Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
Coneixement dels diferents sistemes d'informació, tecnologies, registres de les cures infermeres i comunicació en atenció a la salut, en el nostre entorn i en el d'altres comunitats i països. Utilització de les TIC en el treball en xarxa. Procés d'investigació. Accés a la informació per a la recerca, utilització de la llengua anglesa en la comunicació científica i el treball en xarxa per infermeria
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
CRISTINA BOSCH FARRE  / ROSA PRAT SALA  / ANGEL ROMERO COLLADO  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / MARIA ROSA SUÑER SOLER

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
ALICIA BALTASAR BAGUE  / SILVIA BOSCH AGUSTI  / CRISTINA BOSCH FARRE  / ANGEL ROMERO COLLADO  / BERNAT CARLES SERDA FERRER  / MARIA ROSA SUÑER SOLER

Competències

 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament i escriure textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Recollir i seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant que permeti desenvolupar una recerca original que aporti coneixement nou en el propi àmbit de coneixement.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Accés a la informació pel desenvolupament de la recerca. Noves fonts d'informació. Recerca bibliogràfica en bases de dades científiques Gestió i anàlisi de la documentació

2. Procés d'investigació. Tècniques quantitatives i qualitatives. Fases d'un projecte d'investigació.

3. La comunicació científica oral i escrita. La comprensió, la redacció i la comunicació de la producció científica en la nostra llengua i en la llengua anglesa.

4. Aplicar els millors resultats de la recerca a la pràctica d'infermeria

5. La integració de la informació i comunicació en salut en el nostre sistema sanitari i en altres comunitats i països. Serveis i noves tecnologies.

6. Les TIC i l'ús eficient dels recursos. Accessibilitat del ciutadà als serveis sanitaris.

7. Les TIC i la gestió global dels serveis de salut

8. Les noves tecnologies de la informació i comunicació en la pràctica clínica dels professionals de la salut.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 5 15
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 28 6 34
Classes expositives 28 36 64
Classes pràctiques 4 0 4
Elaboració de treballs 15 18 33
Total 85 65 150

Bibliografia

 • Argimón Pallás, José M (2013 ). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (4a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Burns, Nancy (cop. 2012 ). Investigación en enfermería : desarrollo de la práctica enfermera basada en la evidencia (5a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Citores R, Pellegrinelli M, Morquecho I (2009). Healthy english. Elsevier-Masson. Catàleg
 • Faus Gabandé, Francisco (2013 ). Búsquedas bibliográficas en bases de datos : primeros pasos en investigación en ciencias de la salud . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Gerrish, Kate (cop. 2008 ). Investigación en enfermería . Madrid [etc.]: McGraw-HIll-Interamericana. Catàleg
 • Hernández Sampieri, Roberto (cop. 2010 ). Metodología de la investigación (5a ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
 • López-Valcárcel, Beatriz González (cop. 2005 ). Difusión de nuevas tecnologías sanitarias y políticas públicas . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Marimón, Santiago (cop. 1999 ). La Sanidad en la sociedad de la información : sistemas y tecnologías de la información para la gestión y la reformade los servicios de salud . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Pearson, Alan (cop. 2008 ). Práctica clínica basada en la evidencia en enfermería y cuidados de la salud : integrando la investigación, la experiencia y la excelencia . Madrid [et al.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Polit, Denise F. (cop. 2000 ). Investigación científica en ciencias de la salud : principios y métodos (6a ed.). México [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012 ). Metodología de la investigación cualitativa (5a ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. Catàleg
 • Salamanca Castro, Ana Belén (2013 ). El Aeiou de la investigación en enfermería . Madrid: Fuden. Catàleg
 • Burnard P. (2004). Writing a qualitative research report.. Nurse Educ Today., 24(3), 174-179 Catàleg
 • Berendsen AJ, de Jong GM, Meyboom-de Jong B, Dekker JH, Schuling J. (2009). Transition of care: experiences and preferences of patients across the primary/s. BMC Health Serv Res, 7(9), 62 Catàleg
 • Oliveras, Eduard (2005). Impacto de las TIC en la salud. Bioètica i debat: Tribuna abierta del Institut Borja de Bioètica, (40), 9-11 Catàleg
 • Cantrell MA, Lupinacci P. (2007). Methodological issues in online data collection.. JAN (Journal of advanced nursing), 60(5), 544-549 Catàleg
 • Cubí R, Faixedes D. (2005). Avances en la informatización de los sistemas de salud. Atención Primaria, 36(5), 448-452 Catàleg
 • Comet P, Escobar G, González T, De Ormijana A, Rich M, Vidal C i cols. (2010). Establecimiento de prioridades de investigación en enfermería en España:e.Delphi. Enfermería Clínica, 20(2), 88-96 Catàleg
 • García-Padilla FM et al. (2011). Líneas de investigación propuestas por la Asociación de Enfermería Comunitaria . Enfermería Clínica, 21(3), 159-162 Catàleg
 • Kane RL, Shamliyan TA, Mueller C, Duval S, Wilt TJ. (2007). The association of registered nurse staffing levels and patient outcomes. Med Care, 45(12), 1195-1204 Catàleg
 • Miguel I, Echevarría C, Ferrero E, Suárez P (2011). Uso de Internet por parte de los adolesc. como fuente de información sobre salud. Atención Primaria , 43(6), 281-286 Catàleg
 • Moreno MT, Fuentelsaz C, González E, Gil A (2010). Barreras para la utilización de la investigación.. Enfermería Clínica, 20(3), 153-164 Catàleg
 • Pedro-Gómez J et al. (2011). Entorno de práctica de los prof. enf. y competencia para la incorp. de evidencia. Gaceta Sanitaria, 25(3), 191-197 Catàleg
 • Rodríguez C i cols. (2002). Aplicación de la telemedicina al control de enfermedades crónicas:telecontrol:EP. Med Clin (Barc) , 119(8), 301-303 Catàleg
 • Weinert C, Cudney S, Hill WG. (2008). Rural women, technology, and self-management of chronic illness.. Can J Nurs Res., 40(3), 114-134 Catàleg
 • Wilkinson A, While AE, Roberts J. (2009). Measurement of information and communication technology experience and attitudes. JAN (Journal of advanced nursing), 65(4), 755-772 Catàleg
 • Wise M, Han JY, Shaw B, McTavish F, Gustafson DH. (2008). Effects of using online narrative and didactic information on healthcare. Patient Educ Couns., 70(3), 348-376 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Coneixements teòrics del procés d'investigació i l'aplicació i utilització dels mateixos a la pràctica clínica.
Coneixements de les TICs en salut
Proves tipus test,
Proves d'utilització de TICs (aula d'informàtica)
50
Elaboració d'un projecte de recerca, utilitzant la metodologia científica i les tècniques quantitatives i qualitatives S'avalua el projecte 25
Seminaris d'anàlisi del procés d'investigació i discussió d'articles científics en l'ambit de la Infermeria amb la finalitat d'elaborar un projecte de recerca en el camp de la infermeria S'avalua l'assistència i participació 5
Aprenantatge basat en problemes (ABP)

S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) i els coneixements a través de preguntes sobre el cas(10%) 20

Qualificació

Mètodes docents
Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats:
1. Exposicions orals dels professors
2. Sessions pràctiques amb utilització de TICs
3. Recerca i lectura crítica d'articles científics en castellà i anglès, i material en xarxa
4. Redacció de treballs individuals i en grup
5. Debat i discussió de casos i sistemes, seminaris, ABP

Criteris de qualificació: L'avaluació és continuada i per aprovar l'assignatura cal assolir el 50% com a mínim de cadascuna de les activitats que són d'avaluació, abans descrites. A més, cal assistir a les sessions pràctiques com seminaris i ABP al 100%.

Per accedir a l'avaluació continuada cal realitzar totes les activitats d'avaluació: redacció de treballs individuals i en grup, assistència a les sessions pràctiques, assistència als seminaris i aprovar dues avaluacions parcials dels continguts de l'assignatura.

Es podrán recuperar aquestes avaluacions parcials.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà com a criteris específics de la nota No Presentat quan l'estudiant no es presenti en algun dels apartats del mòdul teòric i/o no es presenti en l'ABP i/o en la resta d'activitats d'avalució de l'assignatura (seminaris, projecte,..)