Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Anàlisi de les polítiques publiques i els programes i serveis de joventut. Els joves i les entitats juvenils en diferents espais i àmbits educatius, socials i culturals. L’associacionisme i la participació dels joves. Els principals moviments, organitzacions i programes educatius per a joves.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIONA SALVADOR PUJOLRAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • 8. - Analitzar críticament les pròpies actuacions i intervencions i les dels altres professionals
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 15. - Afrontar les situacions professionals de forma creativa
 • 23. Dissenyar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 24. - Aplicar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa
 • 25. -Avaluar programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en els diferents àmbits de treball
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Els joves i les polítiques de joventut.

          1.1. Els joves al llarg de la història, concepte de joventut i la joventut en l'era de la globalització.

          1.2. Les polítiques públiques de joventut.

2. Els plans i programes de joventut: Contingut, estructura i finalitat:

          2.1. El plans estatals i nacionals de joventut.

          2.2. Els plans locals de joventut.

          2.3. Els programes de joventut.

3. Serveis i programes educatius per a joves

          3.1. Tipologia, estructura, contingut, sistemes d'avaluació.

          3.2. Modalitats de gestió

4. Els moviments i organitzacions juvenils.

          4.1. Projectes, estructures i dinàmiques d'acció i mobilització

          4.2. La participació dels joves en els afers públics i en l'espai públic.

5. L'acció educativa amb joves

          5.1. La relació educativa amb joves

          5.2. Eines i recursos en el treball amb joves

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 7,00 30,00 37,00
Sessió participativa 22,00 17,00 39,00
Total 29,00 47,00 76

Bibliografia

 • Bones pràctiques en l'àmbit de la joventut (2013 ). Barcelona: AcPpJ. Catàleg
 • Bright, Graham (2015 ). Youth work : histories, policy and contexts. London: Palgrave Macmillan. Catàleg
 • Brunet i Garcia, David (2002 ). Com fer un pla integral de joventut . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de laPresidència Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Claret, Albert (2013 ). Tot el poder als joves! : apoderament juvenil i democràcia avançada en temps de crisi . Barcelona: Els Llums. Catàleg
 • Comas Arnau, Domingo (DL 2007 ). Las Políticas de juventud en la España democrática . [Madrid]: Instituto de la Juventud. Catàleg
 • Feixa, Carles (2014 ). De la generación@ a la #generación : la juventud en la era digital . Barcelona: Ned Ediciones. Catàleg
 • Fitzsimons, Annette (2011 ). Empowerment and participation in youth work . Exeter: Learning Matters. Catàleg
 • González, Isaac (2007 ). Participació, política i joves : una aproximació a les pràctiques polítiques, la participació social i l'afecció política de la joventut catalana . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d'AccióSocial i Ciutadania. Secretaria de Joventut. Observatori Català de la Joventut. Catàleg
 • Loncle, Patricia (2012 ). Youth participation in Europe : beyond discourses, practices and realities . Chicago: Policy Press. Catàleg
 • Llopart, Ingrid (2004 ). Debats i lectures sobre polítiques de joventut . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de laPresidència Secretaria General de Joventut. Catàleg
 • Montes i Sala, Pep (2008 ). Polítiques locals de joventut : criteris, eines i recursos . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Solé Blanch, Jordi (2015 ). Imaginarios de la juventud : un recorrido histórico y cultural . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Soler i Martí, Roger (2013 ). Democràcia, participació i joventut : una anàlisi de l'Enquesta de participació i política 2011 . Barcelona: Generalitat de Catalunya Direcció General deJoventut [etc.]. Catàleg
 • Soler, Pere, 1966- (2011 ). L'Animació sociocultural : una estratègia pel desenvolupament i l'empoderament de comunitats . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Trilla, Jaume Casal, Jaume (cop. 2011 ). Jóvenes y espacio público: del estigma a la indignación . Bellaterra: Bellaterra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència i participació activa en les sessions de classe Assistència i participació classes, realitzant els exercici que es puguin proposar durant aquestes sessions. Porta al dia les lectures i activitats encomanades. 20
Disseny, execució i avaluació d'una experiència d'APS amb joves Aquest activitat consisteix en donar resposta a una necessitat real vinculada a alguna entitat o servei de joventut. Per a la seva realització el professor facilitarà un guió i un programa específic a l'inici de l'assignatura i es pactarà amb cada estudiant les possibilitats i compromisos que se'n deriven.

En el cas d'estudiants que no vulguin o no puguin fer aquesta experiència d'ApS l'avaluació es realitzarà mitjançant un examen.

Els estudiants que optin per la realització d'una experiència d'APS amb joves hauran de presentar:
- El projecte d'ApS on es definiran les expectatives d'aprenentatge i servei que es preveuen
- Portar a terme el projecte d'APS
- Presentar una memòria reflexiva final on es valorarà el servei prestat i els aprenentatges rebuts amb les evidències corresponents.

Els estudiants que optin per l'examen, l'avaluació es realitzarà a partir de la realització de la prova corresponent.
80

Qualificació

La qualificació dels estudiants s'obtindrà a partir de:
a) L'assistència i participació en les sessions de classe a través de les activitats i exercicis que es proposin. L'avaluació d'aquest criteri determinarà un 20% de la nota final.
- L'assistència i permanència en les sessions de classe
- L'escolta activa i el seguiment de les discussions i debats que es generin
- La realització i implicació satisfactòria en les dinàmiques i exercicis que es proposin
- L'actitud pro-activa vers els objectius de treball

b) L'avaluació d'un exercici que suposarà el 80% de la nota final. L'exercici es pot escollir entre les dues modalitats:
b.1)La realització d'una experiència d'Aprenentatge Servei vinculada a alguna entitat o servei de joventut relacionat amb els joves. L'avaluació es realitzarà a partir de la presentació de dos documents:
- El projecte d’APS (on es definiran les expectatives d’aprenentatge i servei que es pensa oferir)
- La memòria final (execució i avaluació) del servei ofert. En aquesta memòria final s'explicaran també els aprenentatges rebuts i les evidències que ho avalen. Aquest treball representarà el 80% de la nota d'aquest apartat i el 20% restant s'obtindrà a partir de la presentació a l'aula de l'experiència d'APS.
b.2)La realització d'un exercici final d'avaluació a l'aula.

En ambdós exercicis es seguiran les pautes generals d'avaluació aprovades per la FEP:
- És responsabilitat de l'estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0,15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics i gramaticals) fins a un màxim de 1,5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si se supera aquesta nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.
- La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En tractar-se d'una assignatura optativa que està dissenyada en una part molt important a partir d'una experiència d'ApS, el no presentat suposa matricular l'assignatura de nou o escollir una altra assignatura el curs vinent.

Observacions

Aquesta assignatura implica la realització d'una experiència d'Aprenentatge Servei.