Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Analitzar el paper de l’educador social en els programes i serveis on s’atén persones en situació de drogodependència. El coneixement de les drogues, la xarxa d’atenció a les drogodependències i les funcions de l’educador en els diferents serveis: àmbit de carrer, atenció primària, serveis especialitzats, comunitats terapèutiques, centres de dia i altres. Metodologies i recursos per la intervenció.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
FRANCISCO CALVO GARCIA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Tema 1. Conceptes bàsics: Droga, drogodependència i addicció. La història de l’educador social com a un individu actiu (i amb una història personal pròpia).

2. Tema 2. Procés de la dependència. Persona, droga i context.

3. Tema 3. Coneixem les drogues: Fenomenologia de les substàncies I.

4. Tema 4. Coneixem les drogues: Fenomenologia de les substàncies II.

5. Tema 5. La Xarxa d’Atenció a les Drogodependències.

6. Tema 6. Factors de risc i factors de protecció davant d’una conducta addictiva.

7. Tema 7. La intervenció socioeducativa és terapèutica. L’entrevista motivacional per a educadors i educadores socials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 11,00 11,00
Elaboració individual de treballs 2,00 34,00 36,00
Sessió participativa 20,00 0 20,00
Total 22,00 45,00 67

Bibliografia

 • Carme Cunillera Forns (2006). Personas con problemas de alcohol. La abstinencia no es suficiente. Barcelona: Paidos. Catàleg
 • Antonio Escohotado (1998). Historia de las drogas 1,2,3. Madrid: Alianza Editorial. Catàleg
 • Jaume Funes Artiaga (1996). Drogas y adolescentes. Madrid: Aguilar. Catàleg
 • Stanton Peele (1985). The Meaning of addiction. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. Catàleg
 • Stanton.M.D; Todd. T and col (1988). Terapia Familiar del abuso y adicción a las drogas.. Buenos Aires: Gedisa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball individual obligatori


Lectura de llibre o capítols de llibre i exposició a classe de les idees principals. Pràctica vivencial sobre els aspectes teòrics treballats a classe relacionats amb la dinàmica d’intervenció directa amb persones amb problemes de drogues.
60
Classes participatives Participació activa en la dinàmica de l'aula. 10
Examen Adaptació dels continguts teòrics a la pràctica realitzada. 30

Qualificació

AVALUACIÓ

L’avaluació estarà basada en 2 nivells de coneixements i participació:

1.- Un examen final que recollirà els continguts exposats al llarg del curs: 4 preguntes obertes d’abast curt i 1 pregunta oberta sobre un cas a desenvolupar la intervenció.
Aquest examen aportarà el 50% de la nota final, però no farà mitjana si està per sota de 3.

2.- Un treball obligatori individual.Lectura d'un llibre proposat per la professora i anàlisi del mateix segons un guió a seguir. Aquest treball implica que l'alumne haurà de demanar tutoria de 15 minuts amb la professora per fer una petita entrevista sobre el llibre, que serà puntuada, a efectes de nota final del treball. A partir de principis de Maig ja es pot entregar el treball i demanar les tutories. La data final d'entrega del treball serà el dia 22 de Maig 2017, via electrònica al correu de la professora i també en format paper. Fora del termini NO s'acceptarà el treball i quedarà suspesa l'assignatura.

El treball aporta el 50% de la nota final, però no farà mitjana si està per sota de 3.


La participació a classe serà valorada especialment.També hi haurà unes preguntes que la professora farà al llarg del curs i que l'alumna/e sota reflexió, contestarà. Aquestes no tenen avaluació quantitativa però si qualitativa.

Per poder aprovar l'assignatura cal presentar-se a l'examen i fer el treball, ambdues coses, i respectar els requisits anteriors.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es posarà No presentat a l'alumne que no hagi fet el treball corresponent i no s'hagi presentat a l'examen.

Observacions


Per anar-se familiaritzant amb el tema de les drogodependències recomano que llegiu algun dels llibres de la bibliografia bàsica suggerida.