la teoria i sobretot en la programació de manipuladors per a tasques industrials. Es disposa de robots d'última generació per a desenvolupar les pràctiques i treball de la assignatura. Avaluació basada en exercicis i treballs.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Sistemes empotrats (3105G07050)

Dissenyar i desenvolupar projecte de sistemes encastats

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Robòtica mòbil (3105G07051)

Es tracta d'una assignatura on s'introduiran, els conceptes fonamentals de la robòtica mòbil i autónoma: localització, navegació, construcció de mapes, planificació, execució autònoma. Per a fer-ho s'utilitzarà ROS (Robot Operating System) i Python per a programar el Turtlebot (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MOEjL8JDvd0#at=11) , un robot didactic equipat amb una kinect per a percebre l'entorn.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges.

OPoptativa 5 B 2segon semestre CAcatalà

Automàtica (3105G07054)

L'assignatura preten ensenyar a l'alumne els aspectes de control i d'automàtica que es poden trobar en diferents processos. Es veurà des del punt de vista de l'anàlisi, del disseny acabant amb la seva implementació.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica gràfica (3105G07035)

Informàtica Gràfica. Introducció: Principis fonamentals. Generació d'imatges de síntesis 2D i 3D: Geometria i visualització. Aplicacions de la Informàtica Gràfica. OpenGL.

OPoptativa 5 B 1primer semestre CAcatalà

Programació declarativa. Aplicacions (3105G07037)

En aquesta assignatura s'estudiaran els aspectes més pràctics de la programació declarativa. En la primera part s'estudiarà la programació funcional integrada amb l'orientació a objectes (Scala), i es veuran temes aplicats com el de la programació concurrent amb el model d'actors. En la segona part es presentarà el paradigma de la programació amb restriccions amb diverses possibles aplicacions a la resolució de problemes complexos com ara la programació de tasques, l'assignació eficient de recursos o la confecció d'horaris.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Compiladors (3105G07038)

Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de l'estructura i el funcionament d'un compilador.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Criptografia (3105G07043)

Criptografia. Aritmètica. Teoria de la Informació.

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Computació numèrica i simulació (3105G07044)

Aquesta assignatura vol introduir l'estudiant en el coneixement de les eines computació numèrica i les tècniques de simulació. Concretament donar a conèixer els diferents mètodes numèrics de resolució de problemes, mesurar el grau d'aproximació i controlar l'error, i donar criteris per l'elecció dels mètodes. Introduir els conceptes modelització i simulació de sistemes, i analitzar-ne algunes eines de simulació.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques avançades d'intel·ligència artificial (3105G07045)

L’assignatura es centra en l’aplicació de la intel•ligència artificial a la internet, a l’ecommerce, i a les xarxes socials. Aleshores es despleguen conceptes avançats de la IA concretament en les àrees de sistemes recomanadors, sistemes multi-agent col·laboratius i competitius, trust i reputació, subhastes electròniques. Opcionalment es presentaran les tendències actuals en la IA: nous paradigmes d’aprenentatge automàtic en la era del big data i l’internet de les coses, raonament i modelització de la presa de decisions, arquitectures cognitives

OPoptativa 5 A 1primer semestre ENanglès

Tecnologia informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Programació d'entorns web (3105G07033)

Enginyeria web, arquitectures client-servidor

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en Sistemes Operatius. Seguretat en Xarxes. Transferències Electròniques de cabals i Comerç Electrònic.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Optimització (3105G07042)

Elements i tècniques d'optimització lineal i entera en l'enginyeria informàtica

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Administració de sistemes (3105G07046)

Aquesta assignatura respon a la necessitat creixent de la indústria d'incorporar personal informàtic per a les tasques de manteniment, configuració, instal·lació, etc. de sistemes (tant poden ser de maquinari com sobretot de programari). El típic lloc de treball d' "administrador de sistemes" i les tasques que realitza són els objectius d'aquesta assignatura. Principalment es tractaran els sistemes operatius (tan Windows com Linux) però també les aplicacions i l'us cada vegada més generalitzat de la virtualització i el "núvol". Aquesta assignatura complementa i es coordina amb la de "Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet" centrada en els serveis i els servidors.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Xarxes troncals i serveis publics de dades (3105G07047)

Xarxes troncals i serveis publics de dades

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet (3105G07053)

Coneixements avançats de les aplicacions en xarxa a Internet, amb un enfocament pràctic a la configuració i gestió d'equips de xarxa i servidors.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte fi de grau (3105G07056)

El projecte fi de grau serveix per validar que se saben aplicar, a un treball concret, els coneixements teòrics i pràctics adquirits durant els seus estudis de grau en informàtica. La realització del PFC ha de ser la culminació del procés d’adquisició de coneixements i competències al llarg dels estudis, i ha de facilitar l’assoliment de la maduresa necessària per a la futura activitat com a professional de la informàtica.

OBobligatòria 15 F 1primer semestre NDno definit
J Aanual NDno definit
S Aanual CAcatalà

Tecnologia Enginyeria del software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i gestió de sistemes d'informació (3105G07030)

Introducció dels Sistemes d’informació a l’empresa. Presentació dels estàndards i marcs de referència. Estratègies de gestió de riscos. Estimació de costos. Aplicació dels conceptes a un cas pràctic Gestió de projectes informàtics utilitzant PMBOK

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes de gestió de bases de dades (3105G07031)

Configuració, Administració i Manteniment de SGBD. Disseny Físic. Eines CASE. Arquitectures dels SGBD relacionals i d'objectes. Processament de les consultes. Gestió de concurrència. Altres arquitectures i models. SQL3. Bases de dades i XML.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Conceptes avançats d'enginyeria del software (3105G07032)

Qualitat del programari. Tests unitaris. Desenvolupament guiat per tests. Integració continua.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Business intelligence (3105G07036)

El curs pretén introduir l'estudiant alc conceptes bàsics de la intel·ligència de negoci i la mineria de dades amb el propòsit de que pugui aplicar aquests coneixements en l'entorn empresarial

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Habilitats directives i de comunicació (3105G07039)

L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a la presa de decisions relatives a la direcció d’organitzacions i de persones, des de l’òptica del lideratge i de la comunicació efectius, i a la generació de models de negoci, des de l’òptica de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió de la producció i logística (3105G07040)

Direcció d'operacions i logística. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria de computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Visió per computador (3105G07048)

Mètodes per la percepció visual: calibració de càmares, primitives d'imatge, transformacions planars, reconstrucció, projecció de patrons, escànners làser tridimensionals.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Robòtica (3105G07049)

Manipuladors industrials. Mecanismes i actuadors. Sensorització. Cinemàtica i simulació. Programació. Planificació i seguiment de trajectòries. Treball de robòtica amb manipuladors industrials. L'assignatura aprofundeix en la teoria i sobretot en la programació de manipuladors per a tasques industrials. Es disposa de robots d'última generació per a desenvolupar les pràctiques i treball de la assignatura. Avaluació basada en exercicis i treballs.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Sistemes empotrats (3105G07050)

Dissenyar i desenvolupar projecte de sistemes encastats

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Robòtica mòbil (3105G07051)

Es tracta d'una assignatura on s'introduiran, els conceptes fonamentals de la robòtica mòbil i autónoma: localització, navegació, construcció de mapes, planificació, execució autònoma. Per a fer-ho s'utilitzarà ROS (Robot Operating System) i Python per a programar el Turtlebot (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MOEjL8JDvd0#at=11) , un robot didactic equipat amb una kinect per a percebre l'entorn.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges.

OPoptativa 5 B 2segon semestre CAcatalà

Automàtica (3105G07054)

L'assignatura preten ensenyar a l'alumne els aspectes de control i d'automàtica que es poden trobar en diferents processos. Es veurà des del punt de vista de l'anàlisi, del disseny acabant amb la seva implementació.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologia Computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica gràfica (3105G07035)

Informàtica Gràfica. Introducció: Principis fonamentals. Generació d'imatges de síntesis 2D i 3D: Geometria i visualització. Aplicacions de la Informàtica Gràfica. OpenGL.

OPoptativa 5 B 1primer semestre CAcatalà

Programació declarativa. Aplicacions (3105G07037)

En aquesta assignatura s'estudiaran els aspectes més pràctics de la programació declarativa. En la primera part s'estudiarà la programació funcional integrada amb l'orientació a objectes (Scala), i es veuran temes aplicats com el de la programació concurrent amb el model d'actors. En la segona part es presentarà el paradigma de la programació amb restriccions amb diverses possibles aplicacions a la resolució de problemes complexos com ara la programació de tasques, l'assignació eficient de recursos o la confecció d'horaris.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Compiladors (3105G07038)

Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de l'estructura i el funcionament d'un compilador.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Criptografia (3105G07043)

Criptografia. Aritmètica. Teoria de la Informació.

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Computació numèrica i simulació (3105G07044)

Aquesta assignatura vol introduir l'estudiant en el coneixement de les eines computació numèrica i les tècniques de simulació. Concretament donar a conèixer els diferents mètodes numèrics de resolució de problemes, mesurar el grau d'aproximació i controlar l'error, i donar criteris per l'elecció dels mètodes. Introduir els conceptes modelització i simulació de sistemes, i analitzar-ne algunes eines de simulació.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques avançades d'intel·ligència artificial (3105G07045)

L’assignatura es centra en l’aplicació de la intel•ligència artificial a la internet, a l’ecommerce, i a les xarxes socials. Aleshores es despleguen conceptes avançats de la IA concretament en les àrees de sistemes recomanadors, sistemes multi-agent col·laboratius i competitius, trust i reputació, subhastes electròniques. Opcionalment es presentaran les tendències actuals en la IA: nous paradigmes d’aprenentatge automàtic en la era del big data i l’internet de les coses, raonament i modelització de la presa de decisions, arquitectures cognitives

OPoptativa 5 A 1primer semestre ENanglès

Tecnologia de la Informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Programació d'entorns web (3105G07033)

Enginyeria web, arquitectures client-servidor

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en Sistemes Operatius. Seguretat en Xarxes. Transferències Electròniques de cabals i Comerç Electrònic.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Optimització (3105G07042)

Elements i tècniques d'optimització lineal i entera en l'enginyeria informàtica

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Administració de sistemes (3105G07046)

Aquesta assignatura respon a la necessitat creixent de la indústria d'incorporar personal informàtic per a les tasques de manteniment, configuració, instal·lació, etc. de sistemes (tant poden ser de maquinari com sobretot de programari). El típic lloc de treball d' "administrador de sistemes" i les tasques que realitza són els objectius d'aquesta assignatura. Principalment es tractaran els sistemes operatius (tan Windows com Linux) però també les aplicacions i l'us cada vegada més generalitzat de la virtualització i el "núvol". Aquesta assignatura complementa i es coordina amb la de "Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet" centrada en els serveis i els servidors.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Xarxes troncals i serveis publics de dades (3105G07047)

Xarxes troncals i serveis publics de dades

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet (3105G07053)

Coneixements avançats de les aplicacions en xarxa a Internet, amb un enfocament pràctic a la configuració i gestió d'equips de xarxa i servidors.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà