Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi i quantificació de biomolècules. Mètodes cromatogràfics. Mètodes electroforètics. Fonaments de fluorescència, quimioluminescència i radioactivitat. Mètodes de determinació estructural de biomolècules. Tècniques immunològiques.Aplicació de tècniques i mètodes instrumentals de laboratori.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ROSA PERACAULA MIRO  / VICTORIA DE LOS ANGELES SALVADO MARTIN
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques.

Continguts

1. Introducció a les tècniques instrumentals en Biotecnología. 1.1 Fonaments de les tècniques. 1.2 Classificació. 1.3 Selecció de la técnica. 1.4 Calibratge i paràmetres de qualitat.

2. Bioseparacions en Biotecnologia. 5.1 Tècniques cromatogràfiques. Fonaments i classificació de les tècniques cromatogràfiques. Cromatografia líquida. Conceptes i mecanismes de separació. Instrumentació i aplicacions. 5.2 Tècniques electroforètiques. Introducció i metodologia. Classificació de les tècniques electroforètiques. Instrumentació i aplicacions.

3. Tècniques inmunologiques. 6.1 Interacció anticos-antigen. 6.2 Immunoprecipitació. 6.3 Radioimmunoassaig. 6.4 Assaigs immunoenzimàtics. 6.5 Citometria de flux.

4. Tècniques òptiques d'anàlisi quantitativa. 2.1 Espectroscòpia d'absorció molecular. Espectrofotometria UV-Vis. Fonaments, instrumentació i aplicacions. 2.2 Espectroscòpia d'emissió molecular. Fluorescència, fosforescència i quimioluminiscència. Fonaments, instrumentació i aplicacions. 2.3 Espectrometria de Massa de Plasma d'Acoblamet Inductiu.Fonaments, instrumentació. Metalòmica.

5. Espectrometria de masses. 3.1 Introducció a l'espectrometria de masses. Fonaments i instrumentació. 3.2 Fonts d'ionització: Electrosprai (ESI)i MALDI. 3.3 Analitzadors: Temps de vol (TOF), quadrupol (Q), trampa iónica (IT)i sector magnètic. 3.4 Espectrometría de masses en tándem. 3.5 Aplicacions en Bioanàlisi. 3.6 Interpretació d'espectres de masses i determinació de massas moleculars de biomolècules. 3.7 Proteòmica i Metabolòmica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 6,00 12,00
Prova d'avaluació 3,00 12,00 15,00
Sessió expositiva 16,00 32,00 48,00
Total 25,00 50,00 75

Bibliografia

 • Barceló Mairata, Francisca Ma (2003 ). Técnicas instrumentales en bioquímica y biología . Palma: Universitat de les Illes Balears. Servei de Publicacions i Intercanvi Científic. Catàleg
 • Roca, Pilar (2003 ). Bioquímica : técnicas y métodos . Madrid: Hélice. Catàleg
 • García-Segura, Juan Manuel (DL 1996 ). Técnicas instrumentales de análisis en bioquímica . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (cop. 2001 ). Principios de análisis instrumental (5ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Mikkelsen, Susan R (cop. 2004 ). Bioanalytical chemistry . Hoboken, NJ [etc.]: John Wiley & Sons. Catàleg
 • Gault, Victor A (2009 ). Understanding bioanalytical chemistry : principles and applications . Chichester, UK: John Wiley. Catàleg
 • Gross, Jürgen H (2004 ). Mass spectrometry : a textbook . Berlin: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen final amb preguntes curtes per avaluar les competències especifiques adquirides i la seva aplicació a la resolució de problemes biotecnològics. La prova escrita es recuperable 60
Treball en grup: resolució d'un cas pràctic. Descriure la metodologia analítica més adequada per a resoldre un cas pràctic bioquímic o biotecnològic utilitzant articles científics en llengua anglesa seleccionats pel professorat. Aquesta activitat es farà en grups de dues/tres persones que faran una presentació pública del treball a classe. Desprès de l'exposició oral s'obrirà un torn de preguntes on hi participaran el professorat i els estudiants.
Aquesta activitat està inclosa en el PAC ( Pla d'avaluació de les competències) i la nota de la presentació contribuirà a l'avaluació final de la competència “comunicació oral”.
L'avaluació del treball es farà utilitzant una rubrica on es valorarà el contingut i la seva adequació al cas plantejat, la comprensió dels aspectes metodològics i de les tècniques que s'incloguin en els continguts, la utilització correcte del llenguatge científic i de la terminologia analítica en la presentació oral, la capacitat de síntesis i adequació al temps establert per la presentació i l'ús de material de suport (gràfics, esquemes, figures, etc...) adequat.
Cada grup d'estudiants haurà d'omplir una rúbrica d'avaluació que haurà d'entregar al professorat i que contribuirà a la nota de l'activitat.
Per avaluar la competència "comunicació oral" durant la presentació es tindrà en compte el nivell d’assoliment de la competència segons es descriu en la Guia del PAT.
40

Qualificació

La nota final es calcularà com un 60% de la prova escrita de l'examen final i un 40% de la nota de la presentació i discussió del cas pràctic.

Cal tenir una nota mínima de 5 (sobre 10) en cadascuna de les dues activitats d'avaluació per aprovar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de l'estudiant a la prova escrita de l'examen final ni a la seva recuperació es considera un NO PRESENTAT