Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L'assignatura té per objecte la identificació dels recursos territorials turístics com a base fonamental per al desenvolupament turístic. S'aprendrà a valorar les potencialitats turístiques d'un recurs emprant les eines específiques per al desenvolupament i gestió de les destinacions turístiques. A més, l'assignatura aportarà als alumnes un coneixement detallat de les formes que es conceben, disenyen i programen les destinacions turístiques i els seus productes, tant en les empreses de serveis com en l'administració pública.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARIADNA GABARDA MALLORQUI  / JAVIER MARTIN UCEDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARIADNA GABARDA MALLORQUI  / JAVIER MARTIN UCEDA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Grup EN

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ARIADNA GABARDA MALLORQUI  / JAVIER MARTIN UCEDA
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Competències

 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. TERRITORI I RECURSOS TURÍSTICS / TOURIST RESOURCES AND TERRITORY

          1.1. Conceptes i marc teòric / Concepts and theoretical framework

          1.2. Recursos culturals / Cultural resources

          1.3. Recursos naturals / Natural resources

          1.4. Desenvolupament sostenible dels recursos / Resources sustainable development

2. MODELS DE GESTIÓ DE RECURSOS TURÍSTICS / TOURIST RESOURCES MANAGEMENT MODELS

          2.1. Gestió i avaluació de la sostenibilitat / Sustainability management and monitorization

          2.2. Gestió i planificació pública i privada / Public and private planning and management

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 15,00 0 15,00
Exposició dels estudiants 1,50 10,00 0 11,50
Seminaris 1,50 7,00 0 8,50
Sessió expositiva 9,00 10,00 0 19,00
Sessió pràctica 18,00 43,00 0 61,00
Sortida de camp 1,50 5,00 0 6,50
Tutories de grup 1,50 0 0 1,50
Tutories individuals 1,50 0 0 1,50
Total 34,50 90,00 0 124,5

Bibliografia

 • Capellà, Josep (1997 ). Gestió pública del turisme : manual per a les administracions locals de les zones d'interior . Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d'Estudis Autonòmics i Locals. Catàleg
 • Travel and tourism in South East Asia (1994 ). London: Euromonitor. Catàleg
 • Evans, Nigel (2008 ). Gestión estratégica del turismo . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Gallego Llorca, Javier (2005 ). Gestió pública del turisme . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Horner, Susan (2004 ). International cases in tourism management . Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann. Catàleg
 • Newsome, David (cop. 2013 ). Natural area tourism : ecology, impacts, and management (2nd. ed.). Bristol: Channel View Publications. Catàleg
 • Miralbell i Izard, Oriol Arcarons i Simón, Ramon (2010 ). Gestió pública del turisme . Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Data collection and analysis for tourism management, marketing and planning : a manual for managers and analysts (1999 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Gestión de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural : guía práctica (cop. 2004 ). Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Study on the concepts and realities of social and solidarity tourism in Africa (Cop. 2007 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Sustainable tourism governance and management in Coastal Areas of Africa (2013 ). Madrid: World Tourism Organization. Catàleg
 • Page, Stephen J (2009 ). Tourism management : managing for change (3a ed.). Boston: Elsevier. Catàleg
 • Priestley, Gerda K. Llurdés Coit, Joan Carles Vancells Farraró, Albert (cop. 2007 ). Estrategia y gestión del turismo en el municipio . Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Soler Insa, Jordi (2015 ). La Gestió del turisme als espais naturals. [Barcelona]: Diputació de Barcelona. Recuperat 21-07-2015, a http://biblioteca.udg.edu/le/gestio_del_turisme_als_espais_naturals.pdf Catàleg
 • Weaver, David B (2006 ). Tourism management (3rd. ed.). Milton: John Wiley & Sons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Explorant els recursos turístics d'una destinació /
Exploring tourist resources of a destination
Exercici a realitzar cooperativament en grup (tema 1.1). Per a tenir la consideració d'apte cal superar la nota de 5. 10
Recursos turístics culturals / Cultural tourist resources Pràctica amb nota a realitzar en grup en treball cooperatiu (tema 1.2). S'ha de tenir 5 o més per la consideració d'apte. 10
Recursos turístics naturals / Natural tourist resources Pràctica amb nota a realitzar en grup en treball cooperatiu (tema 1.3). S'ha de tenir 5 o més per la consideració d'apte. 10
Desenvolupament sostenible de les destinacions turístiques / Tourist destinations sustainable development Pràctica amb nota a realitzar en grup en treball cooperatiu (tema 1.4). S'ha de tenir 5 o més per la consideració d'apte. 15
Gestió dels actors i planificació estratègica dels recursos territorials i turístics / Stakeholders management and strategic planning of tourist and territorial resources
Pràctica amb nota a realitzar en grup en treball cooperatiu (tema 2.1 i 2.2). S'ha de tenir 5 o més per la consideració d'apte. 15
Seminari de recerca / Research seminar Exercici a realitzar individualment a partir d'una contribució al fòrum. Per a tenir la consideració d'apte cal superar la nota de 5. 10 No
Sortida de camp / Field work Exercici a realitzar individualment a partir d'una contribució al fòrum. Per a tenir la consideració d'apte cal superar la nota de 5. 10 No
Exposició oral final del treball acumulatiu / Oral exposition of the accumulative final practice Exposició oral global de totes les parts que composen la pràctica (seccions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 i 2.2). Cal un mínim de 5 per a aprovar l'activitat 20

Qualificació

En cas de no presentar algun dels treballs proposats al llarg de l'assignatura, l'estudiant quedarà suspès i podrà recuperar l'assignatura amb un examen final de tots els continguts i materials facilitats durant el curs. En cas de virtualitat, l'examen es farà oralment amb els dos professors.
PER A FER NOTA MITJANA FINAL, CAL haver obtingut la nota de 5 o més en tots els exercicis pràctics.

In case any assessment activity is not presented, the student will fail the subject but could pass the course on a second attempt though a test with all the course materials and contents. If we are on a virtual scenario, the test will be developed through an oral exposition with both professors.
To pass the course, a minimum of 5 is needed in all the exercises.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar cap dels treballs amb nota.

If anyone doesn't deliver all the exercises, the final mark will be Not attended.

Avaluació única:
En cas d'avaluació única, es realitzarà un examen final amb tots els continguts i materials facilitats durant el curs. En el cas de virtualitat, l'examen es realitzarà oralment amb els professors.

In case of extraordinary assessment, a final test will be conducted with all the course contents and materials. If we are on a virtual scenario, the test will be developed through an oral exposition with both professors.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0. En el supòsit de suspendre la pràctica hi haurà un examen de recuperació amb el conjunt dels continguts de l'assignatura. En cas de virtualitat, l'examen es farà oralment amb els dos professors.

A minimum of 5 in the final mark is required to pass the course. In the case the student doesn't pass the assessment activity, a final exam will be conducted. If we are on a virtual scenario, the test will be developed through an oral exposition with both professors.

Tutoria

A través del correu electrònic directe a les professores de l’assignatura podeu concertar trobades per fer tutories. Respondrem els correus en un màxim 24 hores en dies laborables.

Tutorial meetings will be scheduled by emailing the professors. We will answer in 24 labour hours as maximum.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es crea un fòrum obert al Moodle de l’assignatura on s’informarà de totes les qüestions relatives de l’assignatura. En aquest fòrum, a més, els estudiants podran fer preguntes que es respondran per tal de que tots els estudiants tinguin la mateixa informació. Aquest canal serà el canal de comunicació ordinari entre professor i cada estudiant fora de les hores de classe (amb una resposta màxima de 24 hores en dies lectius). Es reserva el correu electrònic només per a causes extraordinàries.

A forum in Moodle will be opened to inform the students regarding the course FAQs. The student will be allowed to request further information and the professors will answer publicly to give the same information to all the students.

Observacions

a) Es tracta d’una assignatura que combinarà, en tot moment, la teoria i la pràctica. S’imparteix en modalitat presencial i pren de base la METODOLOGIA DOCENT DE L'APRENENTATGE COOPERATIU, que vol dir que els estudiants aprenen en cooperació.

b) CLASSES TEÒRIQUES: En les sessions de classe el professor explicarà els coneixements teòrics de cadascun dels diferents temes per poder, posteriorment, resoldre els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests coneixements teòrics estan dirigits a tot el grup. La major part dels continguts explicats a l'aula es penjaran al Moodle, però NO TOT EL QUE S'EXPLICA A L'AULA POT SER PENJAT AL MOODLE.

Es recomana als estudiants que dediquin unes hores de treball personal a aquesta assignatura per tal d’anar consolidant els coneixements adquirits en cadascun dels diferents temes. Aquest treball personal consistirà bàsicament en què l’alumne/a faci un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe: resums i esquemes dels aspectes més importants,lectura d’articles recomanats a classe o bé publicats al Moodle, etc.

Es valorarà molt especialment la participació a classe.

c) PRÀCTIQUES: En les hores de treball dirigit (sessions pràctiques) també es treballarà i s’aprofundirà en alguns dels aspectes abordats al llarg de les sessions teòriques.

d) TREBALLS: banda del contingut, en els treballs s’avaluarà la presentació formal, les cites bibliogràfiques, l’ortografia, la gramàtica i l’organització del text.

Es pot consultar Internet com a font d'informació (i, òbviament, llibres, articles, etc.) prèvia avaluació de la qualitat del lloc, citant la font i identificant el text citat (usant “cometes”). Qualsevol treball on s'hagin “copiat i enganxat” indiscriminadament textos d'Internet serà automàticament suspès.

e) EXAMEN: no hi ha examen escrit, però cal que l'estudiant assisteixi a les classes teòriques i pràctiques per tal d'aprehendre els continguts de l'assignatura.

f) El temari de l’assignatura pot patir modificacions en funció dels interessos dels estudiants i/o del professor, i al llarg del quadrimestre acadèmic es suggerirà altra bibliografia.

g) L'elecció i avaluació dels treballs a realitzar serà concretada més específicament a l'inici del curs.

Assignatures recomanades

 • Dimensió territorial del turisme
 • Ordenació i planificació del territori
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de les assignatures s’ha fet per la docència de l’escenari I-Presencial.

En cas de l’escenari II-MésPresencialque Virtual, la docència del grup gran es farà per a una part, rotativa, d’estudiants presencials i la resta la podran seguir amb streaming.

En el cas de l’escenari III-MésVirtual que presencial la docència en grup gran passa a ser docència virtual i la docència en grups mitjans passa a ser alterna (cada setmana meitat d’un grup presencial i l’altre virtual) En aquest cas, un grup classe passa a fer docència totalment virtual per tots els alumnes que aquella setmana no puguin assistir-hi presencialment.

En el cas de l’escenari IV-Confinament, es respectaran les sessions de classe previstes que seran els horaris de contacte estudiants/professor per fer les mateixes activitats.

Modificació de l'avaluació:
En el cas que les activitats d’avaluació no es puguin fer de forma presencial, es realitzaran aquestes mateixes activitats el mateix dia i hora previst, amb mitjans no presencials. Quinze dies abans de la data us informarem del mitjà que s’utilitzarà per fer-lo.

Tutoria i comunicació:
La Tutoria i comunicació amb l’estudiantat es farà tal i com es defineix en la pestanya de Tutoria i Comunicació en tots els escenaris.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.