Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
La relació empàtica i respectuosa amb el pacient i família, d’acord amb la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Estratègies i habilitats per a una comunicació efectiva amb pacients, famílies i grups socials, així com per a l'expressió de les seves preocupacions i interessos.
Crèdits ECTS:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
MIRIAM FERRER AVELLI  / EVA GASULL PUJOL  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / JESUS VAZQUEZ PAZ

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
EVA GASULL PUJOL  / SANDRA GELABERT VILELLA  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / EVA SERRAT GRABOLEDA  / DALMAU VILA VIDAL

Competències

 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Comunicar-se de manera efectiva amb la persona atesa, família i grups socials respectant el seu sistema de creences i valors.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.

Continguts

1. Habilitats socials i comunicatives.

          1.1. La comunicació, la comunicació no verbal

          1.2. Factors que influeixen en la comunicació.

          1.3. Estils de comunicació.

          1.4. El conflicte.

2. Relacions Intra i Interpersonlas.

          2.1. El treball en equip.definició.

          2.2. L´evolució de l´equip.

          2.3. Estils de relació.

3. PSICOLOGIA DE LA SALUT

          3.1. Introducció a la Psicologia.

          3.2. Àrees i Camps d´aplicació a la psicologia.

4. La Personalitat.

          4.1. Gènesi i evolució de la Personalitat.

          4.2. Desenvolupament de la Personalitat.

          4.3. Teories de la personalitat.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 38 87 125
Seminaris 10 15 25
Total 48 102 150

Bibliografia

 • Goldstein, Arnold P. (cop.1989 ). Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia : un programa de enseñanza . Barcelona: Martínez Roca. Catàleg
 • Roca, Elia (2005 ). Cómo mejorar tus habilidades sociales : programa de asertividad autoestima, e inteligencia emocional (2ª ed., rev.). Valencia: ACDE. Catàleg
 • Pades Jiménez, Antonia (2002 ). Cómo mejorar las habilidades sociales : ejercicios prácticos para profesionales de Enfermería . Granada: Grupo Editorial Universitario. Catàleg
 • Morrison, Val (cop. 2008 ). Psicología de la salud . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Cibanal Juan, L. (cop. 2003 ). Técnicas de comunicación y relación de ayuda en ciencias de la salud . Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Novel Martí, Gloria (cop. 2000 ). Enfermería psicosocial y salud mental . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • shelley E. Taylor (2007). Psicologia de la Salud (sexta). los angeles: Mc GrawHill. Catàleg
 • Campos Pinar, Mª Isabel (2005 ). Relaciones interpersonales : trabajo en equipo . Alcalá la Real (Jaén): Formación Alcalá. Catàleg
 • Carver, Charles S (cop. 1997 ). Teorías de la personalidad (3ª ed.). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Teoria: Classes magistrals amb el suport de mitjants audiovisuals. prova escrita tipus test. 60
Seminaris en petit grup. S´avaluaran els seminaris tenint en compte el material entregar i la participació a l´aula. 20
ABP S'avalua la participació i aportacions individuals al grup (10%) i els coneixements a través de preguntes sobre el cas(10%) 20

Qualificació

La NOTA FINAL inclourà:
La nota obtinguda a l´ABP, 20 % de la nota final
La nota obtinguda als seminaris, 20 % de la nota final.
La nota obtinguda a la prova tipus test,60% de la nota final.
Cada prova escrita o cada activitat d´avaluació continuada s´ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d´activitats
SEMINARIS:
Aquest 20 % de la nota de seminaris s´avaluarà a pertir de:
exposició oral,avaluació continuada a partir de tutories,entrega i defensa del treball escrit,i tinguent en compte l´asistència a tots els seminaris.

És imprescindible haver assistit a TOTS ELS SEMINARIS i haver-ne obtingut una nota per poder accedir a la PROVA TIPUS TEST dels contiguts teorics.


L’assistència als seminaris i tutories ABP és obligatòria en el 100% de la seva totalitat.Són activitats recuperables si no s’han superat les activitats d’avaluació continuada, sempre i quan es compleixin els criteris de presencialitat establerts: ABP,prova tipus test.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
1. els estudiants, que per un motiu justificat documentalment, no hagin assistiit a alguna activitat obligatòria,hauran de recuperar-la mitjançant activitats establertes pel professorat.