Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, traumatologia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i bloc quirúrgic. I que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències.
Crèdits ECTS:
19
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA AULINAS QUINTANA  / DAVID BALLESTER FERRANDO  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / CRISTINA BOSCH FARRE  / MARGARITA CANTA VILANOVA  / MARIA COLOMER PLANA  / MONTSERRAT DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / MIRIAM FERRER AVELLI  / ALICIA FERRER COMALAT  / JORDI FONT PUJOL  / GEMMA FONTBERNAT MACH  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / LYDIA GARCIA PEREZ  / NURIA GARRIGA BARDALET  / EVA GASULL PUJOL  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MONICA GUARDIA AZARA  / JUDIT GUIX HERRERA  / MONTSERRAT JORDANA VIADER  / CARME MAJO ROVIRAS  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / MARIA NIEVES MUÑOZ MELLA  / PILAR OLIVERAS MACH  / JOSEP OLIVET PUJOL  / ASUNCION PICART NOGUE  / MONTSERRAT PLANELLA COLOMER  / ROSA PRAT SALA  / MARIA PUJOL SOLA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / FRANCISCO RODRIGO LOPEZ  / JAVIER RODRIGUEZ MORENO  / PEDRO ROURA MARTI  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / ELISABET SALINAS PALACIOS  / DOLORS SIDERA BUCH  / PILAR SOLE TURON  / MARIA DOLORS SUÑER FRANCH  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / MARIA ISABEL VILA COMA  / DALMAU VILA VIDAL

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA AULINAS QUINTANA  / DAVID BALLESTER FERRANDO  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / CRISTINA BOSCH FARRE  / MARGARITA CANTA VILANOVA  / MARIA COLOMER PLANA  / MONTSERRAT DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / FERNANDO DIAZ ROLDAN  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / MIRIAM FERRER AVELLI  / ALICIA FERRER COMALAT  / JORDI FONT PUJOL  / GEMMA FONTBERNAT MACH  / CONCEPCIO FUENTES PUMAROLA  / LYDIA GARCIA PEREZ  / NURIA GARRIGA BARDALET  / EVA GASULL PUJOL  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MONICA GUARDIA AZARA  / JUDIT GUIX HERRERA  / MONTSERRAT JORDANA VIADER  / CARME MAJO ROVIRAS  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / SUSANA MANTAS JIMENEZ  / MARIA NIEVES MUÑOZ MELLA  / PILAR OLIVERAS MACH  / JOSEP OLIVET PUJOL  / ASUNCION PICART NOGUE  / MONTSERRAT PLANELLA COLOMER  / ROSA PRAT SALA  / MARIA PUJOL SOLA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / FRANCISCO RODRIGO LOPEZ  / JAVIER RODRIGUEZ MORENO  / PEDRO ROURA MARTI  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / ELISABET SALINAS PALACIOS  / DOLORS SIDERA BUCH  / PILAR SOLE TURON  / MARIA DOLORS SUÑER FRANCH  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / MARIA ISABEL VILA COMA  / DALMAU VILA VIDAL

Competències

 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer així com planificar les cures d’infermeria segons aquestes necessitats, executar-les i avaluar-les.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en la qual viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les situacions de risc vital.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Actuar en funció del codi ètic i deontològic d'infermeria.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Pràcticum d'Infermeria Hospitalària (Pràcticum 3.1)

2. Pràcticum d'Infermeria d'Urgències i d'Atenció al Pacient Crític

3. Pràcticum d'Infermeria Maternoinfantil

4. Pràcticum d'Infermeria Geriàtrica

5. Pràcticum d'Infermeria de Salut Mental

6. Pràcticum d'Infermeria Quirúrgica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 12 38 50
Anàlisi / estudi de casos 10 134 144
Elaboració de treballs 8 19 27
Pràctiques en empreses / institucions 14 240 254
Total 44 431 475

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Pràcticum 3.1. Infermeria hospitalària del 11/11/2013 al 5/12/2013 (Grup Tardes) i del 09/12/2013 al 17/01/2014 (Grup Matins). Avaluació de l'activitat pràctica per part de les infermeres tutores del servei hospitalari i de la pràctica reflexiva, mitjançant un instrument que recull l'assoliment de les competències relacionades amb el Pràcticum 3.1. 15
  Pràcticum 3.1. Treballs del Pràcticum que es concretaran en cada document de pràcticum. Valoració de la presentació i contingut del treball pel que fa a la recopilació i documentació del procés d'aprenentage de l'estudiant i de l'activitat tutorial, si és el cas. 13,34
  Pràcticum 3.1: Seminari o cas clínic El treball previ de preparació per a la participació en el seminari: lectura d'articles i la recerca bibliogràfica La participació activa. Les aportacions ajustades al tema. El respecta als punts de vista dels altres. L'argumentació de les idees exposades. El respecta al torn de paraula. La no monopolització de la paraula. 15
  Pràcticum 3.2.Del 31/03/2014 al 09/05/2014. Avaluació de l'activitat pràctica per part de les Infermeres tutores del Centre i de la pràctica reflexiva, mitjançant un instrument que recull l'assoliment de les competències relacionades amb el Pràcticum 3.2. 15
  Pràcticum 3.2. Treballs del Pràcticum que es concretaran en cada document de pràcticum. Valoració de la presentació i contingut del treball pel que fa a la recopilació i documentació del procés d'aprenentage de l'estudiant i de l'activitat tutorial, si és el cas. 13,33
  Pràcticum 3.3. Del 19/05/2014 al 13/06/2014. Avaluació de l'activitat pràctica per part de les Infermeres tutores del Centre i de la pràctica reflexiva, mitjançant un instrument que recull l'assoliment de les competències relacionades amb el Pràcticum 3.3. 15
  Pràcticum 3.3. Treballs del Pràcticum que es concretaran en cada document de pràcticum. Valoració de la presentació i contingut del treball pel que fa a la recopilació i documentació del procés d'aprenentage de l'estudiant i de l'activitat tutorial, si és el cas. 13,33

  Qualificació

  Totes les activitats es consideren com a activitats recuperables, però cal tenir en compte les següents consideracions:
  L'activitat de Pràcticum és obligatòria al 100%, per tant s'hauran de recuperar tots els dies de no assistència, que hauran d'estar justificades documentalment. L'activitat de Pràcticum es considera recuperable sempre i quan el número d'absències permeti l'activitat de recuperació en dates del curs acadèmic.
  La resta d'activitats previstes en cada Pràcticum (treballs, anàlisi de casos, pràctica reflexiva, seminaris i altres) són recuperables sempre i quan l'assistència i realització dels treballs s'hagi fet dins els terminis previstos en un mínim del 75% el total.
  Es considera aprovada l'assignatura de Pràcticum 3, sempre que se superin cadascuna de les activitats d'avaluació amb 5 o més per separat.
  El fet de no aprovar una de les 3 activitats de Pràcticum (3.1., 3.2. o 3.3.) en la seva globalitat (activitat de pràcticum i treballs), pels motius que sigui, fa que se suspengui el Pràcticum concret, que caldrà realitzar en la seva globalitat per aprovar l'assignatura..

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera NO PRESENTAT a qui no assisteixi al 100% de l'activitat pràctica, o bé no faci el lliurament de tots els treballs d'avaluació en les dates previstes, o no realitzi la recuperació prevista si les normes ho permeten.

  Observacions


  Criteris assignació places de pràcticum:
  1.El torn de matrícula no dóna dret preferent a l’assignació de plaça
  2.L’estudiant escull una opció preferent de les possibles en el llistat de centres distribuïts per zones
  3.L’assignació es farà en base aquesta opció i si algun centre té excedent de peticions es procedirà a sorteig
  4.El pràcticum del 4rt curs tindrà les següents consideracions excepcionals:
  Es donarà ordre preferent per assignar plaça en funció de:
  • De torn de pràctiques
  • Centres assistencials de diferent nivell d'assistència Amb la finalitat de garantir l’equitat en la realització de pràctiques en ambdós torns i nivells d’assistència de diferent complexitat

  Abans de l'inici dels tres períodes del Pràcticum, es lliurarà informació a l'estudiant sobre el procés a seguir en la distribució dels Centres, temporalització i horaris.
  Per a tots els períodes pràctics, l'estudiant ha d'anar degudament uniformat, identificat i complir la normativa general del Pràcticum.
  El Pràcticum d'Atenció Hospitalària (Pràcticum 3.1) es desenvoluparà del 12/11/2012 al 5/12/2012 per al grup de tardes i del 10/12/2012 al 18/01/2013 per al grup de matins.
  Durant el segon semestre els estudiants realitzaran dos Pràcticums d'entre els següents serveis:
  1. Materno-Infantil.
  2. Geriàtrica.
  3. Salut Mental.
  4. Bloc Quirúrgic.
  5. Cures intensives i Urgències
  Els dos Pràcticums es desenvoluparan de forma rotativa, tant el grup de matins com el de tardes, els períodes:
  a) Pràcticum 3.2: 22/4/2013 a 17/5/2013
  b) Pràcticum 3.3: 20/5/2013 a 14/6/2013
  No es permet recuperar el Pràcticum en dos torns consecutius, de 14 hores en matí i tarda. Com a màxim es podran realitzar 7 hores de pràctiques clíniques en un dia.
  Els Pràcticums que no hagi fet l'estudiant dels 5 previstos durant el tercer curs de Grau, els realitzarà a 4rt curs.

  Assignatures recomanades

  • Atenció d'infermeria a la persona sana
  • Atenció d'infermeria en salut mental
  • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
  • Farmacologia clínica i terapèutica
  • Gestió en infermeria
  • Infermeria clínica de l'adult 1
  • Infermeria clínica de l'adult 2
  • Infermeria clínica del vell
  • Infermeria clínica materno-infantil
  • Infermeria comunitària II
  • Nutrició, metabolisme i bioquímica
  • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
  • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
  • Tècniques i procediments 3