Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i atenció comunitària. I que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències.
Crèdits ECTS:
11
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA AULINAS QUINTANA  / NURIA BATLLE JOHER  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / SILVIA CAIRO COROMINAS  / MONTSERRAT DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / MIRIAM FERRER AVELLI  / ALICIA FERRER COMALAT  / LYDIA GARCIA PEREZ  / NURIA GARRIGA BARDALET  / CARME MAJO ROVIRAS  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / MARIA ELENA OLABARRIETA ZARO  / CRISTINA PERRUCA MARTINEZ  / ASUNCION PICART NOGUE  / ROSA PRAT SALA  / MARIA PUIG CONGOST  / NURIA PUIGVERT VIU  / MARIA PUJOL SOLA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / FRANCISCO RODRIGO LOPEZ  / MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / ELISABET SALINAS PALACIOS  / DOLORS SIDERA BUCH  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / DALMAU VILA VIDAL

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
LAURA AULINAS QUINTANA  / NURIA BATLLE JOHER  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / SILVIA CAIRO COROMINAS  / MONTSERRAT DE MANUEL-RIMBAU MUÑOZ  / ALMERINDA DOMINGO ROURA  / MIRIAM FERRER AVELLI  / ALICIA FERRER COMALAT  / LYDIA GARCIA PEREZ  / NURIA GARRIGA BARDALET  / CARME MAJO ROVIRAS  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / RAFAEL MARCOS GRAGERA  / MARIA ELENA OLABARRIETA ZARO  / CRISTINA PERRUCA MARTINEZ  / ASUNCION PICART NOGUE  / ROSA PRAT SALA  / MARIA PUIG CONGOST  / NURIA PUIGVERT VIU  / MARIA PUJOL SOLA  / CAROLINA RASCON HERNAN  / FRANCISCO RODRIGO LOPEZ  / MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ RODRIGUEZ  / MARIA DOLORS SABATES PUJOL  / ELISABET SALINAS PALACIOS  / DOLORS SIDERA BUCH  / ISABEL TRALLERO VILLANUEVA  / JESUS VAZQUEZ PAZ  / DALMAU VILA VIDAL

Competències

 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer així com planificar les cures d’infermeria segons aquestes necessitats, executar-les i avaluar-les.
 • Reconèixer, valorar i interpretar sistemàticament, l’estat de salut i malaltia, sofriment i d’incapacitat de la persona, en totes les etapes del cicle vital.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en la qual viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en l'adnministració de fàrmacs.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Actuar en funció del codi ètic i deontològic d'infermeria.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Pràcticum en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut

2. Pràcticum en l'àmbit de l'Atenció Hospitalària

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració de treballs 8 57 65
Pràctiques en empreses / institucions 2 200 202
Tutories 8 0 8
Total 18 257 275

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Activitat Pràctica (Atenció Primària) Assistència obligatoria al 100% al Centre on es desenvolupa el Pràcticum d'Atenció Primària.
  Avaluació de l'activitat pràctica per part de les Infermeres tutores del Centre, mitjançant un instrument que recull l'assoliment de les competències relacionades amb el Pràcticum II.
  20
  Portafoli (Atenció Primària)
  Valoració de la presentació i contingut del treball pel que fa a la recopilació i documentació del procés d'aprenentage de l'estudiant. 15
  Diari reflexiu (Atenció Primària) Valoració del treball que demostra l'activitat reflexiva de l'estudiant 10
  Tutories (Atenció Primària) Assistència obligatòria al 100% i participació a les sessions 5
  Activitat pràctica (Atenció Hospitalària) Assistència obligatoria al 100% al Centre on es desenvolupa el Pràcticum d'Atenció Hospitalària
  Avaluació de l'activitat pràctica per part de les Infermeres tutores del Centre, mitjançant un instrument que recull l'assoliment de les competències relacionades amb el Pràcticum II.
  20
  Portafoli (Atenció Hospitalària) Valoració de la presentació i contingut del treball pel que fa a la recopilació i documentació del procés d'aprenentage de l'estudiant. 15
  Diari reflexiu (Atenció Hospitalària) Valoració del treball que demostra l'activitat reflexiva de l'estudiant 10
  Tutories (Atenció Hospitalària) Assistència obligatòria al 100% i participació a les sessions 5

  Qualificació

  Es considera aprovada l'assignatura de Pràcticum II, sempre que hi hagi una avaluació final amb una qualificació mitjana de totes les activitats de 5 sobre 10.
  Es farà mitjana de totes les activitats de l'assignatura de Pràcticum, sempre que cadascuna d'elles estigui avaluada amb una qualificació mínima de 5 sobre 10.
  Es consideren activitats d'avaluació recuperables el portafoli,el diari reflexiu, la tutoria i l'activitat pràctica al Centre. En cas de no superar l'activitat pràctica al Centre, i per tal de recuperar l'activitat, l'estudiant realitzarà un periode pràctic de la mateixa durada i un cop finalitzat el curs acadèmic, a un Centre i Servei que serà assignat des del Centre docent.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera NO PRESENTAT a qui no assisteixi al 100% de l'activitat pràctica i/o tutories, o bé no faci el lliurament de totes les activitats d'avaluació en els terminis previstos.

  Observacions

  Abans de l'inici dels periodes del Pràcticum,es lliurarà informació a l'estudiant sobre el procés a seguir en la distribució dels Centres, temporalització i horaris.

  Criteris d'assignació practicum

  1. El grup en el qual s’ha matriculat l’estudiant no dona dret
  preferent a l’assignació de plaça de practicum.
  2. Cada estudiant pot escollir un centre assistencial preferent a
  partir del llistat dels centres distribuïts pels diferents àmbits
  geogràfics.
  3. L’assignació es realitzarà en base a l’opció escollida pel
  estudiant, en el cas que un centre tingui excedent de peticions, la coordinadora del practicum procedirà a un sorteig de places.
  4. Amb la finalitat de que els estudiants hagin pogut passar per tots els torns de pràctiques (matí i tarda) i en els hospitals de diferent nivell assistencial i complexitat, el pràcticum de 4º curs tindrà a més les següents consideracions; és donarà preferència en l’assignació de places en funció de:

  * Torn de practiques realitzat

  * Centres assistencials de diferent nivell assistencial que ja ha
  optat l’estudiant.

  * El sorteig de les places de practicum de 4º curs es realitzarà durant la segona quinzena de juliol amb l’objectiu que l’estudiant conegui en quins centres i torns realitzarà les pràctiques de 4º curs, excepte en l’últim període, anomenat optatiu, que és durà a terme el mes de desembre.

  Per ambdós periodes pràctics, l'estudiant ha d'anar degudament uniformat, identificat i complir la normativa general del Pràcticum.
  Es necessari conèixer la informació que es recull al document Programa de Pràcticum II relativa a l'assignatura.
  El Pràcticum II es desenvolupa en dos periodes: un periode de 4 setmanes a l'àmbit de l'Atenció Primària i un altre de 4 setmanes a l'àmbit de l'Assistència Hospitalària.

  Els periodes del Pràcticum II són:
  * del 22/04/13 al 17/05/13
  * del 20/05/13 al 14/06/13

  Assignatures recomanades

  • Actuació en urgències i emergències
  • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
  • Farmacologia clínica i terapèutica
  • Fisiopatologia
  • Infermeria clínica de l'adult 1
  • Infermeria comunitària I
  • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
  • Tècniques i procediments 2