Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Bioètica, normatives i legislació. Bioseguretat i riscs. Comunicació i impacte social.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LIDIA FELIU SOLEY
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
  • Adquirir capacitat crítica sobre aspectes ètics , legals i socials relacionats amb el disseny , producció i comercialització de productes biotecnològics .

Continguts

1. Bioètica i impacte social de la biotecnologia. Instruments legals.

2. Medicaments biotecnològics: avaluació preclínica, seguretat farmacològica i assajos clínics. Legislació i normativa.

3. Experimentació amb animals: legislació.

4. Investigació biomèdica, tècniques de reproducció humana assistida i biobancs: impacte social i legislació.

5. Patents de productes biotecnològics: impacte social i legislació.

6. Registres de productes biotecnològics: legislació.

7. Organismes modificats genèticament: legislació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5,00 9,50 14,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 5,00
Debat 3,00 4,50 7,50
Exposició dels estudiants 5,00 9,50 14,50
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Seminaris 1,50 3,00 4,50
Sessió expositiva 4,00 8,00 12,00
Sessió participativa 5,00 8,50 13,50
Treball en equip 0,50 1,00 1,50
Total 26,00 49,00 75

Bibliografia

  • M. K. Sateesh (2008). Bioethics and biosafety. I. K. International Pvl Ltd. Catàleg
  • Francioni, Francesco Scovazzi, Tullio (2006 ). Biotechnology and international law. Portland, OR: Hart. Recuperat 04-07-2011, a http://www.myilibrary.com?id=81407 Catàleg
  • Hedges, Richard (cop. 1999 ). Bioethics, health care, and the law : a dictionary . Santa Barbara, CA [etc.]: ABC-CLIO. Catàleg
  • Grubb, Philip W (2004 ). Patents for chemicals, pharmaceuticals and biotechnology : fundamentals of global law, practice and strategy (4th ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Presentacions orals de la normativa. Activitat no recuperable. Els estudiants presentaran oralment i en grup la normativa o part de la normativa d’un dels temes tractats a l’assignatura.

Es valorarà el coneixement del tema, la presentació i l'expressió oral.
20
Anàlisi/ estudi de casos. Activitat no recuperable. Cada grup d’estudiants estudiarà un cas relacionat amb un dels temes tractats a l’assignatura. Els casos es presentaran oralment i es debatran en les classes participatives.

Es valorarà l'expressió oral, el coneixement del tema i la capacitat d'argumentació.
25
Treball en equip (Competència 3 del PAC) Activitat no recuperable. Els estudiants avaluaran el treball en equip. La nota obtinguda correspon a la nota de la competència 3 del PAC (3r curs de Biotecnologia). 5
Examen final. Activitat recuperable.
Constarà de qüestions de tot el temari.

Es valorarà la capacitat d'aplicar els continguts de l'assignatura i relacionar-los.
50

Qualificació

Durant el curs es realitzaran diverses activitats d'avaluació.
La no realització de qualsevol d'aquestes activitats suposa un zero a la nota a ponderar corresponent.

L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").

La nota global de l'assignatura correspondrà a la nota de la presentació oral de la normativa (20%), de l'anàlisi/estudi de casos (25%), del treball en equip (5%) i de l'examen final (50%).

Per aprovar l'assignatura cal que la nota obtinguda de l'examen final sigui igual o superior a 4 (sobre 10).
La nota de les activitats no recuperables no es tindrà en compte si la nota de l'examen final és inferior a 4.

La nota necessària per aprovar l'assignatura ha de ser 5.

Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Els estudiants que es presentin a l'examen de recuperació per a pujar nota cal que ho notifiquin al professor amb suficient antelació al dia de l'examen.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat d'avaluació o bé només s'hagi realitzat una activitat no recuperable.

Observacions

Les activitats presentació oral de la normativa i anàlis/estudi de casos es realitzaran en grup. En començar l'assignatura, els alumnes s'organitzaran en grups formals de 3-5 persones per a la realització d'aquestes activitats.

Aquesta assignatura està integrada dins del Programa d’Innovació Docent de la Xarxa d’Avaluació de la Universitat de Girona.