Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció a la teràpia gènica i cel·lular. Dianes cel·lulars. Vectors virals. Mètodes per alliberació dels gens terapèutics i barreres cel·lulars implicades. Aplicacions clíniques de la teràpia gènica i cel·lular.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
EVA BUSSALLEU MUNTADA  / ELISABET KADAR GARCIA  / ROSER MORATO MOLET
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.
 • Descriure i identificar els riscos de la modificació genètica i aplicar les normes.

Continguts

1. Introducció a la teràpia gènica i cel·lular. Etapes limitants en la transferència gènica.

2. Característiques del transgen. Seqüències reguladores de la transcripció. Especificitat tissular i sistemes de modulació. Substitució versus correcció gènica dirigida.

3. Mètodes per alliberament dels gens terapèutics. Vectors virals (retrovirus, adenovirus, lentivirus). Vectors no virals (liposomes, pèptids i nanopartícules). Avantatges i desavantatges.

4. Vies d'administració in vivo i barreres anatòmiques implicades. Immunogenicitat dels transgens. Dosificació i estabilitat del gen.

5. Conceptes bàsics sobre cèl·lules mare. Potencialitat i diferenciació. Regeneració cel·lular.

6. Cèl·lules mare embrionàries. Característiques generals. Aspectes ètics i legals de la seva aplicabilitat terapèutica. Teràpia gènica mitjançant l'ús de cèl·lules mare embrionàries.

7. Cèl·lules mare somàtiques. Tipus i característiques principals. Aplicacions terapèutiques amb cèl·lules mare somàtiques.

8. Cèl·lules pluripotents induïdes (iPS). Característiques generals. Metodologia d'obtenció. Teràpia gènica i cel·lular amb iPS.

9. Pràctiques: dues sessions pràctiques de laboratori i/o aula

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 3,00 0 3,00
Debat 1,00 5,00 6,00
Elaboració individual de treballs 1,00 8,00 9,00
Prova d'avaluació 2,00 13,00 15,00
Resolució d'exercicis 0 7,00 7,00
Sessió expositiva 25,00 0 25,00
Sessió pràctica 6,00 1,00 7,00
Tutories de grup 3,00 0 3,00
Total 41,00 34,00 75

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Qüestionari en línia Qüestionari en línea sobre continguts i/o article amb informació associada als continguts de l'assignatura 20
Treball de pràctiques Elaboració d'un treball escrit referent a les sessions pràctiques al laboratori 20
Examen Final Examen tipus test i/o precuntes breus sobre els continguts de les classes expositives 60

Qualificació

L'avaluació de les sessions teòriques es farà a partir d'un examen escrit que constarà de preguntes tipus test i/o preguntes de resposta breu (60%). L'avaluació de les sessions pràctiques es farà a partir d'un treball escrit individual (20%) referent als resultalts que s'hagin obtingut al laboratori.
L'assignatura s'aprova amb una qualificació global de 5 sobre 10. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 3 sobre una puntuació màxima de 6 en l'examen final. L'examen final és l'única prova d'avaluació recuperables (60%). En aquest cas, la nota màxima de l'examen que es podrà obtenir serà de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar l'examen final o no haver assistit a les sessions pràctiques.

Observacions

La resolució de dubtes serà mitjançant sessions de tutories que podran establir-se al llarg del curs a petició dels estudiants i sessions de revisió que s'establiran després de les diferents activitats d'avaluació. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat de notícies del web de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant
 • Citologia i histologia
 • Cultius cel·lulars