Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
A) Educació i agents de l'educació: El concepte d’educació,l’educació social, la pedagogia social i l’acció socioeducativa.L’escola com institució educativa formal.La família com agent educatiu.Altres agents educatius: els professionals de l’acció socioeducativa, els equipaments i serveis socioeducatius, els mitjans de comunicació i les entitats i associacions. La ciutat i la comunitat educativa. B)Teories contemporànies de l'educació i corrents metodològiques dels inicis de la modernitat pedagògica a les tendències per a l'educació del S.XXI.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA GLORIA MUÑOZ MELLA
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 17. - Actuar d'acord amb el perfil professional de l'educador social i els contexts socials i institucionals d'intervenció.
 • 27. -Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. UNITAT FORMATIVA I: EDUCACIÓ I AGENTS EDUCATIUS

          1.1. Introducció, conceptualització i àmbits de l'educació.

          1.2. La pedagogia social, l' educació social i l' acció socioeducativa

          1.3. L’escola com institució educativa formal

          1.4. La família i la ciutat com agent educatius

          1.5. El lleure com espai i temps d' educació integral

          1.6. La educació emocional.

2. UNITAT FORMATIVA 2.TEORIES CONTEMPORÀNIES DE L'EDUCACIÓ.

          2.1. Introducció als corrents teòrics i metodològics contemporanis de l'educació.

          2.2. Pedagogia Activa:Escola Nova i escola progressista

          2.3. L'Anarquisme i l'educació. Ferrer i Guàrdia

          2.4. Pedagogia Socialista: Makarenko

          2.5. Pedagogia de l' alliberament: Freire

          2.6. Pedagogia Personalista: Milani

          2.7. Pedagogia Waldorf

          2.8. Pedagogia Oriental: Krishnamurti

          2.9. Pedagogies S.XXI

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 108,00 102,00 210,00
Elaboració individual de treballs 22,00 25,00 47,00
Exposició dels estudiants 15,00 0 15,00
Prova d'avaluació 6,00 30,00 36,00
Total 151,00 157,00 308

Bibliografia

 • Álvarez Castillo, José Luis (2004 ). Teorias e instituciones contemporáneas de educación . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Bisquerra, Rafael (2016). Educación Emocional (1a). Barcelona: Graó.
 • Cambi, Franco (cop. 2005 ). Las pedagogías del siglo XX . Madrid: Popular. Catàleg
 • Carlgren, Frans (cop. 1989 ). Una Educación hacia la libertad : la pedagogía de Rudolf Steiner : informes del Movimiento Internacional de las Escuelas Waldorf . Madrid: Steiner. Catàleg
 • Carbonell, Jaume (2015). Pedagogías del Siglo XXI (1a). Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Carreño Rivero, Miryam (2000 ). Teorías e instituciones contemporáneas de educación . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Colom, Antoni J. Bernabeu Rico, José L. Domínguez Rodríguez, Emilia Sarramona, Jaume (1997 ). Teorías e instituciones contemporáneas de la educación . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Colom, Antoni J. (1994 ). Después de la modernidad : nuevas filosofías de la educación . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Delors, Jacques (cop. 1996 ). Educació : hi ha un tresor amagat a dins . Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • Esteve José Manuel (2010). Educar: un compromiso con la memòria (1a). Barcelona: Octaedro, s.l.. Catàleg
 • Houssaye, Jean (1995). Quinze pedagogs : la seva influència avui . Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Ibarrola, Begoña (2013). Aprendizaje emocionante. Neurociencia para el aula. (1a). Barcelona: Cedro. SM.. Catàleg
 • Meirieu,Philippe (1998). Frankenstein Educador (1a). Barcelona: Laertes S.A. de Ediciones. Catàleg
 • Morin, Edgar (2016). Enseñar a vivir. Manifiesto para cambiar la educación. (1a). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Negrín Fajardo, Olegario (2005 ). Teorías e instituciones contemporáneas de educacion (2ª ed.). Madrid: Centro de estudios Ramón Areces. Catàleg
 • Palacios, Jesús (1979 ). La Cuestión escolar : análisis y perspectivas . Barcelona: Laia. Catàleg
 • Pérez Serrano, Glòria (2010). Pedagogia Social - Educación Social . Construcción científica e intervención prá (1a). Madrid: Narcea s.a.. Catàleg
 • Trilla i Bernet, Jaume Cano García, Elena (2001 ). El Legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI . Barcelona: Grao. Catàleg
 • Yus Ramos, Rafael (cop. 2001 ). Educación integral : una educación holística para el siglo XXI . Bilbao: Desclée De Brouwer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici 1 (Unitat Formativa I). Anàlisi de l’acció educativa que promouen diferents agents educatius. Cada estudiant escull un agent educatiu concret i singular en la mesura que el concreta en un cas o experiència concreta.S' analitza l’acció educativa que promou tenint en compte les possibilitats i les limitacions.
Per a l'avaluació de l'analisis es tindran en comtpe els següents criteris:
1) Presentació formal (ortografia, sintaxi, presentació, citacions bibliogràfiques, estructura...).
2) Integració de coneixements treballats a l'aula.
3) Nivell d'aprofundiment, qualitat de la reflexió, argumentació, aportacions pròpies i creativitat.
25
Exercici 2 (Unitat Formativa II). Treball en grup, presentació a classe i valoració escrita. El treball tindrà tres parts: (1) Aprofundiment d'un autor, autors o corrent pedagògic de la Unitat Formativa II; (2) Reflexió i aportacions crítiques del grup; i (3) Planificació pedagògica de l'activitat de presentació de l'autor, autors o corrent pedagògic a la resta d'estudiants.
Per a l'avaluació dels documents escrits es tindran en compte els següents criteris:
- La presentació formal del document escrit.
- L'expressió escrita (ortografia i sintaxi).
- L'organització dels continguts (coherència, exhaustivitat,etc.).
- La ideoneïtat del contingut en relació al que es demana.
- Creativitat
- Reflexió i argumentació del discurs
- El procés pel grup durant el desenvolupament del treball

En la presentació a classe s'avaluarà la responsabilitat, la iniciativa, l'actitud constructiva, l'interès , l'actitud d'escolta, la relació entre els components del grup i la relació amb els docents.
la presentació que faci cada grup es valorarà:
- Adequació de l'activitat al contingut.
- Metodologia utilitzada.
- Eines i recursos utilitzats.
- Capacitat de dinamització del grup.
- Planficació i organització.
- Capacitat de reflexió mostrada i aportada a l'aula.

En la valoració final es tindran en compte:
- Capacitat per analitzar el grau d'assoliment dels indicadors d'avaluació determinats amb anterioritat.
- Capacitat per analitzar i criticar el procés de treball per a la realització del treball.
- Capacitat per analitzar la intervenció realitzada i les habilitats adquirides en el treball en equip.
35
Exercici 3. Prova escrita individual. Examen. Per a l'avaluació es tindran en compte els següents criteris:
1) Presentació formal (ortografia, sintaxi, presentació, estructura...).
2) Integració de coneixements treballats a l'aula.
3) Integració de les lectures i materials proporcionats en l'assignatura i a través del moodle.
3) Nivell d'aprofundiment, qualitat de la reflexió, argumentació, aportacions pròpies i creativitat.
40

Qualificació

Per ser avaluat s'han d'haver presentat totes les activitats d'avaluació del mòdul. El mòdul serà avaluat mitjançant tres elements: exercici 1 (25 %), exercici 2 (35%) i exercici 3 (40%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà a un estudiant com a "no presentat" quan no es presentin tots els exercicis i activitats d'avaluació del mòdul.