Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2017-2018

Grau en Enginyeria Informàtica

Matemàtiques

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àlgebra (3105G07001)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Càlcul (3105G07002)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Informàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Física

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Física i electrònica (3105G07006)

Electromagnetisme i matèria. Circuits elèctrics en règim permanent i transitori. Suport físic de les comunicacions. Components electrònics. Amplificador operacional. Instrumentació electrònica. Tractament digital del senyal.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i tecnologia de computadors II (3105G07016)

Arquitectura d'una CPU comercial, llenguatge assemblador, i introducció als sistemes operatius

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Càlcul (3105G07002)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Estructures de dades i algorítmica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Sistemes digitals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i tecnologia de computadors I (3105G07005)

Unitats funcionals del computador: sistema de memòria, processador i sistema d'E/S. Representació de la informació. Àlgebra de Boole. Electrònica i sistemes digitals combinacionals i seqüencials. Esquema de funcionament d'un computador i introducció al disseny de computadors.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Enginyeria del software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Metodologia i tecnologia de la programació I (3105G07004)

Anàlisi, disseny, i implementació d'algorismes. Estructuració de dades. Introducció als fitxers i bases de dades. Eficiència.

Bbàsica 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructura i tecnologia de computadors II (3105G07016)

Arquitectura d'una CPU comercial, llenguatge assemblador, i introducció als sistemes operatius

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits fonaments de computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Metodologia i tecnologia de la programació II (3105G07009)

Algorismes i disseny modular. Introducció a la programació orientada a objectes. Disseny recursiu. Punters i memòria dinàmica.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Paradigmes i llenguatges de programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Intel·ligència artificial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Lògica i matemàtica discreta (3105G07003)

Lògica de proposicions i de predicats. Teoria de conjunts i combinatòria. Grafs.

Bbàsica 9 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Optimització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àlgebra (3105G07001)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Computació numèrica i simulació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Àlgebra (3105G07001)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del àlgebra i els mètodes numèrics de l'àgebra

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Càlcul (3105G07002)

Aquesta assignatura prenten introduïr l'estudiant en el coneixment del càlcul diferencial i integral i mètodes numèrics i optimització

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Estadística

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G07007)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Empresa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i administració d'empreses (3105G07008)

Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement pràctic i construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització d'Empreses. Els continguts es centren especialment en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn. També s'estudien els subsistemes d'administració, financer, comercial i d'operacions.

Bbàsica 6 A 2segon semestre CAcatalà

Programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes digitals (3105G07017)

Dispositius MSI / LSI per implementar funcions lògiques. Lògica Programable: arquitectures clàssiques, FPGA i CPLD. Llenguatges de Programació del Hardware. Disseny, verificació i Testabilitat de Sistemes Digitals. Sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Computadors (3105G07018)

Programació de sistemes basats en microordinadors. Projecte de sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors. El processador i la memòria. Tipus de memòria i interconnexió. Jerarquia de memòria. Memòria caché, memòria virtual, unitat de gestió de memòria, TLB. Dispositius d'entrada / sortida. El processador i la E / S, controladors, conexió al bus, interrupcions, DMA, processadors especialitzats en E / S. Processadors aritmètics. Representacions numèriques, aritmètica entera i coma flotant, implementació de ALUs i FPUs. Mesures de rendiment. Benchmarking, CISC-RISC, rendiment de la CPU i unitats de rendiment. Simulació de caixets, optimització a nivell programari, métodes d'avaluació de rendiment.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes d'informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria del software I (3105G07022)

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Sistemes operatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes operatius (3105G07025)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria del software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria de computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes digitals (3105G07017)

Dispositius MSI / LSI per implementar funcions lògiques. Lògica Programable: arquitectures clàssiques, FPGA i CPLD. Llenguatges de Programació del Hardware. Disseny, verificació i Testabilitat de Sistemes Digitals. Sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnolgia Computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Enginyeria del sofware II

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software I (3105G07022)

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Arquitectura de computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Computadors (3105G07018)

Programació de sistemes basats en microordinadors. Projecte de sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors. El processador i la memòria. Tipus de memòria i interconnexió. Jerarquia de memòria. Memòria caché, memòria virtual, unitat de gestió de memòria, TLB. Dispositius d'entrada / sortida. El processador i la E / S, controladors, conexió al bus, interrupcions, DMA, processadors especialitzats en E / S. Processadors aritmètics. Representacions numèriques, aritmètica entera i coma flotant, implementació de ALUs i FPUs. Mesures de rendiment. Benchmarking, CISC-RISC, rendiment de la CPU i unitats de rendiment. Simulació de caixets, optimització a nivell programari, métodes d'avaluació de rendiment.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Projecte de sistemes operatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Sistemes operatius (3105G07025)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Paradigmes i llenguatges de programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Projecte de desenvolupament de software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software I (3105G07022)

Cicle de vida del software. Requeriments i especificacions de sistemes. Modelatge de dades. Modelatge de processos. Modelatge orientat a objectes. Eines CASE.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Informàtica industrial i robòtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Computadors (3105G07018)

Programació de sistemes basats en microordinadors. Projecte de sistemes basats en Microprocessadors i microordinadors. El processador i la memòria. Tipus de memòria i interconnexió. Jerarquia de memòria. Memòria caché, memòria virtual, unitat de gestió de memòria, TLB. Dispositius d'entrada / sortida. El processador i la E / S, controladors, conexió al bus, interrupcions, DMA, processadors especialitzats en E / S. Processadors aritmètics. Representacions numèriques, aritmètica entera i coma flotant, implementació de ALUs i FPUs. Mesures de rendiment. Benchmarking, CISC-RISC, rendiment de la CPU i unitats de rendiment. Simulació de caixets, optimització a nivell programari, métodes d'avaluació de rendiment.

OBobligatòria 9 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Intel·ligència artificial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estructures de dades i algorítmica (3105G07010)

Estructures de dades: punters, estructures lineals, arbres, diccionaris de dades, grafs. Esquemes algorítmics: divideix i venç, mètode voraç, backtracking.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Sistemes de gestió de bases de dades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Bussines intelligence

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Bases de dades (3105G07021)

Disseny de bases de dades: disseny conceptual de bases de dades (model EER) i disseny lògic (model relacional). SQL. Propietats i característiques dels Sistemes de Gestió de Bases de Dades. Components d'emmagatzemament de BD. Estructura i organització de BD. Accés a les dades i optimització de consultes. Processament de transaccions. Tècniques pel control de la concurrència i de la recuperació. Seguretat en BD.

OBobligatòria 9 A 1primer semestre CAcatalà
B 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Sistemes d'ajuda a la presa de decissions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G07007)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Optimització

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de programació (3105G07011)

Disseny modular. Conceptes avançats d'orientació a objectes. Casos pràctics. Desenvolupament d'un projecte de programació.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Tècniques avançades d'intel·ligència artificial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estadística (3105G07007)

Estadística descriptiva. Probabilitat. Inferència

Bbàsica 6 A 1primer semestre CAcatalà

Programació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Fonaments de computació (3105G07013)

Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'autòmats. Introducció a la Teoria de la Computabilitat i Teoria de la Complexitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

Paradigmes: imperatiu, funcional, lògic i concurrent / paral · lel.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Intel.ligència artificial (3105G07015)

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Arquitectura de computadors (3105G07019)

Interconnexió de processadors . Topologies de xarxes de medi compartit , xarxes directes i xarxes indirectes . Disseny de Multicomputadoras ( memòria distribuïda ) . Mètodes de commutació , control de bloqueig , algoritmes d'encaminament . Disseny de Multiprocessadors ( memòria compartida ) . Coherència en caché , algoritmes de coherència en xarxes de medi compartit i algoritmes de coherència basats en directori . Processadors segmentats . Dependències de dades ( RAW , WAW , WAR ) , conflictes estructurals , de dades i de control i finalització en desordre . Processadors supersegmentados . Conflictes estructurals , de dades i de control , predicció de la condició , anticipació de la direcció destí ( BTB ) . Processadors superescalars . Paral · lelisme , execució en desordre , assignació dinàmica de registres , interrupcions i ruptures de seqüència. History buffer , reorder buffer , etc . Accés a memòria. Coherència entre memòria cau i memòria principal , sincronització . Una arquitectura. Arquitectures especulatives , TLP i ILP , processadors especulatius . Clústers , grids i cloud computing . Programació per pas de missatges, entorn de clúster MOSIX , rendiment .

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Components d'un entorn industrial. Sistemes en temps real. Manipuladors industrials. Sistemes de coordenades i programació d'un manipulador. Sensors òptics i tractament del senyal.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes d'informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes operatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de sistemes operatius (3105G07026)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Xarxes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xarxes (3105G07027)

Protocols i arquitectura de xarxes i aplicacions distribuïdes. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Legislació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Legislació i ètica professional (3105G07029)

Introducció a la legislació. Propietat intel•lectual i industrial. Protecció de dades de caràcter personal. Sociedad de la informació i comercio electrònic. Aspectes legals i de explotació del software. Software lliure. Accessibilitat. Firma electrònica. Delictes Informàtics. Ètica i deontologia professional. Normatives de qualitat i seguretat.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria del software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria de computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Arquitectura de computadors (3105G07019)

Interconnexió de processadors . Topologies de xarxes de medi compartit , xarxes directes i xarxes indirectes . Disseny de Multicomputadoras ( memòria distribuïda ) . Mètodes de commutació , control de bloqueig , algoritmes d'encaminament . Disseny de Multiprocessadors ( memòria compartida ) . Coherència en caché , algoritmes de coherència en xarxes de medi compartit i algoritmes de coherència basats en directori . Processadors segmentats . Dependències de dades ( RAW , WAW , WAR ) , conflictes estructurals , de dades i de control i finalització en desordre . Processadors supersegmentados . Conflictes estructurals , de dades i de control , predicció de la condició , anticipació de la direcció destí ( BTB ) . Processadors superescalars . Paral · lelisme , execució en desordre , assignació dinàmica de registres , interrupcions i ruptures de seqüència. History buffer , reorder buffer , etc . Accés a memòria. Coherència entre memòria cau i memòria principal , sincronització . Una arquitectura. Arquitectures especulatives , TLP i ILP , processadors especulatius . Clústers , grids i cloud computing . Programació per pas de missatges, entorn de clúster MOSIX , rendiment .

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Components d'un entorn industrial. Sistemes en temps real. Manipuladors industrials. Sistemes de coordenades i programació d'un manipulador. Sensors òptics i tractament del senyal.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnolgia Computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de computació (3105G07013)

Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'autòmats. Introducció a la Teoria de la Computabilitat i Teoria de la Complexitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

Paradigmes: imperatiu, funcional, lògic i concurrent / paral · lel.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Tecnologia de la Informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Multimèdia i interfícies d'usuari (3105G07012)

Tecnologies de base: gràfics, so i vídeo. Integració de media: emmagatzament. Sistemes distribuïts. World Wide Web. Realitat virtual. Realitat augmentada. Plataformes existents. Interfícies d'usuari. Usabilitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre ENanglès

Arquitectura de computadors (3105G07019)

Interconnexió de processadors . Topologies de xarxes de medi compartit , xarxes directes i xarxes indirectes . Disseny de Multicomputadoras ( memòria distribuïda ) . Mètodes de commutació , control de bloqueig , algoritmes d'encaminament . Disseny de Multiprocessadors ( memòria compartida ) . Coherència en caché , algoritmes de coherència en xarxes de medi compartit i algoritmes de coherència basats en directori . Processadors segmentats . Dependències de dades ( RAW , WAW , WAR ) , conflictes estructurals , de dades i de control i finalització en desordre . Processadors supersegmentados . Conflictes estructurals , de dades i de control , predicció de la condició , anticipació de la direcció destí ( BTB ) . Processadors superescalars . Paral · lelisme , execució en desordre , assignació dinàmica de registres , interrupcions i ruptures de seqüència. History buffer , reorder buffer , etc . Accés a memòria. Coherència entre memòria cau i memòria principal , sincronització . Una arquitectura. Arquitectures especulatives , TLP i ILP , processadors especulatius . Clústers , grids i cloud computing . Programació per pas de missatges, entorn de clúster MOSIX , rendiment .

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Programació d'entorns web

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de desenvolupament de software (3105G07024)

Enginyeria del programari, desenvolupament de projectes.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Bussines intelligence

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Enginyeria del software II (3105G07023)

Enginyeria del software orientada a objectes. Principis GRASP. Patrons de disseny.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Prerequisits Programació declarativa. Aplicacions

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

Paradigmes: imperatiu, funcional, lògic i concurrent / paral · lel.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Compiladors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Fonaments de computació (3105G07013)

Introduccio als llenguatges formals. Estudi i disseny d'autòmats. Introducció a la Teoria de la Computabilitat i Teoria de la Complexitat.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Paradigmes i llenguatges de programació (3105G07014)

Paradigmes: imperatiu, funcional, lògic i concurrent / paral · lel.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Tècniques avançades d'intel·ligència artificial

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Intel.ligència artificial (3105G07015)

L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes bàsics en Intel•ligència Artificial per proporcionar-li competències en el disseny i desenvolupament de sistemes intel•ligents.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Administració de sistemes

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte de sistemes operatius (3105G07026)

Organització, estructura i serveis dels sistemes operatius. Gestió i administració de memòria i processos. Gestió d'entrada / sortida. Sistemes de fitxers. Mecanismes d'entrada al sistema: implementació del nucli. Models de gestió de memòria

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Xarxes troncals i serveis públics de dades

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xarxes (3105G07027)

Protocols i arquitectura de xarxes i aplicacions distribuïdes. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Visió per computadora

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Components d'un entorn industrial. Sistemes en temps real. Manipuladors industrials. Sistemes de coordenades i programació d'un manipulador. Sensors òptics i tractament del senyal.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Robòtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Components d'un entorn industrial. Sistemes en temps real. Manipuladors industrials. Sistemes de coordenades i programació d'un manipulador. Sensors òptics i tractament del senyal.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Sistemes empotrats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Components d'un entorn industrial. Sistemes en temps real. Manipuladors industrials. Sistemes de coordenades i programació d'un manipulador. Sensors òptics i tractament del senyal.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Configuració i manteniments de xarxes i serveis internet

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Xarxes (3105G07027)

Protocols i arquitectura de xarxes i aplicacions distribuïdes. Transmissió de senyal. Xarxes de difusió, xarxes de commutació de circuits i de paquets, i exemples. L'arquitectura TCP/IP d'Internet.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Projecte de xarxes (3105G07028)

Encaminament a Internet, IPv6, les aplicacions del DNS, web i correu electrònic, xarxes Ethernet i Wi-Fi.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Prerequisits Automàtica

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica industrial i robòtica (3105G07020)

Components d'un entorn industrial. Sistemes en temps real. Manipuladors industrials. Sistemes de coordenades i programació d'un manipulador. Sensors òptics i tractament del senyal.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà

Optatives

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estades en entorn laboral (3105G07055)

Pràctiques en entorn laboral. El contingut s'adapta segons l'entorn laboral sota la supervisió del tutor

OPoptativa 15 F 1primer semestre CAcatalà
J 2segon semestre CAcatalà
S 2segon semestre CAcatalà

Enginyeria software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i gestió de sistemes d'informació (3105G07030)

Introducció dels Sistemes d’informació a l’empresa. Presentació dels estàndards i marcs de referència. Estratègies de gestió de riscos. Estimació de costos. Aplicació dels conceptes a un cas pràctic Gestió de projectes informàtics utilitzant PMBOK

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes de gestió de bases de dades (3105G07031)

Configuració, Administració i Manteniment de SGBD. Disseny Físic. Eines CASE. Arquitectures dels SGBD relacionals i d'objectes. Processament de les consultes. Gestió de concurrència. Altres arquitectures i models. SQL3. Bases de dades i XML.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Conceptes avançats d'enginyeria del software (3105G07032)

Qualitat del programari. Tests unitaris. Desenvolupament guiat per tests. Integració continua.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Bussines intelligence (3105G07036)

El curs pretén introduir l'estudiant alc conceptes bàsics de la intel·ligència de negoci i la mineria de dades amb el propòsit de que pugui aplicar aquests coneixements en l'entorn empresarial

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Habilitats directives i de comunicació (3105G07039)

L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a la presa de decisions relatives a la direcció d’organitzacions i de persones, des de l’òptica del lideratge i de la comunicació efectius, i a la generació de models de negoci, des de l’òptica de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió de la producció i logística (3105G07040)

Direcció d'operacions i logística. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Enginyeria computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Visió per computador (3105G07048)

Sistemes d'il · luminació i de preparació de l'entorn. Sistemes per a l'adquisició d'imatges. Determinació de característiques de la imatge. Detecció de moviment. Reconstrucció 3D. Aplicacions Industrials de la Visió per Computador. Projecte de visió per ordinador.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Robòtica (3105G07049)

Manipuladors industrials. Mecanismes i actuadors. Sensorització. Cinemàtica i dinàmica. Programació. Planificació i seguiment de trajectòries. Projecte de robòtica amb manipuladors industrials.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Sistemes empotrats (3105G07050)

Anàlisi d'arquitectures d'ordinadors per sistemes embedded. Digital Interfacing. Busos utilitzats en sistemes embedded moderns. Disseny i desenvolupament complet d'un sistema embedded específic per uns requeriments programari i maquinari. Implementació, manteniment i test de sistemes.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Robòtica mòbil (3105G07051)

Robots mòbils. Sensors i actuadors. Localització. Detecció de l'entorn. Arquitectura programari i de control. Planificació i seguiment de trajectòries.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges.

OPoptativa 5 B 2segon semestre NDno definit

Automàtica (3105G07054)

Introducció al control de processos per ordinador. Sistemes de control automàtic. Digitalització de sistemes de control. Disseny de controladors digitals. Implementació d'un controlador digital.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica gràfica (3105G07035)

Informàtica Gràfica. Introducció: Principis fonamentals. Generació d'imatges de síntesis 2D i 3D: Geometria i visualització. Aplicacions de la Informàtica Gràfica. OpenGL.

OPoptativa 5 B 1primer semestre CAcatalà

Programació declarativa. Aplicacions (3105G07037)

Programació Funcional i Lògica. Programació Lògica amb restriccions. Integració multiparadigma.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Compiladors (3105G07038)

Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de l'estructura i el funcionament d'un compilador.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Criptografia (3105G07043)

Criptografia. Aritmètica. Teoria de la Informació.

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Computació numèrica i simulació (3105G07044)

Aquesta assignatura vol introduir l'estudiant en el coneixement de les eines computació numèrica i les tècniques de simulació. Concretament donar a conèixer els diferents mètodes numèrics de resolució de problemes, mesurar el grau d'aproximació i controlar l'error, i donar criteris per l'elecció dels mètodes. Introduir els conceptes modelització i simulació de sistemes, i analitzar-ne algunes eines de simulació.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques avançades d'intel.ligència artificial (3105G07045)

L’assignatura es centra en l’aplicació de la intel•ligència artificial a la internet, a l’ecommerce, i a les xarxes socials. Aleshores es despleguen conceptes avançats de la IA concretament en les àrees de sistemes recomanadors, sistemes multi-agent col·laboratius i competitius, trust i reputació, subhastes electròniques. Opcionalment es presentaran les tendències actuals en la IA: nous paradigmes d’aprenentatge automàtic en la era del big data i l’internet de les coses, raonament i modelització de la presa de decisions, arquitectures cognitives

OPoptativa 5 A 1primer semestre ENanglès

Tecnologia informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Programació d'entorns web (3105G07033)

Enginyeria web, arquitectures client-servidor

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en Sistemes Operatius. Seguretat en Xarxes. Transferències Electròniques de cabals i Comerç Electrònic.

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Optimització (3105G07042)

Modelització de problemes de Programació Lineal i Entera. Algorisme del Símplex. Dualitat en Programació Lineal. Anàlisi post-òptima, de sensibilitats i paramètrica. Adaptació de l'algorisme del Símplex a problemes de fluxos en xarxes. Algorisme Branch & Bound. Adaptació dels algorismes de PLE a problemes de logística i transport. Adaptació dels algorismes de PLE a problemes de planificació, inversions i localització. Gestió de projectes.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Administració de sistemes (3105G07046)

Aquesta assignatura respon a la necessitat creixent de la indústria d'incorporar personal informàtic per a les tasques de manteniment, configuració, instal·lació, etc. de sistemes (tant poden ser de maquinari com sobretot de programari). El típic lloc de treball d' "administrador de sistemes" i les tasques que realitza són els objectius d'aquesta assignatura. Principalment es tractaran els sistemes operatius (tan Windows com Linux) però també les aplicacions i l'us cada vegada més generalitzat de la virtualització i el "núvol". Aquesta assignatura complementa i es coordina amb la de "Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet" centrada en els serveis i els servidors.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Xarxes troncals i serveis publics de dades (3105G07047)

Xarxes troncals i serveis publics de dades

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet (3105G07053)

Coneixements avançats de les xarxes de comunicacions i de les aplicacions distribuïdes a Internet, amb un enfocament pràctic a la configuració, gestió i manteniment d'equips de xarxa i servidors.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Projecte fi de grau

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Projecte fi de grau (3105G07056)

Treball individual a presentar davant un tribunal, consistent en un projecte en l'àmbit de l'enginyeria industrial, de naturalesa professional en què se sintetitzi i integrin les competències adquirides en la titulació.

OBobligatòria 15 MF 1primer semestre NDno definit
S Aanual CAcatalà

Tecnologia Enginyeria del software

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Organització i gestió de sistemes d'informació (3105G07030)

Introducció dels Sistemes d’informació a l’empresa. Presentació dels estàndards i marcs de referència. Estratègies de gestió de riscos. Estimació de costos. Aplicació dels conceptes a un cas pràctic Gestió de projectes informàtics utilitzant PMBOK

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Sistemes de gestió de bases de dades (3105G07031)

Configuració, Administració i Manteniment de SGBD. Disseny Físic. Eines CASE. Arquitectures dels SGBD relacionals i d'objectes. Processament de les consultes. Gestió de concurrència. Altres arquitectures i models. SQL3. Bases de dades i XML.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Conceptes avançats d'enginyeria del software (3105G07032)

Qualitat del programari. Tests unitaris. Desenvolupament guiat per tests. Integració continua.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Bussines intelligence (3105G07036)

El curs pretén introduir l'estudiant alc conceptes bàsics de la intel·ligència de negoci i la mineria de dades amb el propòsit de que pugui aplicar aquests coneixements en l'entorn empresarial

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Habilitats directives i de comunicació (3105G07039)

L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i les habilitats bàsiques per a la presa de decisions relatives a la direcció d’organitzacions i de persones, des de l’òptica del lideratge i de la comunicació efectius, i a la generació de models de negoci, des de l’òptica de l’emprenedoria i de la creació d’empreses.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Gestió de la producció i logística (3105G07040)

Direcció d'operacions i logística. Decisions tàctiques de producció: planificació de la producció (a nivell de pla mestre, MRP I&II i control de planta) i gestió d'estocs. Aplicacions informàtiques de gestió.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnologia Enginyeria de computadors

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Visió per computador (3105G07048)

Sistemes d'il · luminació i de preparació de l'entorn. Sistemes per a l'adquisició d'imatges. Determinació de característiques de la imatge. Detecció de moviment. Reconstrucció 3D. Aplicacions Industrials de la Visió per Computador. Projecte de visió per ordinador.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Robòtica (3105G07049)

Manipuladors industrials. Mecanismes i actuadors. Sensorització. Cinemàtica i dinàmica. Programació. Planificació i seguiment de trajectòries. Projecte de robòtica amb manipuladors industrials.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Sistemes empotrats (3105G07050)

Anàlisi d'arquitectures d'ordinadors per sistemes embedded. Digital Interfacing. Busos utilitzats en sistemes embedded moderns. Disseny i desenvolupament complet d'un sistema embedded específic per uns requeriments programari i maquinari. Implementació, manteniment i test de sistemes.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Robòtica mòbil (3105G07051)

Robots mòbils. Sensors i actuadors. Localització. Detecció de l'entorn. Arquitectura programari i de control. Planificació i seguiment de trajectòries.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Anàlisi i processament d'imatges (3105G07052)

Formació de la imatge. Representació i tractament de la senyal. Tècniques bàsiques de tractament i processat d'imatges. Pre-processat, segmentació i extracció de característiques en imatges.

OPoptativa 5 B 2segon semestre NDno definit

Automàtica (3105G07054)

Introducció al control de processos per ordinador. Sistemes de control automàtic. Digitalització de sistemes de control. Disseny de controladors digitals. Implementació d'un controlador digital.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tecnolgia Computació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Informàtica gràfica (3105G07035)

Informàtica Gràfica. Introducció: Principis fonamentals. Generació d'imatges de síntesis 2D i 3D: Geometria i visualització. Aplicacions de la Informàtica Gràfica. OpenGL.

OPoptativa 5 B 1primer semestre CAcatalà

Programació declarativa. Aplicacions (3105G07037)

Programació Funcional i Lògica. Programació Lògica amb restriccions. Integració multiparadigma.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Compiladors (3105G07038)

Proporcionar als alumnes els coneixements bàsics de l'estructura i el funcionament d'un compilador.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Criptografia (3105G07043)

Criptografia. Aritmètica. Teoria de la Informació.

OPoptativa 5 A 2segon semestre NDno definit

Computació numèrica i simulació (3105G07044)

Aquesta assignatura vol introduir l'estudiant en el coneixement de les eines computació numèrica i les tècniques de simulació. Concretament donar a conèixer els diferents mètodes numèrics de resolució de problemes, mesurar el grau d'aproximació i controlar l'error, i donar criteris per l'elecció dels mètodes. Introduir els conceptes modelització i simulació de sistemes, i analitzar-ne algunes eines de simulació.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Tècniques avançades d'intel.ligència artificial (3105G07045)

L’assignatura es centra en l’aplicació de la intel•ligència artificial a la internet, a l’ecommerce, i a les xarxes socials. Aleshores es despleguen conceptes avançats de la IA concretament en les àrees de sistemes recomanadors, sistemes multi-agent col·laboratius i competitius, trust i reputació, subhastes electròniques. Opcionalment es presentaran les tendències actuals en la IA: nous paradigmes d’aprenentatge automàtic en la era del big data i l’internet de les coses, raonament i modelització de la presa de decisions, arquitectures cognitives

OPoptativa 5 A 1primer semestre ENanglès

Tecnologia de la Informació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Programació d'entorns web (3105G07033)

Enginyeria web, arquitectures client-servidor

OPoptativa 5 A 2segon semestre CAcatalà

Seguretat i protecció de dades (3105G07034)

Introducció a la criptografia. Seguretat en bases de dades. Seguretat en Sistemes Operatius. Seguretat en Xarxes. Transferències Electròniques de cabals i Comerç Electrònic.

OPoptativa 5 A 1primer semestre NDno definit

Optimització (3105G07042)

Modelització de problemes de Programació Lineal i Entera. Algorisme del Símplex. Dualitat en Programació Lineal. Anàlisi post-òptima, de sensibilitats i paramètrica. Adaptació de l'algorisme del Símplex a problemes de fluxos en xarxes. Algorisme Branch & Bound. Adaptació dels algorismes de PLE a problemes de logística i transport. Adaptació dels algorismes de PLE a problemes de planificació, inversions i localització. Gestió de projectes.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Administració de sistemes (3105G07046)

Aquesta assignatura respon a la necessitat creixent de la indústria d'incorporar personal informàtic per a les tasques de manteniment, configuració, instal·lació, etc. de sistemes (tant poden ser de maquinari com sobretot de programari). El típic lloc de treball d' "administrador de sistemes" i les tasques que realitza són els objectius d'aquesta assignatura. Principalment es tractaran els sistemes operatius (tan Windows com Linux) però també les aplicacions i l'us cada vegada més generalitzat de la virtualització i el "núvol". Aquesta assignatura complementa i es coordina amb la de "Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet" centrada en els serveis i els servidors.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Xarxes troncals i serveis publics de dades (3105G07047)

Xarxes troncals i serveis publics de dades

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà

Configuració i manteniment de xarxes i serveis d'internet (3105G07053)

Coneixements avançats de les xarxes de comunicacions i de les aplicacions distribuïdes a Internet, amb un enfocament pràctic a la configuració, gestió i manteniment d'equips de xarxa i servidors.

OPoptativa 5 A 1primer semestre CAcatalà